]]>

Fra advokat-fuldmægtig til advokat

Du har flere års erfaring som advokat og vil gerne dele dine erfaringer med en advokatfuldmægtig. Du får lejlighed til at reflektere over dine valg og værdier, samtidig med at du giver en fuldmægtig fra et andet advokatfirma en god start på karrieren. Forløbet varer 3 måneder.

Fokus for forløbet

Som mentor trækker du på din viden om, hvordan man begår sig i advokatbranchen – både fagligt og socialt. Din opgave er at lytte og give konstruktivt mod- og medspil på udfordringer og dilemmaer, som mentee bringer på banen. Fordi du givet vis selv har oplevet lignende udfordringer, da du var fuldmægtig – og samtidig er ansat i et andet firma – kan du blive en værdifuld, fortrolig sparringspartner.

Hvem er mentee?

Mentees er advokatfuldmægtige.

Hvem er mentor?

Du er advokat og har mere end 3 års erhvervserfaring. Du stiller frivilligt din tid og erfaringer til rådighed for andre medlemmer af Djøf, fordi du bliver motiveret af at se andre udvikle sig og finde vej igennem faglige og personlige udfordringer.

Idéer til temaer

Det er mentee, der foreslår emner, som han/hun gerne vil tale med dig om. Fx:

  • Faglig udvikling
  • Relationer til nærmeste leder og kolleger
  • Karrieremuligheder
  • Work-life-balance

Hvad er rammerne om forløbet?

  • Forløbet strækker sig over 2-3 måneder, I mødes 3 gange, hvert møde varer cirka 1-1½ time
  • Mentee kontakter mentor, for at aftale tid og sted for første møde
  • Det er mentees ansvar at sende en liste med emner/en dagsorden til mentor før møderne
  • Det er også mentees ansvar at drive processen, dvs. følge op på udbyttet af møderne, handle på nye ideer og tage initiativ til nye møder
  • I guiden rammer og spilleregler får du gode råd til at komme i gang med dit menteeforløb. Brug guiden til at afstemme forventningerne mellem jer i rollerne som mentor og mentee.

Har du nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på mentor@djoef.dk

Bliv en endnu bedre samtalepartner

Vi giver dig ny inspiration til samtalerne, når du har tid og lyst, så du hele tiden kan udvikle dig selv som samtalepartner og møde andre mentorer. Du bliver med jævne mellemrum inviteret til oplæg og workshops med forskellige vinkler på mentoring, hvor vi erfaringsudveksler og sammen bliver klogere på lærende samtaler.

Du kan også gå på opdagelse i vores online læringsrum, hvor du bl.a. finder et læringsrum, som introducerer dig til mentorrollen og møderne med mentee. I Artikelbasen finder du viden og værktøjer, der kan give dig inspiration til samtalerne med mentee.