]]>

Sådan modvirker du hverdagssexisme som leder

Interview med CBS-professor Sara Louise Muhr.

Ny forskning

15.01.24

Ny bog ruller omfangsrig hverdagssexisme i den akademiske verden ud for åbent tæppe. Og der er god grund til at tro, at billedet går igen i andre organisationer, virksomheder og brancher, siger en af forfatterne, CBS-professor Sara Louise Muhr. Sexisme bunder i kultur, historie og bias, men kan godt standses med ledelsen som fortrop.

Af journalist Tina Juul Rasmussen

Marie er ph.d.-studerende, og hun er til møde med sin forskningsgruppe. Hun bemærker, hvorledes hendes mandlige kollager bliver rost for deres kompetencer og deres forskningsbidrag, mens hun bliver rost for sit smukke udseende. Projektlederen bruger sætninger som ’stærke analytiske evner’ og ’rationelle argumenter’ til at beskrive hendes mandlige kolleger, mens hun beskrives som ’den smukkeste ph.d.-studerende i byen’.

Hun sætter pris på kommentaren og tænker, at det er ’rart at få et kompliment’. Men hun ville alligevel ønske, at hendes projektleder kunne få øje på, hvad hun bidrager med, ud over sit gode udseende. Hun ville ønske, at han anerkendte hendes kompetencer, ligesom han gør for resten af holdet. Hun begynder at overveje, hvorfor der altid er fokus på hendes udseende. Men hun kan ikke helt finde ud af, hvad det skyldes, så hun ryster det af sig, da hun begynder sin præsentation. Hun føler sig selvsikker, og holdet virker interesseret. Da hun er færdig, siger den mandlige professor: ’Du er så sexet, når du holder oplæg!’

Hvordan ville du som leder vurdere denne scene? Er det sexchikane? Bare almindelig, god – og jo, jo måske lidt direkte, nu du siger det – kollegial tone? Måske ligefrem anerkendelse af en ung, smuk medarbejder? Eller er det sexisme for fuld udblæsning? Det er ganske rigtigt et åbenlyst ledende spørgsmål. For spørger man professor i diversitet og ledelse på CBS, Sara Louise Muhr, bliver Marie her udsat for rendyrket sexisme.

Sexisme er kulturel og historisk betinget

Maries historie er gengivet i en ny bog, ’Sexisme på arbejde – Genkend, forebyg og håndtér’, som Sara Louise Muhr er medforfatter til. Bogen har til formål både at dokumentere sexisme på arbejdspladserne og at finde løsninger på at komme den til livs. Historien om Marie er indsendt af Marie selv som et led i en spørgeskemaundersøgelse, der dokumenterer omfanget af oplevet sexisme i den akademiske verden. Og som Sara Louise Muhr understreger ikke kun er et særsyn på universiteterne.

- Sexisme er noget, der påvirker os alle, for det kommer fra de kulturelt og historisk dikterede normer, vi alle er vokset op med i samfundet, og som stammer fra kønnede hierarkier. De former vores bias og stereotyper – den måde, vi opfatter og tænker om andre mennesker på – og dem gentager vi hele tiden. Derfor er vi alle med til at reproducere sexisme, ofte ubevidst, og derfor finder den sted hver dag på alle arbejdspladser – ikke kun i den akademiske verden. Det så vi med #MeToo. Før #MeToo kunne man måske slå sexisme og sexchikane hen som enkelttilfælde, men det kan vi ikke længere, efter det har vist sig, hvor omfangsrigt det er på samfundsplan.

Fakta: To ud tre oplever sexisme på jobbet

Bogen ’Sexisme på arbejde – Genkend, forebyg og håndtér’ har afsæt i underskriftindsamlingen ’Sexisme på danske universiteter’, som blev gennemført i 2020, da #MeToo-bølgen skyllede ind over Danmark.

Den indsamlede 689 underskrifter og flere end 800 vidnesbyrd fra ansatte på danske højere uddannelses- og forskningsinstitutioner om deres oplevelser med sexisme på jobbet. I bogen er nogle af vidnesbyrdene gengivet i form af 29 ’vignetter’, som kan hjælpe med at genkende hverdagssexismen. Maries historie er en af dem.

I forbindelse med projektet besvarede 300 (82 % kvinder) dansk-baserede akademikere også på et spørgeskema om deres seksuelle oplevelser på arbejdspladsen. Her gav næsten to ud af tre (60,7 %) udtryk for at have oplevet ’sexistisk fjendtlighed’ inden for de seneste to år:

 • At blive talt til på nedsættende vis
 • At blive bemærket på grund af deres køn
 • At blive antaget at være identisk med andre personer af samme køn
 • At blive vurderet som mindre kvalificeret til en arbejdsopgave eller forskningsrelaterede opgaver
 • At være blevet overset
 • At være blevet behandlet nedladende på grund af deres køn
 • At blive nedgjort
 • At få sået tvivl om deres evner
 • At blive ekskluderet på grund af deres køn.

