]]>

Visuelle samtaler

Gør dine samtaler med mentee visuelt understøttet. Med en kombination af nøgleord og simple streger skærper du mentees overblik over komplekse emner og fremmer refleksion. Her er en tegneguide til mentor i 4 trin og gode råd til at komme i gang.

Understøt dine samtaler visuelt og oplev, hvordan det kan skabe resultater. Med en kombination af nøgleord og simple streger skærper du overblikket over komplekse emner, fremmer afklaring og lysten til læring og udvikling. Her er 10 gode råd og en guide i 4 trin til dig, som er mentor.

Kom i gang med at tegne dine samtaler 

Måske stoppede du med at tegne, da du var barn og tænker: Nej det bliver ikke kønt, det her. Men det kan omvendt blive til din fordel. Netop fordi det aldrig må komme til at handle om skønhed, men derimod det simple, kan din barnlige streg netop bruges her.

Dét, du har brug for er mod. Modet til at kaste dig ud i det. En god sort, vandbaseret tusch og en lille stak A3 papir. Start fx ud til dit næste møde med en kollega og forklar, at du bare øver dig.

Øv dig først på at tegne mennesker med en hurtig streg - fx 'stjernemanden' som ham ovenfor.

Start med at skrive nøgleord op på et A3 ark. Lad ordene få talebobler, sæt pile mellem ordene, tegn skilte omkring mulige målsætninger. Før du ved af det, er ordene måske blevet til et landkort, et mind map eller skitsen til en handlingsplan – eller noget andet brugbart, der rent faktisk også dokumenterer, hvad I har talt om og hvor I er blevet enige om, at I skal hen med det.

Undervejs handler hele tiden om at spørge; hvem, hvad og hvordan er de forskellige fænomener/aktører forbundne? Hvilke mønstre eller forestillinger knytter sig til dem? Den vigtigste grundregel er, at dine stregtegninger bygger på din samtalepartners egne ord og tanker.

Styrken ved at lave visuelle stilladser, er at du skaber overblik over det komplekse og at du hjælper din samtalepartner med at se nye sammenhænge.

Vores hjerne er hurtigere til at afkode billeder end ord. Princippet Keep It Simple Stupid gælder derfor også her. Brug enkle ikoner - de er nemme at forstå for hjernen.

På den måde opbygger I sammen hurtigt visuelle referencer frem og tilbage i samtalen, som gør at samtalen bliver mere effektiv uden at miste dybde, fordi I fastholder billederne af samtalens elementer og kan afkode helheden i et splitsekund. Er du klar? Så lad os komme i gang.

En visuel samtale i 4 trin

Lad os lege med et eksempel fra en samtale mellem en mentor og en mentee: Mentee vil gerne tale om kulturen i organisationen, som han finder er en barriere for ham i hans arbejde som projektleder og for hans motivation.

Placér jer omkring hjørnet af et bord eller ved siden af hinanden.

Samtaleteknisk benytter dig af de kendte redskaber og spørgeteknikker, du ellers ville bruge. Blot flytter du nogle af samtalens elementer ned på papiret.

Bruger I lidt tid på at finde analogier eller billeder sammen, får du også helt automatisk din samtalepartner til at sænke tempoet en smule – og det skaber rum for refleksion og stimulerer idéer.


1. Kortlægning – hvad sker der?

Lad din samtalepartner tømme hovedet. Det gør ikke noget, det i første omgang ser lidt kaotisk ud.
Kortlæg fx interessenter i organisationen brug simple ’stjernemænd’ til aktører eller lav et mind map blot af ord i bobler og pile. Hvor ser mentee sig selv i forhold til sine interessenter? - skriv udsagn eller spørgsmål i talebobler.

Forbindelser og sammenhænge - visualiseres med streger og pile.


 

2. Find fokus for samtalen

Ud af den første skitse kan vi udvælge elementer og holde luppen over dem.

Opdel fx nøgleord i kategorier i et simpelt mind map - hvad er vigtigst at tale om nu?

Gå fra abstrakt til konkret. Tænk som et kamera - hvis mentee kunne tage billeder af fx kulturen i organisationen, hvilke billeder ville så komme frem?

Benyt ikoner og knyt stemninger på. Spørg ind og udvælg de vigtigste sammen.

Markér det, mentee fx har direkte, indirekte eller slet ikke har indflydelse på.

 

3. Fremhæv forandringsudsagn

Brug fx en ramme omkring vigtige udsagn om udviklingspunkter.

Hvad vil mentee gerne blive klogere på? - Skriv mentees centrale forandringsudsagn ned og indram dem.

Brug talebobler eller balloner til essentielle udsagn – tag gerne fat i forandringsudsagn som ”jeg vil gerne være bedre til at…”

Hvad er det helt præcist, at mentee gerne vil ændre? Hvad har mentee af forestillinger om, hvad der skal være anderledes? Brug pile til at markere forskellige veje.

Hvad skal mentee skal fortsætte med, vente med eller helt stoppe med?


4. Skitsér et attraktivt udviklingsmål

Nu kan I bevæge jer mod konkrete udviklingsmål, handlingstrin eller adfærdsændringer:


Tegn fx denne handlingspil op på forhånd og bevæg jer baglæns i faserne fra formål, til mål og procestrin.

