]]>

Djøf

Udstationering

Se, hvad du skal være opmærksom på, når du udstationeres, og hvilke vilkår du bør forhandle inden din udstationering.

Udstationering i verden

Bliver du udstationeret af en dansk arbejdsgiver i længere tid end en måned, har du krav på en kontrakt eller anden skriftlig dokumentation, der fastslår vilkårene for udstationeringen. 

Hvilken lovgivning gælder for dig?

Vi anbefaler, at du aftaler med din arbejdsgiver, at dansk lovgivning gælder for din ansættelse. Og at evt. uenigheder bliver afgjort ved danske domstole. Nogle arbejdsgivere ønsker dog at aftale, at det er arbejdslandets lovgivning, som skal anvendes for dit ansættelsesforhold. Ofte er det tilfældet ved længerevarende udstationeringer.

I det tilfælde svarer vilkår typisk til ansættelse på udenlandsk kontrakt. Aftaler I, at ansættelseslandets lovgivning anvendes, bør de juridiske konsekvenser præciseres i kontrakten.

Anbefalinger til din kontrakt

Når du udstationeres, er det også en god anledning til at forhandle løn. Tag højde for de udgifter, som du får ved at flytte til udlandet.  Fx har din ægtefælle/partner muligvis ikke løn under din udstationering, og du kan have udgifter til bopæl i Danmark eller tab ved salg af din bolig. 

Ofte betaler arbejdsgivere - helt eller delvist - dine udgifter, som du tidligere selv har dækket af din løn fx bolig, børnepasning, sygesikring. 

Skal du udsendes til lande med særlige forhold, kan du også forsøge at forhandle et hardshiptillæg. Det skal dække besværligheder og ulemper, der måtte være i forbindelse med udstationeringen. 

Som udstationeret optjener du kun danske feriepenge, hvis du er udstationeret i under 12 måneder, eller hvis det konkret fremgår af din udstationeringskontrakt. Du bør derfor få aftalt, at du under hele din udstationering optjener ret til ferie med løn i henhold til reglerne i Ferieloven. 

Du kan i den forbindelse evtuelt aftale en længere ferie end de normale fem uger. Mange oplever et større behov for flere ugers ferie for, at de kan holde kontakten til familie og venner i Danmark ved lige.

For ikke at ende i en situation, hvor du kan blive afskediget kort tid efter, du er tiltrådt, kan det være en god idé at aftale, at arbejdsgiver ikke kan opsige dig i fx det første år af din udstationering.

I kan også aftale, at hvis arbejdsgiver opsiger dig, betaler arbejdsgiveren din hjemrejse og evtuelle fragtomkostninger af ejendele. 

Har du haft samme arbejdsgiver inden din udstationering, kan du aftale, at du har krav på at vende tilbage til din tidligere stilling ved en opsigelse. 

Det er almindeligt, at din arbejdsgiver stiller fri bolig til rådighed, hvis du skal udstationeres. 

I skal tage stilling til, hvem der skal betale for hjemtransport af dit bohave, hvis udstationeringen afbrydes i utide. Er du ikke skyld i, at udstationeringen ophører, er det normalt, at din arbejdsgiver betaler hjemtransporten.

Har du selv opsagt din stilling, er det normalt, at arbejdsgiveren ikke vil betale hjemtransporten. Medmindre det er konkret aftalt i din kontrakt. 

Det er en god ide at få aftalt, at din arbejdsgiver betaler for hjemrejse til Danmark for dig og din familie.

Typisk er der aftalt ret til to hjemrejser om året. Arbejdsgiver stiller typisk krav om, at rejsen skal foregå ved den billigst mulige flyrejse og efter forudgående godkendelse af virksomheden.

Det er normalt, at din arbejdsgiver sørger for, at du og din familie er fuldt forsikret under din udstationering. Du bør derfor undersøge, hvordan du og din familie er forsikret under hele udstationeringen. 

Vi hører ofte fra vores medlemmer, at der kan være en manglende forståelse for deres nye kompetencer, og den udvikling de har gennemgået på deres udstationering. Derfor er de frustreret over, at de i praksis vender tilbage til samme stilling, som de forlod. 

Generelt for dem er, at de ikke har drøftet formålet med udstationeringen med deres arbejdsgiver. Derfor er det en god idé, at I aftaler, hvilke målsætninger I har for din udstationering.

  • Hvorfor udstationeres du?
  • Hvordan udvikler det dig fremadrettet?
  • Hvad skal du kunne bidrage med, når du vender hjem igen? 

Sørg desuden for at holde en løbende kontakt- og videndeling med din arbejdsplads i Danmark. 

Forslag til kontrakt

Djøf har udarbejdet et forslag til kontrakt, som du kan tage udgangspunkt i, hvis du skal udstationeres.

Særligt for offentlige ansatte

Hvis du bliver udstationeret fra Udenrigsministeriet – i de såkaldte udestillinger– bibeholder du dine eksisterende løn- og ansættelsesvilkår. Du er derfor fortsat omfattet af AC-overenskomsten. Derudover vil der blive forhandlet et udetillæg. Det skal dække en del af de omkostninger, hvis du tager din familie med til udlandet.  Det kan fx være til husleje og pasning.

Udetillægget er fastsat af Udenrigsministeriet og Moderniseringsstyrelsen. Det bliver beregnet på baggrund af de udgifter, du vil have. De afhænger altid af, om du rejser alene eller medbringer din familie. 

Som national ekspert bliver du direkte udsendt af din arbejdsgiver til Bruxelles. Dine nuværende løn- og ansættelsesvilkår bevares, og du kan evt. forhandle et udetillæg som et tillæg til din eksisterende løn.

Du vil typisk blive ansat på henholdsvis kommunal eller regional overenskomst på almindelige danske vilkår. Evt. hjemrejser, flytning af bohave, udetillæg og lignende skal du selv forhandle.

Du er velkommen til at kontakte Djøf på dk¤djoef¤djoef eller telefonnummer 33 95 97 00 for at rådgivning løn og vilkår, inden du skal udstationeres.