]]>

DeFacto

Håndværkere er populære, men få vil være det

Håndværkere er populære i befolkningen. Alligevel halter det med at få de unge ind på uddannelserne. Synliggørelse af fagene er en del af løsningen

Af Peter Andersen

Danmark kommer til at opleve mangel på håndværkere. Prognoser fra 2013 viser, at Danmark kommer til at mangle 32.000 faglærte i 2020, og hvis man indregner risikoen for frafald på uddannelserne, stiger dette tal yderligere.

Håndværkere er ellers populære. Når befolkningen bliver bedt om at vælge hvilke positive eller negative ord, som de finder mest dækkende for håndværkere, er dygtige, serviceorienterede, kompetente, seriøse, tiltalende og troværdige de hyppigst valgte, viser en undersøgelse foretaget af Epinion på vegne af DeFacto.

Faktaark: Survey om fordomme om faggrupper

Uddannelser mangler prestige

Hos erhvervsskolerne kender Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler, bestemt til problemet:
”Vi kender godt til problemet med, at status på dem, der er færdiguddannede, er højere end på uddannelserne.”

Torben Pilegaard Jensen, forskningsleder ved Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA), mener, at det handler om, at de unge mangler viden om mulighederne:
”Der er en modsætning mellem den prestige og den tillid, der er til håndværkere i befolkningen, og så den viden unge har om erhvervsuddannelserne. Både om de muligheder det giver for god indtjening, omdømme og efteruddannelsesmuligheder.”

Håndværkere er populære, men få vil være det

Synlighed om håndværkerfag skal øges

Torben Pilegaard Jensen vurderer, at det helt store problem for håndværkerfagene skal findes i, at de unge ganske enkelt ikke kender til de mange forskellige fag og uddannelser, der findes, og at de skal træffe beslutninger om deres fremtid på et spinkelt grundlag:
”Problemet er, at du skal træffe dit valg i 9.-10. klasse. Hvis du vælger håndværkervejen, så er der 110 forskellige erhvervsuddannelser at vælge imellem, og der mangler vejledning om, hvad de enkelte uddannelser kan føre til og indebærer.”

Derfor mener han også, at erhvervsskolerne selv har en udfordring i at synliggøre håndværkerfagene over for de unge i folkeskolen:
”Folkeskoleelever lever på en isoleret ø i forhold til håndværkeruddannelserne og de muligheder, de giver på arbejdsmarkedet. Det er et kæmpe problem, for manglen på håndværkere er kommet for at blive, hvis ikke dette ændres.”

Lars Kunov fra Danske Erhvervsskoler vedkender sig gerne, at de også har et ansvar for at eksponere både de kendte og mindre kendte fag overfor de unge.

”Der er mange usynlige håndværk i industrien, og vi oplever, at mange unge i dag ikke kender til dem. Der er et stort vidensgab, hvor vi også har et ansvar. Derfor arbejder vi aktivt på at invitere folkeskolen ind på erhvervsuddannelserne og hæve kendskabet.”

Intentionen i regeringens erhvervsuddannelsesreform er at få flere unge til at søge ind på erhvervsuddannelserne.

Både fra Torben Pilegaard Jensen og Lars Kunov lyder opfordringen, at vejledningen til de unge bør fokusere mere på erhvervsvejledning med vægt på job og karrieremuligheder fremfor uddannelsesmuligheder alene.

Djøf mener

Allan Luplau, formand for Djøf Privat:

"Vi har brug for såvel dygtige faglærte som højtuddannede særligt i de små og mellemstore virksomheder, hvis vi for alvor skal øge produktiviteten og væksten i den private sektor. Derfor er det også afgørende vigtigt, at det aktuelle fokus på erhvervsuddannelserne giver et reelt løft i kvaliteten i erhvervsuddannelserne, så de bliver et attraktivt valg for de unge."

”Vejledningen op gennem uddannelsessystemet er et af de helt centrale redskaber til at fortælle de unge, at en gymnasieuddannelse ikke er den eneste karrierevej i samfundet. Jeg vil opfordre regeringen til at styrke vejledning allerede fra folkeskolen, fordi det er her, at de unge træffer deres første vigtige valg i deres uddannelsesvej.”

Torben Gross
Torben Gross, Pressechef
Telefon: 33 95 99 29