]]>

Rammer og spilleregler for Djøfs korte mentorforløb

Hvad er rammerne og de etiske spilleregler og hvordan er ansvaret fordelt mellem mentor og mentee? Forbered dig før dit første møde med disse guidelines for Djøfs korte mentorforløb.

Rammer og spilleregler for Djøfs korte mentorforløb

Der sker noget særligt, når to mennesker afsætter tid og kræfter til sparring i et fortroligt og fordomsfrit rum.

For at komme godt fra start i et mentorforløb er det vigtigt, at både mentor og mentee arbejder indenfor samme ramme og gensidigt afstemmer forventningerne til hinanden på det første møde.

Når I mødes første gang, kan I med afsæt i disse spilleregler tage en snak om, hvad der er vigtigt for jer i forløbet. På den måde opnår I størst muligt udbytte af forløbet.

Alle mentorer er frivillige og stiller sig til rådighed som sparringspartner og deler deres tid og erfaring med mentee.

Rammer for jobsparringsforløbet

 • Et mentorforløb er en personlig relation mellem mentor og mentee formidlet af Djøf, hvor begge er medlemmer af Djøf.
 • Forløbet kan varer ca. 3 måneder. I mødes 3-4 gange, hvert møde varer cirka 1-1 ½ time.
 • Ønsker I begge perioden udvidet, gives besked til Djøf.
 • I aftaler indbyrdes, hvor og hvornår I mødes.
 • Et møde kan foregå telefonisk, som videomøde eller med fysisk fremmøde.
 • Mentee tilpasser sig mentors ønsker om mødeform, hyppighed og fleksibilitet i forhold til forløbets varighed.
 • Når forløbet er afsluttet modtager begge parter en evaluering fra Djøf.
 • Djøf yder ikke transportgodtgørelse, idet mentorprogrammet er baseret på frivillighed.

Som mentee er det dit ansvar at:

 • tage kontakt til din mentor for at aftale tid og sted for første møde
 • sende en dagsorden til mentor forud for mødet
 • møde forberedt op til mentormøderne
 • afsætte den fornødne tid mellem møderne til refleksion og handling
 • tilpasse dig mentors tidsramme og ønsker til mødested.

Som mentor er det dit ansvar at:

 • styre samtaleprocessen på mødet
 • løbende at sikre en gensidig forventningsafstemning om møderne lever op til jeres forventninger og aftaler.

Det første møde

Det første møde er vigtigt for at afklare, om I er det rette match for hinanden. Brug tiden til dels at lære hinanden at kende og undersøger forventninger, ønsker og mål med forløbet. Dels indgå gensidige aftaler om, hvordan I vil samarbejde og kommunikere undervejs i forløbet.

Brug det første møde til, at: 

 • afklare, om I er et godt match
 • lære hinanden lidt at kende personligt og professionelt
 • undersøge mentees ønsker og mål med forløbet
 • blive enige om, hvad fortrolighed betyder og hvordan I opretholder den
 • aftal, hvor, hvordan, hvornår og hvor tit I mødes
 • aftal, hvordan I kommunikerer mellem møder (mail/sms/telefon) fx hvis møder skal flyttes eller aflyses
 • aftal også, om I har kontakt mellem møderne
 • tal om, hvordan I samarbejder bedst før, under og efter møderne – mange mentorer forventer at mentee sender en dagsorden forud for møderne og eventuelt et resumé efterfølgende.

Efter det første møde

 • Følg hurtigt op med besked til hinanden om, hvorvidt I gensidigt ønsker at fortsætte i forløbet.
 • Få nye aftaler i kalenderen
 • Ønsker én af jer ikke at fortsætte forløbet, gives først besked til den anden part og derefter orienteres Djøf.

De etiske spilleregler

Fortrolighed og tillid er centralt for begge parter i mentorforløbet.

 • Skulle I på første møde finde ud af, at etikken kompromitteres; fx I er for tæt på hinandens private eller professionelle relationer, så tal åbent om det. Djøf kan hjælpe mentee med at finde en anden mentor.
 • Mentee kan ikke forvente at benytte mentor som reference til jobsøgning eller benytte sig mentors netværk i jobsøgning.
 • Du kan altid stoppe samtalen om et emne, hvis du som mentor/mentee vurderer, at etik, kompetence, eller fortrolighed er i fare for at blive brudt.
 • Kontakt Djøf, hvis der opstår problemer, som du ikke selv kan håndtere.
 • Begge parter kan til enhver tid vælge at afbryde forløbet. Giv besked til den anden part og til Djøf på dk¤djoef¤mentor
 • Mentor har altid mulighed for at få supervision af Djøfs mentorteam. Kontakt dk¤djoef¤mentor