]]>

DeFacto

Erhvervsudvikling vrider Danmark skævt

Stadig flere af landets arbejdspladser ligger i Hovedstadsområdet og Østjylland. Intet tyder på, at denne koncentration standser i de kommende år, vurderer forsker.

Af Mikkel Arre, dk¤djoef¤mia

Fra vest mod øst. Fra provinsen og periferien mod de store byområder.
Hvert år flytter en større og større andel af landets job den vej, og sådan har det været de sidste to årtier.

Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har udarbejdet for DeFacto.

Læs analysen her

Samlet set faldt antallet af arbejdspladser fra 2001 til 2011, men to områder i landet klarede sig bedre end resten af landet: dels København og de omkransende forstadskommuner, dels et bælte af jyske kommuner fra Viborg i nord til Kolding i syd.

Faktaark: Regional udvikling i arbejdspladserne

Bymiljøer giver fordele

Lidt over halvdelen af landets arbejdspladser ligger i disse to vækstregioner, der til sammen udgør blot 22% af landets areal.

Koncentrationen hænger sammen med, at de manuelle produktionsjob udfases til fordel for vidensarbejde, for her har byområderne en række fordele. Det forklarer Høgni Kalsø Hansen, lektor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet og ph.d. i økonomisk geografi.

”De vidensintensive erhverv passer godt ind i bymiljøer. Firmaerne har stor gavn af at være tæt på andre lignende firmaer,” siger han og henviser til, at viden lettere spreder sig mellem virksomhederne – for eksempel gennem samarbejde, eller fordi de ansatte skifter job og tager deres viden med sig.

Ryk mod øst vil fortsætte

De seneste 20 år er de to vækstregioners andel af de danske arbejdspladser vokset støt og roligt: fra 49% af alle stillinger i 1990 til 53% i 2011.

Og ser man på akademikerne, bliver tendensen endnu tydeligere: I 1990 arbejdede 66% af dem i vækstcentrene. I 2011 var det hele 71%.

Er der underskud af arbejdspladser i din kommune?

Der er ingen tegn på, at den udvikling vender inden for de kommende år, vurderer Høgni Kalsø Hansen. Så længe innovation er afgørende for virksomhedernes konkurrencemuligheder, står byområderne stærkt. Bl.a. fordi det er svært at få folk med lange videregående uddannelser til at flytte til provinsen.
Herude er antallet af jobmuligheder for dem ret begrænsede, hvilket især kølner interessen hos de mange akademikere, der danner par med andre akademikere.

”Bor du tæt på et af de store byområder, er der relativt mange arbejdspladser inden for kort afstand. Det gør det nemmere at finde job til to, og derudover kan du også shoppe rundt efter de interessante stillinger. Er du derimod flyttet til Nakskov, risikerer du at blive fanget dernede, hvis du bliver uvenner med chefen, eller virksomheden lukker,” siger Høgni Kalsø Hansen.

Erhvervsudvikling