]]>

Hvad vil du?

Ved at sætte ord på, hvad der motiverer dig i din karriere, kan du identificere, hvad der er medvirkende til, at du trives i dit arbejde.

Step 2: Hvad vil du?

Sæt ord på, hvad der er værdifuldt og motiverende for dig i din karriere. Det kan du gøre ved at besvare spørgsmålene i nedenstående guide. Derved skaber du en nyttig oversigt over, hvad der er væsentligt og energigivende for dig i dit arbejde. Du kan bruge oversigten som pejlemærke for, hvad du vil stile mod i din karriere.

Klik på emnerne herunder og se eksempler til videre inspiration. Eller udfyld dine egne svar. Du kan tage dem med dig til sidst ved at klikke på knappen 'Opret PDF'.

Denne side gemmer ikke tekst undervejs. Derfor: hvis du går i gang med at udfylde felter, så vær indstillet på at skrive færdig og opret PDF, inden du lukker browseren eller fortsætter til en anden webside. Dette for at sikre dit privatliv.

Hvis du om et halvt år trives rigtig godt i dit arbejde, hvad karakteriserer så dine opgaver? Er det fx høj grad af selvstændighed og udviklingsmuligheder, eller er det lige omvendt - at der er helt klare forventninger til, hvad du gør, og hvordan dine opgaver bliver løst?

Vi har forskellige præferencer, og det er derfor meget individuelt, hvad der motiverer os. Hvad er dine erfaringer med, hvornår en opgave giver dig energi og bringer det bedste frem i dig? Er det særligt værdifuldt for dig, at du gør en forskel for andre, eller er det specielt vigtigt for dig at du bruger og udvikler din faglige viden?           

Skriv mindst tre bud på, hvordan dine opgavers karakter kan gøre, at du trives et halvt år fra nu.

Eksempler på, hvornår opgaverne passer mig godt:  

 • Når jeg oplever at være i flow i forhold til anvendelsen af mine kompetencer og har den fornødne tid til at løse opgaverne
 • Når jeg samarbejder med mine kolleger, og jeg oplever, at vi bliver klogere sammen
 • Når jeg har afgrænsede opgaver, der gør det muligt for mig at generere konkrete og målbare resultater
 • Når opgaverne er udviklingsorienterede og jeg dermed kan arbejde kreativt
 • Når jeg har formidlings- og undervisningsopgaver, hvor jeg er på sammen med en gruppe mennesker
 • Når jeg kan gå i detaljen, så jeg kan fordybe mig og levere det optimale
 • Når der er stor variation i opgaverne

Opgaver

Husk, tekster gemmes ikke undervejs - klik 'Opret PDF' i bunden til sidst.

Hvilken rolle har du i dit drømmejob?

Måske er det nogle bestemte træk ved den rolle du spiller i dit arbejde, som gør dig godt? Er det fx særligt givende for dig at være den, der bidrager med ideer til udvikling, eller er det arbejdet med at skabe struktur og overblik, der er mest tilfredsstillende for dig? Er du igangsætteren, udvikleren, afslutteren eller andet? Beskriv kort den eller de roller, som du specielt trives med.

Eksempler på roller jeg trives godt med:

 • Jeg ønsker en lederrolle. Det kan være som formel leder eller projektledelse.
 • Jeg elsker at inspirere andre. Typisk ved at dele viden og erfaring eller ved at løse problemer sammen med kolleger eller kunder.
 • ”Problemløser” er kodeordet for mig. Jeg er i mit es, hvis jeg kan blive ansvarlig for at finde løsninger på nogens problem.
 • Min ynglingsrolle er i rollen som den, der skaber det sociale klima, og sørger for at alle bliver set og anerkendt.
 • Jeg nyder at være ham der ved mest i detaljen om en given problemstilling – det er rart at være ham, der bliver spurgt.

Rolle

Husk, tekster gemmes ikke undervejs - klik 'Opret PDF' i bunden til sidst.

Hvordan er dine kolleger og din kontakt til dem?

De kolleger, som du er omgivet af i dit arbejde om et halvt år, vil sikkert kunne være en del af forklaringen på, at du trives så godt. Hvordan er dine kolleger ideelt set? Hvordan er deres adfærd, og hvordan er din relation til dem?

Beskriv dine ønske-kolleger.

Eksempler på kolleger, der skaber glæde ved arbejdet: 

 • Fagligt dedikerede og ambitiøse kolleger.
 • Min favorit kollega brokker sig (næsten) aldrig – jeg tror faktisk hun nyder sit arbejde og arbejdspladsen, hvilket er enormt rart.
 • Min kollega er meget omsorgsfuld, hvilket er godt for samarbejdsklimaet i afdelingen.
 • Min kollega brænder for vildt for sine arbejdsopgaver, hvilket bare er enormt inspirerende.

