]]>

DeFacto

Læger og lærere i høj kurs trods konflikter

Både skolelærere og læger har været ude i store arbejdsmarkedspolitiske konflikter, der direkte har haft negativ effekt for mange borgere. Alligevel er de populære.

Af Peter Andersen

Først var der lærerkonflikten mellem KL og Danmarks Lærerforening med lærernes lockout til følge og tusindvis af børn, der ikke kunne komme i skole. Så var der lægekonflikten omkring tildeling af ydernumre, og dernæst lægernes massive modstand mod akuttelefonen i Region Hovedstaden med efterfølgende hård kritik af enkelte lægers chikane af 1813-linjen.

Imidlertid er de to faggrupper stadig meget populære i befolkningen.

Lægerne er faktisk den mest populære faggruppe i befolkningen og bliver vurderet til at være den mest nødvendige, ansvarlige og dygtige faggruppe. Skolelærere bliver også opfattet som nogle af de mest nødvendige og ansvarlige og ikke mindst meget omsorgsfulde.

Det viser en ny undersøgelse om fordomme og faggrupper foretaget af Epinion på vegne af DeFacto.

Faktaark: Survey om fordomme om faggrupper 

Velfærdssamfundet før alt andet

Når det tilsyneladende ikke spiller ind, at de to faggrupper har været indblandet i arbejdsmarkedskonflikter, som har haft direkte konsekvenser for mange borgere, hænger det først og fremmest sammen med deres tætte kobling til velfærdssamfundets kerneopgaver, og at de traditionelt er populære, forklarer Johannes Andersen, samfundsforsker og lektor ved Aalborg Universitet:

”Folk, der arbejder i velfærdsstaten, står stærkt. Hvis du tager lægen, hjemmehjælperen og skolelæreren, er de alle centrale i velfærdsstaten og ligger højt i popularitet. Bl.a. på grund af det sociale og fysiske sikkerhedsnet disse fag repræsenterer,” siger han og fortsætter:

”Der ligger en støtteerklæring i det her. Det kan handle om, at man synes, der er blevet taget for hårdt fat fra systemets side. Men jeg ser det primært som udtryk for, at man anerkender det arbejde, de udfører, og at arbejdsmarkedskonflikten ikke bliver koblet med den rolle, de udfylder i velfærdssamfundet.”

Det personlige kendskab spiller ind

Hos Danmarks Lærerforening forklarer man populariteten med det personlige kendskab, som næsten alle mennesker har til skolelærerne.

”Selvom der er blevet kørt kampagner mod lærerne, om at de ikke arbejder nok, så ved folk godt, at det forholder sig anderledes, når de tænker på de lærere, som de kender – fx deres eget barns lærer,” siger næstformand Dorte Lange.

Det samme gælder for lægerne, mener Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen, som henviser til det faktum, at næsten alle har en selvvalgt læge, samt det tillidsforhold, der eksisterer mellem læge og patient:

”Jeg er glad for undersøgelsens resultat, men samtidig skal det også se sådan ud. Læge-patient-forholdet bygger på tillid, og man kan ikke sidde og krænge sin sjæl ud uden tillid til, at læger er både dygtige og ansvarlige,” siger han og forklarer, at 1813-sagen derfor også er særligt prekær for lægerne: ”1813-sagen har desværre været uheldig for lægers omdømme generelt.”

De seks mest valgte tillægsord for skolelærere

De seks mest valgte tillægsord for læger

Torben Gross
Torben Gross, Pressechef
Telefon: 33 95 99 29