]]>

SWOT dig selv

Hjælp mentee med at skabe overblik, flere nuancer og nye handlerum med den klassiske SWOT-analyse - med et twist.

SWOT dig selv

Hjælp mentee med at skabe overblik, flere nuancer og nye handlerum med den klassiske SWOT-analyse - med et twist.

Du kender måske allerede SWOT-analysen, som er et efterhånden velkendt analyseredskab til undersøgelse af virksomhedens aktuelle ressourcer i forhold til udefra kommende krav og trusler. SWOT er en forkortelse for Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats, som vi i stedet kalder Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler. 

Egne styrker 
 Egne svagheder  Defensiv strategi  
Eksterne muligheder
 Eksterne trusler  Offensiv strategi

I denne artikel har vi tilføjet en dimension: defensiv og offensiv strategi. Det peger helt overordnet på forskelle på selv at vælge at gøre noget – den offensive strategi; vælger man vente på, at andre gør noget, eller at tiden modnes, vælger man en defensiv strategi.

En analyse af mentees situation 

For at få hul på din aktuelle udfordring kan du og mentor bruge en SWOT-analyse som en situationsanalyse. I al sin enkelthed går metoden ud på, at I analyserer situationen ved at finde ud af: Hvad er dine styrker i den pågældende situation? Dernæst kigger I på, hvor dine svagheder er og så fremdeles. 
 
Styrker og svagheder skal ses i lyset af de eksterne muligheder og trusler, som du bør være opmærksom på. Ekstern forstås her som noget, som er uden for dig og dit råderum. Noget som du ikke alene har indflydelse på, men som kan være definerende for det handlingsrum, du har.  Et eksempel: Du har fået tilbudt at avancere til en lederstilling i den virksomhed, du er ansat i. Du har også søgt lederjob i en anden virksomhed og skal til 2. samtale på jobbet. 

Styrker 
 Svagheder  Defensiv/offensiv strategi
Muligheder
 Trusler Defensiv/offensiv strategi

Når I i jeres samtale har diskuteret de 4 faktorer - SWOT – og har fundet ud af, hvad de er, går næste led i undersøgelsen ud på at finde ud af, hvordan en defensiv, henholdsvis en offensiv strategi vil se ud – eller sagt på en anden måde: hvad tjener dig bedst – at handle selv eller afvente andre/tiden?

Vær opmærksom på 

Kritikken af den gængse SWOT-analyse er også berettiget her: Det afhænger naturligt nok af øjnene, der ser, om noget er en trussel eller en mulighed, en styrke eller en svaghed. Så længe I får en interessant samtale om, hvorfor det er det ene eller det andet, betyder det ikke det store. Pointen er, at samtalen skaber afklaring og mening for mentee, sådan at du kan gå styrket ud af samtalen med øje for nye handlemuligheder. 


 

Lær mere

Sørensen og Vidal: Strategi og planlægning som læreproces, Handelshøjskolens Forlag, 1999.

Metoden SWOT tilskrives af flere kilder Albert Humphry (1926-2005), tilknyttet Standford Reseach Institute.