]]>

Det sidste møde

Afrund relationen ved at give hinanden en feedback på samarbejdet og udbyttet af mentorforløbet.

Det sidste møde

Afrund relationen ved at give hinanden en feedback på samarbejdet og udbyttet af mentorforløbet.

På jeres sidste møde i mentorforløbet kan det være en god og lærerig oplevelse at kigge tilbage på, hvor I startede, hvad forløbet har ført med sig, og hvordan det peger ind i fremtiden.

I kan evaluere samarbejdet ved at tale om udbyttet af forløbet og give hinanden en feedback på samarbejdet.

Formålet er at italesætte læringer, opnåede kompetencer og resultater af samarbejdet.

Mentee

For mentee handler det især om, at se tilbage på forløbet:

  • Hvilke ønsker og mål kom du med?

  • Hvilke læringer har du opnået? 

  • Hvilke resultater har du opnået?

Mentor

For mentor handler det om, at se på mentees udvikling i forhold til din rolle som mentor: 

  • Hvad har du kunnet hjælpe mentee med? 

  • Hvad har virket for mentee?

To metoder

1. Interview hinanden

Modellen bruges til at facilitere samtalen. Udover at være en relativ systematisk metode til at evaluere samarbejdet retter emnerne sig også mod italesættelse af de relationelle, kommunikative og interpersonelle kompetencer, som man typisk får skærpet som både mentor og mentee. 

Print evaluerings-modellen ud på et stort A3-papir. Interview hinanden på skift og markér vurderingen på cirklen på vegne af hinanden.

Det centrale er ikke vurderingen på skalaen i sig selv, men hvad der ligger bag. Spørg ind til begrundelsen for din samtalepartners markering og brug emnerne som anledning til selvrefleksion over de læringer og resultater, som forløbet har ført med sig.

 

Evalueringscirkel - det sidste møde med mentor og mentee

Print evaluerings-modellen

Modellen er af udviklet af Djøf (2016).

2. Fire gode spørgsmål

Er I til den lidt løsere struktur i samtalen, kan I lade jer inspirere af disse 4 spørgsmål, som I kan bruge til fælles refleksion. Vær gerne konkrete, når I fortæller, hvad I hver især har oplevet og fået ud af forløbet. I kan fx tage afsæt i disse spørgsmål:

  1. Hvad har du oplevet, som har fungeret godt i jeres samarbejde?

  2. Hvad har du især fået ud af at deltage i forløbet?

  3. Hvad har været overraskende i samarbejdet/forløbet?

  4. Hvad skal der ske i fremtiden – hvor bevæger du dig hen nu?


Lær mere

Video: Den sidste fase

Video: Mentee - fortsæt din udvikling