]]>

Djøf

Ledighedstal

Her beskrives ledigheden blandt djøfere i juli 2023 samt udviklingen siden 2019.

Sådan læses statistikkerne

Ledighedsstatistikken indeholder to ledighedstal; ledighedsberørte og gennemsnitligt antal ledige. Ledighedsberørte dækker over det antal, der har været berørt af ledighed hele eller dele af den givne dagpengeperiode, mens det gennemsnitlige antal ledige er omregnet til fuldtidsledige. Det vil sige to dagpengemodtagere, der hver har været berørt af ledighed i halvdelen af dagpengeperioden, tæller i opgørelsen af den gennemsnitlige ledighed som én ledig.

Ledighed for djøfere

I juli 2023 var 4.926 djøfere berørt af ledighed. Dette er 964 flere end i juni 2023, hvor 3.962 djøfere var berørt af ledighed. Andelen af ledighedsberørte lå på 4,7 pct. i juli 2023, hvilket er 0,9 pct. point højere end juni 2023. 

Ses der på den gennemsnitlige ledighed, er den procentmæssigt steget med 0,9 pct. point fra 2,8 pct. i juni 2023 til 3,7 pct. i juli 2023. Dette svarer til en stigning i antal af fuldtidsledige djøfere på 967.

 Ledighedstal figur 1

Kilde: Akademikernes (AC) ledighedsstatistik

Figur 1 viser udviklingen i den gennemsnitlige ledighedsprocent for djøfere siden januar 2019. Her skal det bemærkes, at tallene er opgjort blandt medlemmer af de akademiske a-kasser, og der ikke er taget højde for dem, der har mistet retten til dagpenge. Blandt disse ved vi ikke, hvor mange der reelt er ledige og står til rådighed for arbejdsmarkedet, idet nogle kan være kommet i beskæftigelse, have påbegyndt en uddannelse eller trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Dermed er den reelle ledighed højere, men vi har ikke mulighed for at give et præcist billede af udviklingen i ledigheden.  

Det skal samtidigt bemærkes, at ledighedstallene ikke er sæsonkorrigeret ensbetydende med, at der ikke er taget højde for potentielle sæsoneffekters indvirkning på ledigheden. 

Ser vi på de sæsonkorrigerede tal, var den gennemsnitlige ledighedsprocent for juli 2023 3,1 pct., hvilket er det 0,2 pct. point højere end i juni 2023 og 0,1 pct. højere end i juli 2022.

Nyuddannedes ledighed

Ser vi på gruppen af personer, der er dimitteret inden for det seneste år, er den gennemsnitlige ledighed forventeligt højere. I juli 2023 var den gennemsnitlige ledighed for nyuddannede 33,7 pct., svarende til, at 1.786 fuldtidsbeskæftigede nyuddannede djøfere var ledige. Det fremgår af Figur 2, at den gennemsnitlige ledighed for nyuddannede har ligget lavest i juli 2022, når man sammenligner de seneste fem års ledighedsniveau for november måned. 

Figur 2 viser udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede djøfere fra januar 2019 til juli 2023.

Ledighedstal figur 2

Kilde: Akademikernes (AC) ledighedsstatistik

Sammenligner vi nyuddannede djøfere med djøfere, som er blevet kandidater for hhv. 1-2 år og 2-4 år siden, ses et forventeligt fald i den gennemsnitlige ledighed, når kandidatalderen stiger. Pr. juli 2023 har djøfere med en kandidatalder på 1-2 år en gennemsnitlig ledighed på 6,4 pct., mens djøfere med en kandidatalder på 2-4 år har en gennemsnitlig ledighed på 3,2 pct. 

Ledighedstal figur 3

Kilde: Akademikernes (AC) ledighedsstatistik

Ledighedsprocent på tværs af AC-grupper

Når der sammenlignes med andre akademiske grupper, ses det, at djøfere i alt har højere ledighed end ingeniører og en lavere ledighed end magistre, i juli måned de seneste fem år. Djøf-dimittender har i alle fem år haft en lavere ledighed end magister-dimittender og en højere ledighed end ingeniør-dimittender på nær i juli 2019. I juli 2023 havde djøfere i alt en ledighedsprocent på 3,7 pct., mens djøf-dimittender havde en ledighedsprocent på 33,7 pct. Ingeniører havde samlet en ledighedsprocent på 2,3 pct, mens ingeniør-dimittender havde en ledighedsprocent på 28,0 pct. Magistrene havde samlet en ledighedsprocent på 6,2 pct., mens magister-dimittenderne havde en ledighedsprocent på 41,2 pct.

Ledighedstal figur 4

Kilde: Akademikernes (AC) ledighedsstatistik