Kolleger

Husk, tekster gemmes ikke undervejs - klik 'Opret PDF' i bunden til sidst.

Hvordan er din chef?

For de fleste menneskers trivsel er chefen en meget vigtig person. Hvad er kendetegnende for din chef, hvis du trives godt om et halvt år? Er det fx en chef, som er god til at give faglig sparring og feedback, en chef, der er viser dig tillid til at kunne løse opgaverne, eller…?

Skriv de tre vigtigste egenskaber ved din næste chef.

Eksempler på chefer, der skaber trivsel: 

 • En chef, som giver plads til, at jeg kan finde min måde at løse opgaverne på og som viser tillid og inspirerer
 • En chef som anerkender min indsats og har fokus på balance
 • En chef som går forrest, er troværdig og handlekraftig. Hun evner at gøre en forskel for teamet
 • En chef som deltager i de dagligdags opgaver og har forståelse for hverdagen

Chef

Husk, tekster gemmes ikke undervejs - klik 'Opret PDF' i bunden til sidst.

Hvad er din løn?

Hvis du om et halvt år er rigtig glad i arbejdet, hvad gælder så i forhold til din løn? Skal du have en stor lønstigning for at være tilfreds, eller skal du blot have en løn, der svarer til, hvad andre får på dit felt?

Giv et bud på, hvad du skal have i løn for, at du er tilfreds et halvt år fra nu.

Eksempler på løn-tanker:

 • 40-45.000 vil være fint
 • Jeg går ikke op i løn – jeg vil hellere have mulighed for efteruddannelse

Løn

Husk, tekster gemmes ikke undervejs - klik 'Opret PDF' i bunden til sidst.

Hvad er din arbejdstid?

Hvis du om et halvt år er rigtig glad i arbejdet, hvordan forholder det sig så med din arbejdstid? Er det i orden at arbejde 50 timer om ugen eller er en 37-timers arbejdsuge med fleksible aftaler bedre?

Giv et bud på, hvor meget du arbejder om et halvt år.

Eksempler overvejelser om arbejdstid:

 • 37 - 43 timer pr. uge så hænger arbejds- og privatliv sammen
 • 40 - 45 timer om ugen med mulighed for fleksibilitet

Arbejdstid

Husk, tekster gemmes ikke undervejs - klik 'Opret PDF' i bunden til sidst.

Hvilke andre faktorer gør sig gældende?

Hvad mangler du at have med som forklaring på, at du trives godt i dit arbejde om et halvt år? Hvis du får alt, hvad du ønsker - hvad står der så yderligere på din liste?

Skriv resten af de gode grunde til, at dit arbejde er godt for dig. Det kunne fx være overvejelser om geografi.

Geografisk placering af arbejdsplads:

Hvis du om et halvt år er rigtig glad i job, hvad må så gælde om den geografiske placering af din arbejdsplads? Er du klar til at arbejde hvor som helst, eller er det i centrum af en større by?

Giv et bud på, hvor du arbejder henne om et halvt år.

Eksempler:

 • Aarhus
 • Danmark
 • Europa
 • Verden

Andre forhold

Husk, tekster gemmes ikke undervejs - klik 'Opret PDF' i bunden til sidst.

Opret PDF

Gå videre til step 3

Hvor er der brug for dine kompetencer?


Jeg trængte til kortere vej fra tanke til handling. Jeg ville gerne træffe min egne beslutninger og jeg kunne ikke se den samme stejle udviklingskurve fortsætte i mit gamle job. Jeg sagde mit job op og stiftede min egen virksomhed, og nu har jeg et arbejde, som jeg brænder for.
Rikke Sønder Larsen
Rikke Sønder Larsen, stifter af samfundsinvestor.dk

Jeg ville skabe udfordrende og erfaringsgivende studiejobs for medstuderende og hjælpe både små og store virksomheder, der havde brug for analyser til fornuftige priser. Jeg stiftede et konsulenthus med en studiekammerat, hvor kandidatstuderende løser analyseprojekter inden for marketing, organisation, drift og IT til en god pris.
Mikkel Bjødstrup
Mikkel Bjødstrup, medstifter af Young & Bright Consult

Jeg fandt arbejdsprocessen med mit speciale spændende og derfor drømte jeg om et job som ph.d.-studerende. Jeg tog nogle omveje gennem undervisningsjob, praktik, kurser, midlertidig ansættelse og et fuldtidsjob som konsulent inden jeg søgte og fik job som forskningsassistent med fokus på arbejdsmarkedet, hvilket førte til drømmejobbet som ph.d.-studerende.
Nana Wesley Hansen
Nana Wesley Hansen, ph.d.-studerende