]]>

Djøf

Nordisk Administrativt Forbund - NAF

Et forum for alle med interesse for forvaltning både kommunalt, statsligt og internationalt.

Medlemmerne tilbydes at diskutere kvalificerede emner af fælles administrativ interesse i et åbent forum. Forbundets hjemmeside, se link øverst til højre, vil i de kommende år blive anvendt aktivt hertil.
 
Der afholdes årligt en række møder og konferencer, hvor emnerne spænder over alt fra administrationspolitik, lovkvalitet, forvaltning på kommunalt, amtsligt og statsligt plan, samt problemfelter angående offentlig økonomi, balance mellem effektivitet og udvikling, forvaltningens grænser, offentlig ledelse, nordiske, mellemstatslige og supranationale/EU-forhold.
 
Der er gratis adgang for medlemmer til gå hjem-møder o.l., hvor spændende foredragsholdere typisk holder oplæg. Herudover ydes rabat til de årlige konferencer, som bl.a. inkluderer "Embedsmandskonference" i september måned og "Årets forvaltningskonference" i januar måned.
 
Fire gange om året udkommer ydermere medlemsbladene "Administrativ debat" samt det fællesnordiske tidsskrift "Nordisk Administrativt Tidsskrift".
 
Hvert tredje år afholdes et fællesnordisk møde for alle medlemmer i ét af de nordiske lande.

Som medlemmer optages chefer og sagsbehandlere i stat, amt og kommuner, andre offentligt ansatte, forskere, lærere og studerende ved videregående uddannelsesinstitutioner samt journalister, mediefok m.m. Andre med interesse for offentlig forvaltning kan optages i forbund.

Bliv medlem af NAF og udfyld formularen eller kontakt Betina Svare på mail: dk¤naf-net¤regnskab eller tlf. 20725503.

Kasserer Betina Svare kan kontaktes vedr. indmeldelse, abonnement mv. på mail: dk¤naf-net¤regnskab

Herudover kan redaktør af Administrativ Debat, Mette Søgaard-Andersen, kontaktes på tlf.: 20 71 18 48 eller mail dk¤fmn¤msa.  

Læs mere om NAF
 

Nordisk Administrativt Forbund er dannet i 1918, og er en privat forening med afdelinger i alle nordiske lande. NAF er et centralt forum for alle med interesse for forvaltning både på kommunalt, statsligt og internationalt plan.

Centrale emner for forbundet i disse år er administrationspolitik, kommunale problemfelter, offentlig økonomi, effektiviseringer og strukturspørgsmål, forvaltningens grænser og lovkvalitet samt nordiske emner og EU-forhold.

Emnerne debatteres på en række medlemsmøder, konferencer og i forbundets kvartalsvise medlemsblad "Administrativ Debat" samt i det fællesnordiske tidsskrift "Nordisk Administrativt Tidsskrift".

Forbundet har et forretningsudvalg (nærmere følger).

NAF har godt 600 medlemmer i Danmark. Der findes afdelinger af NAF i alle de nordiske lande. Der er i alt ca. 1400 medlemmer i hele norden.