]]>

DeFacto

Mænd ønsker ledere, der fokuserer på balance

Mænd ønsker i højere grad end kvinder, at deres leder sikrer balance mellem arbejde og privatliv for deres medarbejdere. ”Overraskende,” siger køns- og arbejdsmarkedsforsker.

Af Peter Andersen

Når mænd og kvinder bliver bedt om at prioritere ønsket ledelsesadfærd hos deres nærmeste leder, prioriterer mænd en leder, der sikrer balance mellem arbejde og privatliv, højere end kvinder. Hvis du synes, det lyder overraskende, er du ikke den eneste:

”Vi er vant til debatten om de pressede unge kvinder med børn, der har besvær med at finde den rette balance mellem job og privatliv på det moderne arbejdsmarked. Derfor synes jeg, det er overraskende, at mænd i højere grad end kvinder finder det vigtigt, at deres leder har sans for at skabe balance mellem arbejde og privatliv,” siger køns- og arbejdsmarkedsforsker Karen Sjørup fra Roskilde Universitet.

Udtryk for mangelvare

Undersøgelsen om ledelseskvalitet og -adfærd er foretaget af Epinion på vegne af DeFacto.

Læs undersøgelsen om ledelseskvalitet

I undersøgelsen, som er repræsentativ for den danske befolkning, er respondenterne bl.a. blevet bedt om at angive, hvor vigtige en række forskellige ledelsesegenskaber er for dem. At en god leder er en, der sikrer balance mellem arbejde og privatliv, har mænd som den fjerde vigtigste adfærd, hvor den for kvinder er nede på en niende plads. Karen Sjørup mener, at resultatet kan være et udtryk for en mangelvare i mænds arbejdsliv:

”Vi får ofte påtvunget nogle arbejdslivsnormer på jobbet, hvor der er en forventning om, at kvinder tager sig af børn og familie, og mænd har penge- og karriereambitioner. Derfor tager ledere måske også mindre hensyn til mænds ønske om at have en fornuftig work-life balance,” siger Karen Sjørup.

Hvis man ser på, hvordan offentligt og privatansatte svarer, er der flere privatansatte, som efterlyser en lederadfærd, hvor lederen forstår at balancere arbejde og privatliv. Noget, som kræver tydelige rammer og forventninger til medarbejderen, og en lederadfærd, der også afspejler en fornuftig work-life balance.

”I det offentlige har der været en større tradition for work-life balance, hvor det private måske halter lidt efter. Desuden er der ansat flere mænd end kvinder i det private, hvilket også kan være forklaringen på, hvorfor det er en ledelsesadfærd, der bliver efterspurgt mere i det private,” siger Karen Sjørup.

Rangordning af god ledelsesadfærd opdelt efter køn

Djøf mener

Lars Qvistgaard, formand for Djøf Overenskomstforening:

Undersøgelsen viser med al tydelighed, at balancen mellem arbejde og privatliv betyder meget for medarbejderne. Det skal vi være opmærksomme på, idet vi ved, at medarbejdere med overskud og engagement giver sorte tal på bundlinjen.

Christian Ahlefeldt-Laurvigen
Christian Ahlefeldt-Laurvigen, Chefkonsulent
Telefon: 33 95 98 36
Torben Gross
Torben Gross, Pressechef
Telefon: 33 95 99 29