]]>

DeFacto

Hver tredje frygter fyring pga. alder

Stadig flere over 60 har et arbejde. Alligevel er de ældre bange for, at fødselsdatoen vil koste dem jobbet. Det skyldes, at ledighed er svær at komme ud af for seniorer, siger Ældre Sagen.

Af Mikkel Arre, dk¤djoef¤mia¤%Related Link;Hvertredjefrygterfyringpgaalde;mailto;0%

Siden slutningen af 2012 er den generelle beskæftigelsesvækst især sket blandt personer over 50. Og arbejdsløsheden for 50-59-årige er helt på niveau med gruppen, der er ti år yngre.

Ikke desto mindre frygter hver tredje privat ansatte over 50 i høj eller nogen grad, at de vil blive fyret pga. deres alder. De offentligt ansatte føler sig lidt mere sikre, men her er der dog fortsat 26%, der ængstes for, at fødselsdatoen forårsager en fyreseddel.

Det fremgår af en spørgeskemaundersøgelse, som Epinion har udført for DeFacto blandt beskæftigede på 50+.

Faktaark: Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Afskedigelser gør indtryk

Når seniorerne på arbejdsmarkedet øjensynligt ikke lader sig betrygge af ledighedstallene og den stigende beskæftigelse, hænger det formentlig sammen med, at andre statistikker fortæller en anden og mindre lovende historie, mener seniorkonsulent Peter Halkjær fra Ældre Sagen.

”Der er en overrepræsentation af langtidsledige blandt ældre. Samtidig gør det indtryk, når det kommer frem, at ældre har større risiko for at blive afskediget,” siger han og henviser til undersøgelser, der tidligere i 2014 dokumenterede, at statens sparerunder har kostet uforholdsmæssigt mange seniorer jobbet.

Statistik fra Ligebehandlingsnævnet viser desuden, at antallet af sager om aldersdiskrimination er steget betragteligt i årene efter krisen. Det fremgår dog også, at der i 2013 kun blev givet medhold i ti sager. I 2011 var det 37.

Svært at få nyt job

Efter finanskrisen er det blevet stadig mere almindeligt, at seniorer fortsætter med at arbejde et godt stykke ind i 60’erne. Det viser, at en del arbejdsgivere er interesserede i, at de ældre bliver på arbejdspladsen.

Der er imidlertid en væsentlig forskel på at fastholde sit nuværende job og at skaffe sig et nyt, pointerer Peter Halkjær.

”At der er sket en kraftig stigning i antallet, der er over 60, i arbejdsstyrken, viser tydeligt, at så længe du er i job og har mulighed for at fortsætte i det – ja, så er du i god gænge. Problemet opstår, hvis du bliver ramt af ledighed. Mange ledige ældre oplever, at deres alder er en ulempe i forhold til at finde job. Og er du over 55, skal du skrive langt flere ansøgninger for at blive indkaldt til jobsamtale, end hvis du var ti år yngre,” siger han med henvisning til en undersøgelse, som Ældre Sagen har lavet.

Figur: I hvilken grad er du bekymret for, at du pga. din alder risikerer at miste dit job?

Djøf mener

Lars Qvistgaard, formand for Overenskomstforeningen i Djøf:

”Undersøgelser viser, at seniorerne er en stabil, pligtopfyldende og ansvarlig arbejdskraft. De er fleksible og udviklingsorienterede og er mindre syge. De er stærkt optaget af et højt fagligt niveau og er samtidig bærere af virksomhedernes kulturværdier. De er dygtige til selv at tilrettelægge arbejdet og er faktisk billigere end deres rygte. Det er derfor stærkt bekymrende, at så mange frygter at miste jobbet pga. deres alder. Desværre er frygten ikke ubegrundet. Det er dokumenteret, at der afskediges uforholdsmæssigt mange ældre medarbejdere og chefer i den offentlige sektor. Det er usagligt, uholdbart og i direkte modstrid med regeringens mål om, at vi alle skal blive længere på arbejdsmarkedet. Vi mener, at tiden er inde til at give ældre en særlig beskyttelse ved afsked, så vi kan få vendt den kedelige udvikling. Det stiller Djøf derfor krav om i de kommende overenskomstforhandlinger.”

Torben Gross
Torben Gross, Pressechef
Telefon: 33 95 99 29