]]>

Djøf

Debatforum for Politisk Økonomi (DPØ)

Et debatforum for dialog, faglig udvikling og netværksskabelse blandt økonomer og andre interesserede.

Der afholdes debatmøder, faglige møder og seminarer 2 - 3 gange om året. Du kan holde dig orienteret om arrangementerne via Djøfs arrangementskalender via link i højre side.

Du kan skrive til vores mail: com¤yahoo¤dpoek

Du kan også kontakte:
Knud Erik Skouby på dk¤cmi.aau¤skouby

DPØ er et åbent forum for alle kandidater og studerende fra de økonomiske og beslægtede samfundsvidenskabelige uddannelser. 

DPØ blev etableret den 18. januar 2005 med deltagelse af et halvt hundrede personer. Initiativtagerne til indkaldelsen til det stiftende møde kom fra den nu opløste forening Socialistiske Økonomer. Men hensigten er at opnå en bredere kreds af deltagere i DPØ. Fokus for DPØ's aktiviteter vil være diskussioner af interesserne bag og deres gennemslag i økonomiske analyser og politikforslag.