]]>

Djøf

Dansk Kriminalistforening

Et forum for vigtige kriminalpolitiske emner og hvor kriminologiske forskningsresultater diskuteres.

Medlemmer af foreningen modtager invitation til foreningens debatmøder og årlige generalforsamling.

Som medlem af Dansk Kriminalistforening bliver du desuden inviteret til Nordisk Kriminalistmøde. Dette møde, som på skift bliver arrangeret af de Nordiske Kriminalistforeninger, bliver afholdt ca. hver 4 år.

Alle med interesse for foreningen kan blive medlem. Som medlem af Djøf er man velkommen til at deltage i møderne en enkelt gang eller to, før man melder sig ind. Det forventes imidlertid, at man melder sig ind i foreningen, hvis man er interesseret i at fortsætte med at deltage i møderne.

 • Almindeligt individuelt medlemskab (350 kr. årligt)
 • Individuelt medlemskab for studerende (200 kr. årligt)
 • Kollektivt medlemskab for mindre arbejdspladser (2000 kr. årligt)
 • Kollektivt medlemskab for større arbejdspladser (5000 kr. årligt) 

Indmeldelse kan ske elektronisk på hjemmesiden eller ved mail til Dansk Kriminalistforenings administrative sekretær: dk¤kriminalistforeningen¤administration

Du kan læse mere på foreningens hjemmeside Dansk Kriminalistforening

Foreningens formand, ledende overlæge Dorte Sestoft, Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik, Blegdamsvej 6b, 2, 2200 København N. 

Foreningens sekretær og kasserer, Advokat Bjørn Høberg-Petersen, Gothersgade 109, 1123 København K.

Dansk Kriminalistforening blev stiftet i 1899 og har siden da været et vigtigt forum for kriminalpolitiske drøftelser og for fremlæggelse af kriminologiske forskningsresultater.

Dansk Kriminalistforening har tre provinsafdelinger, som ligger henholdsvis på Fyn (Vicepolitidirektør Arne Gram, Arrestinspektør Jens Tolstrup og Professor Thomas Elholm), i Århus (professor Gorm Toftegaard Nielsen) og i Aalborg. Alle afdelinger afholder lokale møder, blandt andet i samarbejde med relevante lokalforeninger mv.

Dansk Kriminalistforening har et datterselskaber Dansk Selskab for International Strafferet og EU-ret.

Der findes tilsvarende kriminalistforeninger i de andre nordiske lande (Sverige, Norge, Finland og Island).

Foreningens bestyrelse består af:

 • Forskningschef Dorte Sestoft (formand)
 • Departementschef Barbara Bertelsen
 • Advokat Jacob Lund Poulsen (sekretær)
 • Professor Flemming Balvig
 • Professor Thomas Elholm
 • Afdelingschef Arne Vedsted Gram
 • Retspræsident Birgitte Holmberg Pedersen
 • Overlæge Dorte Sestoft
 • Professor Gorm Toftegaard Nielsen
 • Fuldmægtig Susanne Clausen
 • Højesteretsdommer Poul Dahl Jensen
 • Rigsadvokat Ole Hasselgaard
 • Regionsdirektør Anne Marie Heckscher
 • Direktør Johan Reimann   

Foreningens revisor er advokat Bjørn Høberg-Petersen.

Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (ntfk)

Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab udkommer 4 gange om året. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab indeholder artikler af strafferetlig og kriminologisk relevans, kronikker om lovændringer og nye initiativer af interesse samt boganmeldelser.

Dansk redaktør og hovedredaktør: Professor Thomas Elholm, Ph.d. og cand.jur., Syddansk Universitet.

Læs mere om Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab hos Dansk Kriminalistforening