]]>

DeFacto

De ældre tør sige fra over for deres leder

De fleste danskere mener, at de tør sige fra over for deres leder, hvis de er utilfredse med ledelsesstilen – og især de ældre medarbejdere har tilsyneladende høj selvtillid i den sammenhæng

Af Peter Andersen

To ud af tre danskere mener, at de i nogen eller høj grad vil påpege over for deres leder, hvis de er utilfredse med ledelsesstilen. Men særligt aldersgruppen på 55+ har selvtilliden i orden, på trods af at de ældre ofte er mere fyringstruede. Tre ud af fire ældre svarer, at de vil sige fra over for deres leder. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion på vegne af DeFacto.

Læs undersøgelsen om ledelseskvalitet

De ældre medarbejdere har viden og erfaring

Årsagen til at de ældre svarer, som de gør, kan være, at de har en specialistposition. Det forklarer Jeppe Hansgaard fra Innovisor, der kortlægger kompetencenetværk i virksomheder:

”Gang på gang, når vi laver netværksundersøgelser, bliver vores kunder overraskede over, hvem der har specialistviden i virksomheden, og ofte er det de ældre.”

Specialistviden er vigtig for en organisation, fordi den bygger på erfaring og netværk, som binder organisationen sammen. Det er i de ældre medarbejderes favør, da begge dele er noget, der kræver, at man har været i virksomheden i længere tid, påpeger Jeppe Hansgaard og fortsætter: ”Det kan også være baggrunden for, at den ældre medarbejder har selvtillid nok til at sige en leder imod.”
 
Specialistviden kan dog ikke alene sikre 55+ medarbejderen. For det kræver, at lederen rent faktisk er klar over, at medarbejderen er en kapacitet – og det gør lederen sjældent, fordi han ikke er tæt nok på virksomhedens medarbejdere, siger Jeppe Hansgaard.

Forvrænget selvbillede

En helt anden forklaring på undersøgelsens resultater kan slet og ret være, at danskernes selvbillede er forvrænget, mener Steen Hildebrandt, professor i organisations- og ledelsesteori fra Aarhus Universitet:

”Når jeg sammenholder undersøgelsens resultater med alt, hvad jeg har læst og hørt, så er der en modsætning. De ønsker måske, at de ville sige lederen imod, men jeg tror, at der i et vist omfang er tale om selvbedrag. Mange fyringsrunder starter med, at det er de ældste medarbejdere, der ryger, og hvis du render rundt og kritiserer din leder, er du endnu mere udsat.”

Det betyder dog ikke, at kritik i form af dialog ikke skaber værdi for ledelsen, uddyber han:
”Ledelse er en tandem, og den fungerer kun, hvis der er en dialog om ledelsesstilen. Hvis man ser det på den måde, må man antage, at de ældres erfaringsgrundlag – modsat yngre medarbejdere – giver dem mere mandsmod til at gå i dialog med deres leder.”

I hvilken grad ville du påpege over for din nærmeste leder, at du er utilfreds med hans/hendes lederstil?

Djøf mener

Lars Qvistgaard, formand for Djøf Overenskomstforening:

Vi står i disse år i et stort generationsskifte på arbejdspladserne. Det er enormt positivt, at vi ser medarbejderne have engagement og vilje til at bidrage til udviklingen og ledelsen af deres arbejdsplads. Enhver arbejdsplads har brug for dette bidrag, og der er en risiko for et stort videnstab, hvis ikke arbejdsgiverne får øjnene op for de mange erfaringer og kvaliteter, som de erfarne medarbejdere har oparbejdet gennem lange karrierer.

Christian Ahlefeldt-Laurvigen
Christian Ahlefeldt-Laurvigen, Chefkonsulent
Telefon: 33 95 98 36
Torben Gross
Torben Gross, Pressechef
Telefon: 33 95 99 29