]]>

Djøf

Løn i udlandet

Få et godt overblik over, hvilke elementer du bør være opmærksom på, når du skal forhandle løn i udlandet, eller hvis du skal udstationeres.

Løn i udlandet er en vanskelig størrelse at vurdere, da der ofte ikke er de samme parametre for at fastsætte dit lønniveau. I Danmark kan uddannelsesniveau og erfaring være gode referencer, men det kan ikke overføres 1:1 til et job i udlandet. Alligevel er der flere ting, du kan tage højde for, inden du tager af sted. 

Løn som udstationeret

Når du udstationeres, skal du se det som en anledning til at forhandle din løn. Tag højde for de udgifter, som du får ved at flytte til udlandet. Fx får din ægtefælle eller partner muligvis ikke løn under din udstationering. Og du kan have udgifter til bopæl i Danmark, eller tab ved salg af din bolig med mere. 

Ofte betaler arbejdsgivere - helt eller delvist - de udgifter, du tidligere selv har dækket af din løn. Det kan fx bolig, børnepasning og sygesikring. 

Skal du udsendes til lande med særlige forhold, kan du forsøge at forhandle et hardship-tillæg, som dækker besværligheder og ulemper, der er i forbindelse med udstationeringen. 

Løn efter nettoløn-modellen

Flere og flere arbejdsgivere benytter en beregningsmodel, der går under betegnelsen nettoløn. Modellen kan give arbejdsgiveren store besparelser i forhold til at betales dig din hidtidige løn plus udstationeringstillæg.

Modellen går ud på at indhente oplysninger din økonomi for at beregne, hvad du og din familie er vant til at have til rådighed til forbrug og opsparing. Din løn i udlandet fastsættes derefter i forhold til leveomkostninger, skattetryk med videre i arbejdslandet. Derved kan du risikere at opleve, at du går ned i din løn i udlandet i forhold til din løn, som er udbetalt i Danmark.

Vi anbefaler, at din nye løn i udlandet matcher dit nuværende lønniveau. Og du får dækket dine udgifter, som der opstår i forbindelse med din udstationering.

Bemærk, at det er vigtigt, at du sikrer dig, at dine private oplysninger håndteres korrekt. Ofte bruges et eksternt konsulenthus til at udregne din nettoløn. Og det sker på baggrund af oplysninger fra jeres private økonomi. Oplysninger du normalt ikke deler med andre. Det samme gælder, hvis det er din arbejdsgiver, som laver udregningen.

Løn på udenlandsk kontrakt

Du skal se din tilbudte løn i udlandet i forhold til de generelle arbejdsmarkedsvilkår i dit nye arbejdsland.

Din løn i udlandet dækker fx over:

  • ansættelseslandets økonomi 
  • skattetryk 
  • graden af social sikring 
  • udbud af og efterspørgslen af din arbejdskraft
  • øvrige leveomkostninger.  

Særligt for EU EØS og USA

Igennem den europæiske portal for jobmobilitet (EURES) kan du få oplysninger om løn og arbejdsvilkår i det nye land, hvor du skal arbejde. 

På salary.com kan du få oplysning om lønvilkår i USA.