  

Om tuschens valg og fravalg

Du foretager hele tiden valg og fravalg i en tegning. Vær derfor bevidst om din egen rolle, når du vælger at trække noget frem i tegningen. Pas på at du ikke manipulerer. Hold et blik på, hvad der sker inde i dig selv undervejs: Hvordan påvirker du din samtalepartner med tegningen?

Optimalt set arbejder I sammen om at udvælge og fortolke elementer i tegningen. Men det sete afhænger som bekendt af øjnene, der ser. Derfor er det vigtigt at involvere din samtalepartner i processen.

En tegning kan også reducere betydning i alt for høj grad, hvor det bliver mindre gavnligt. Det er en fin balance. Du kan fx spørge om tegningen er hjælpsom? Fokuserer I på det rigtige? Hvad skal I uddybe?

Brug også tuschens magt konstruktivt fx hvis din samtalepartner beslutter at tage afsked med noget: Tegn det op og streg det over med et stort kryds. Dermed styrker du beslutnings- og handlekraft. Er der omvendt noget din samtalepartner ikke har indflydelse på, så kan du ’parkere’ dette element med fx stiplede linjer i en boks for sig selv eller indramme et blankt område til refleksionsspørgsmål.

Måske får din samtalepartner lyst til at overtage tuschen og papiret? Dét skal du bare give plads til. Du vil sikkert også opleve at din samtalepartner beder om at få tegningen med sig. Det er gode tegn på, at I har sat noget i gang.


At lege med tanker giver frihed

Det at tegne sig vej gennem dialogen kan påvirke følelsen både i forhold til samtalens indhold og stemningen omkring samtalen.

Stregtegningen giver følelsen af at eksperimentere. At lave skitser sammen rummer stærke elementer af leg og eksprimenteren, som kan opløse kognitiv fastlåshed.

Tegningen kan omvendt skabe en følelsesmæssig distance til svære emner, der gør det nemmere for mentee at forholde sig til sagen/problemet ved at betragte det som et objekt. Og netop distancen giver frihed til at tænke og handle på nye måder. Dertil skaber det at skitse en stærk samhørighed mellem mentor og mentee at arbejde sammen om noget.

Vi afkoder hurtigere billeder end ord

Set i lyset af at hjernen har en næsten ubegrænset kapacitet til at behandle visuelle budskaber er der god grund til at gøre vores samtaler mere visuelle. Hjernen er ifølge kognitionsforsker David Hyerle (Nielsen mfl. 2016) i stand til at optage intet mindre end 36.000 billeder i timen. Dertil afkoder vi visuel information ekstremt hurtigt og vi har hver især vores personlige fortolkninger.

Kort fortalt, har dét vi ser, indflydelse på vores mentale bearbejdning af en given situation eller samtale med andre mennesker. Sker der noget på papiret, sker der også en løbende forhandling af mening. Papiret skaber et såkaldt fælles tredje; det vi bliver enige om at tale om og som er vores fælles opgave fx at undersøge en given problemstilling fra forskellige vinkler.

10 hurtige råd til at gå i gang nu

Grib tuschen og et A3 papir og kom i gang uden for meget snak. Her er et resumé:

 • Glem alt om pænhed og lige linjer
 • Gå efter hurtighed og enkelhed
 • Lær som det første at tegne en helt enkelt stregmenneske i én streg fx ’stjernemanden’
 • Kombinér ord og billeder: Indram ord i bobler og kasser, brug forskellige typer bullets: Stjerner, prikker, pile og indram tjeklister
 • Brug mind maps til at tømme hovederne og gå fra kaos til overblik
 • Indram nøgleord – Spørg ind: hvorfor er de vigtige? Del op i kategorier i forskellige bokse. Tegn sammenhænge med pile
 • Grib metaforer – undersøg, hvad billedet dækker over i din samtalepartners forståelse?
 • Brug selv metaforer: Du kan ved hjælp af nye billeder spore samtalen i nye retninger: Tegn fx en helikopter og spørg, hvad din samtalepartner ser i et helikopterperspektiv?
 • Brug kendte ikoner til at markere stemning og følelse – lad dig inspirere af de små ’emoticons’ på din telefon
 • Nærvær først. Når du tegner undervejs i samtalen, må det ikke være på bekostning af dit nærvær. For nogle er det krævende at både tegne og lytte aktivt samtidig. Her kræver det lidt øvelse, men du bliver hurtigt bedre, når du slipper idéen om pænhed.
   
Kan du se, hvad jeg mener?

 

Tekst og tegninger: Camilla Wittenkamp


Lær mere

Game Storming  (Dave Gray m.fl.)  
KommunikationsLotsen har udviklet et visuelt alfabet Bikablo 
Elisabeth Skov Nielsen, Ida Gamborg Nielsen, Hanne V. Moltke m.fl.”: Grafisk facilitering. Når ord og billeder mødes”, Dansk psykologisk forlag, 2016
Bigger Picture (2014): Learning graphic facilitation - 7 elements 
Bigger Picture (2014): Learning graphic facilitation 8th element