]]>

Hvornår er mentor det rigtige valg?

Skal du møde en mentor, eller er det en coach eller en rådgiver, der bedst kan hjælpe dig i din situation? Det forsøger vi at hjælpe dig med at afklare i denne artikel.

Mentor, coach eller karriererådgivning? Find ud af om en mentor er det rette valg for dig.

Når du overvejer at møde en mentor, er en eller flere af nedenstående situationer typisk det, du arbejder med hos dig selv:

 • Du er nyuddannet og du vil gerne forme en karriere som et af dine forbilleder
 • Du overvejer, om du skal foretage et skifte i din karriere. Du er utilfreds med dit job, og du er usikker på, hvor du vil hen
 • Du overvejer, om du skal starte din egen virksomhed.

Lad os lige stoppe her. Disse tre første situationer egner sig ikke til mentorsamtaler. Her søger du konkrete råd og er sandsynligvis uafklaret om, hvad du vil. Og når det er tilfældet, er det et bedre valg at tale med en coach eller en karriererådgiver, som kan hjælpe med at snævre valget ind eller komme med konkrete råd som forberedelse til det valg, du skal træffe. En karrieresamtale er gratis i Djøf. Se mere om andre typer professionelle samtaler nedenfor.

 • Du overvejer at skifte job, fordi du ikke ser flere udviklingsmuligheder i det job, du er i og vil gerne sparres på fremtidige muligheder med den erfaring, du har
 • Du har lige skiftet fra et job til et andet, og du vil gerne møde én med erfaring fra samme jobtype, så du kan få svar på mange af de spørgsmål, du har
 • Du er i et godt job og en god udvikling, og det vil du gerne fortsætte med og søger derfor sparring fra en neutral person, som kan udfordre dig på din fortsatte udvikling
 • Du har startet virksomhed, og den er i god udvikling, men du savner noget sparring på din personlige og din forretningsmæssige udvikling
 • Du er lige skiftet til et lederjob og du er optaget af 100 spørgsmål i din nye rolle.

De fem andre situationer er derimod helt oplagte for at vælge et forløb med en mentor. Det er de fordi, de hver for sig betegner en situation, hvor du har truffet et valg baseret på de erfaringer, du har gjort dig. Du ønsker at bevæge dig videre med sparring på de spørgsmål og valg, der kommer. Du vil sandsynligvis også gerne udfordres på de valg og dilemmaer, du kan forvente. Og det er mentorer gode til at gøre.

Andre samtaler – hvad skal du vælge?

Jo mere uafklaret og usikker, du er på at tage et valg, jo større er behovet for at vide mere om konsekvenserne af at vælge. Det gælder både at skifte job og at blive selvstændig. Det har større kontante konsekvenser at sige sit job op for at gøre noget andet. Derfor ønsker du sandsynligvis at vide mere, før du gør det – så du bliver sikrere i dit valg.

Det er to former for viden, du søger her: Dels konkret viden, fx om opstart af en virksomhed, behov for specifikke kompetencer i et job, du ønsker at få. Og så er der dels personlig viden, som fx ”vil jeg kunne udvikle mig godt i jobbet” – altså viden, som du kun selv besidder, men som du forsøger at indkredse ved at få andres input til din forståelse af jobbet og dets muligheder.

Den første type viden – den konkrete – vil du kunne få i samtaler med rådgivere, fx en bankrådgiver, en revisor eller en karriererådgiver. Den anden type viden finder du i dig selv, men du hjælpes frem til at finde den i samtaler med andre, fx en coach eller en vejleder, som kan hjælpe dig tættere på at forstå dig selv og dit valg igennem spørgsmål, udforskning af scenarier og gennemgang af små øvelser.

Du kan få et indtryk af forskellige typer professionelle samtaler i denne model. Modellen illustrerer i hvilken grad, at du kan forvente konkrete svar, og i hvilken grad du kan forvente at blive udfordret på din viden, fornemmelser og antagelser. Eller sagt på en anden måde: Hvorvidt typen af samtalepartner vil møde dig med et spørgsmål eller give et konkret svar på dine spørgsmål.

Som du kan se, placerer mentorsamtaler sig lidt i midten, og det er også karakteristisk, at en mentor låner metoder og redskaber fra andre typer hjælpesamtaler. Det er værd at bemærke, at mentorsamtaler befinder sig langt fra at give konkrete svar og i meget højere grad er et sted, hvor I sammen undersøger og udforsker din situation – ofte også med udgangspunkt i de erfaringer, mentor har gjort sig om en tilsvarende situation som din.

Magtmodel - Forskellige typer af professionelle samtaler

Vælger du et mentorforløb, så

 • vær tydelig på, hvad dine overvejelser om en situation er og hvad det bringer af nye spørgsmål
 • vær konkret i dine forventninger til, hvad mentor skal hjælpe dig med
 • inviter til at blive udfordret på dig selv og dine valg.