]]>

DeFacto

Fortsat få kvinder i små bestyrelser

Mens landets største firmaer i disse år føjer flere kvinder til bestyrelserne, kniber det stadig i de mindre virksomheder.

 Af Mikkel Arre, dk¤djoef¤mia

Der kommer flere kvinder ind i bestyrelseslokalerne i de største danske virksomheder. I de små firmaers bestyrelser er der til gengæld ikke den store bevægelse i kønsfordelingen. Det viser ny forskning samt en dugfrisk stikprøve.

I januar 2015 gennemførte Djøf en stikprøveundersøgelse af bestyrelserne hos knap 400 private firmaer med mindst 200 medarbejdere. Ser man på den gruppe af virksomhederne, der både fandtes i 2009 og 2015, er andelen af bestyrelser uden kvinder faldet fra 71% til 39%.

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Kun hvert fjerde af de undersøgte firmaer eksisterede også i 2009, så resultatet skal tages med forbehold. Det flugter imidlertid med en forskningsartikel, som økonomiprofessor Nina Smith fra Aarhus Universitet får udgivet i Danish Journal of Management & Business senere i marts.

”Vi kan se, at der er kommet flere kvindelige bestyrelsesmedlemmer i de store firmaer. Derimod sker der ikke ret meget i de små virksomheder,” forklarer Nina Smith.

De 1.100 største firmaer er ved lov blevet pålagt at sætte mål for kønsbalancen i bestyrelsen. Samtidig kan signalerne fra EU om mulige kvindekvoter for bestyrelser have tilskyndet store selskaber til allerede nu at indlemme flere kvinder. Når det alligevel går langsomt med at øge kvindeandelen i bestyrelserne, skyldes det den fortsatte kønsskævhed i direktionerne.

”Den naturlige rekrutteringsproces ind i bestyrelser er, at man selv er topdirektør. Her er pipelinen i Danmark rigtig tynd, fordi kvinderne ikke kommer op på det niveau,” siger Nina Smith.

Vil matche kvinder med små firmaer

Men selv om de øverste ledelseslag stadig domineres af mænd, har mange kvinder alligevel kompetencer, som kan bruges af de mindre firmaer. Dette potentiale vil organisationen Kvinder I Bestyrelse/Women Grow Companies gerne forløse. 

Derfor arbejder organisationen med at føre små og mellemstore kvindeejede virksomheder, der har behov for en professionel bestyrelse eller et advisory board, sammen med kvinder, der har lederstillinger i store virksomheder og nu gerne vil have hands-on erfaring med bestyrelsesarbejde.

”Det er en ordning, hvor kvinder får en praktisk bestyrelseserfaring, som en almindelig bestyrelsesuddannelse ikke kan give dem. Samtidig kan de hjælpe virksomhederne op på et strategisk niveau og anvende den nye erfaring til at forfølge lederkarrieren,” siger medstifter og managementkonsulent Peter Horn.

Af de 140.000 bestyrelsesposter i danske firmaer har kvinder cirka 30.000. Dette tal bør fordobles, lyder målsætningen for Kvinder I Bestyrelse/Women Grow Companies.

Fremskridt i store firmaer

Djøf mener

Allan Luplau, formand for Djøf Privat: 

For Djøf er det centralt, at ny lovgivnings fokus på at sikre rekrutteringsgrundlaget til bestyrelserne også i praksis betyder en ambitiøs og vedholdende indsats i forhold til at øge kvindeandelen på ledelsesniveau.  

Edith Jakobsen
Edith Jakobsen, Arbejdslivspolitisk chef
Telefon: 33 95 97 13
Torben Gross
Torben Gross, Pressechef
Telefon: 33 95 99 29