Sexisme rammer alle

Ifølge Europarådet er sexisme ’en hvilken som helst handling, gestus, visuel repræsentation, talt eller skrevet ord, praksis eller adfærd baseret på den idé, at en person eller en gruppe af personer er underlegne på grund af deres køn’.

For en vigtig pointe er, at sexisme ikke kun rammer kvinder. Mænd bliver også nedgjort med afsæt i deres køn, hvis de er mindre maskuline, end det forventes af mænd.

- Vi ved, at mænd, som gerne vil tage lang barsel eller være på flekstid for at tage sig af familien, risikerer at blive hængt ud og gjort grin med: ’Har du ikke en kone derhjemme?” eller ”Er du på vej mod svenske tilstande?”. Det skyldes, at vi har historiske definitioner af køn med afsæt i kønnede hierarkier, hvor det maskuline har været anset som mere værd end det feminine, fordi mænd traditionelt set har tjent penge på arbejde, mens kvinder traditionelt set har passet børn og hjem. Så sexisme handler om magt, som er strukturelt indlejret i den måde, køn historisk har været hierarkisk opdelt på. Derfor kræver det en omfordeling af magt at komme sexisme til livs. Og det avler modstand på arbejdspladserne, siger Sara Louise Muhr.

En anden udfordring med sexisme er, forklarer Sara Louise Muhr, at det langtfra er alle, som umiddelbart kan genkende eller artsbestemme sexisme. I eksemplet med Marie vil nogle opfatte det som et kompliment til hende at blive kaldt sexet. Andre vil tænke: ’Slap dog af, kan du ikke tage en joke?”

- Meget af den sexisme, som finder sted, er ’hverdagssexisme’. Sexisme, man måske ikke lægger mærke til, enten fordi den er subtil, eller fordi den kommer i små dryp – bittesmå mikroaggressioner, som enkeltvis er svære at sætte en finger på, men som lige så stille bygger op – indtil det en dag måske bliver for meget for den, som er genstand for dryppene.

Derfor er første skridt i arbejdet med at komme sexisme til livs på arbejdspladsen at kunne genkende sexismen og derved anerkende, at den finder sted. Hvilket altså ikke er en nem øvelse.

- Sexisme er alt fra seksuelle overgreb til nedgørelse af køn, for eksempel kvinders intellekt eller mænds maskulinitet. Den direkte sexisme i form af hadforbrydelser, overgreb og overfald er lette at få øje på og derfor også nemmere at håndtere med lovgivning, fordi det er tydeligt, at her sker noget forkert, siger Sara Louise Muhr.

 

Hverdagssexisme svær at identificere

Men når det gælder hverdagssexismen, er det sværere, pointerer hun, fordi den er utydelig og trækker på normer, vi ubevidst accepterer og derfor ikke lægger mærke til, for eksempel at mænds kompetencer tillægges større betydning end kvinders.

- Fordi mange af de normer, sexismen udspringer af, er så dybt indlejret i os, tillægger vi ikke den enkelte episode stor betydning, og derfor får de lov at gentage sig. Og det er præcis repetitionerne af de mange små episoder – dryp-dryp-effekten – som skaber problemer. For der er aldrig et rigtig godt tidspunkt at sige fra på. Episoderne eller bemærkningerne kan altid kan bortforklares: ’Det var bare en joke’ eller ’Han tænkte sig ikke lige om’. Og hvis du fremlægger et helt forløb, får du måske at vide: ”Hvorfor sagde du ikke fra undervejs?” 

Der er også den ’velmenende’ sexisme, som er svær at påpege.

- For eksempel at forvente, at kvinder skal have børn, og at de tager den største del af byrden i forbindelse med barsel osv. Derfor virker det måske ikke lige så lige til, at vi vælger dem til de store, fede projekter. Men hey, mænd får også børn! Det kan godt være, at kvinderne føder dem, men mænd kan lige så vel tage et års barsel eller barnets første sygedag, som kvinder kan, siger professoren.

Systemer kan ændres

Men netop fordi sexisme udspringer af systemer og hierarkier, er der systemiske eller strukturelle muligheder for at arbejde med det.

Det er ikke nok at sige, at ’hos os har vi nul-tolerance over for sexisme’. Lederne skal træne at kunne se gråzonerne – få øje på hverdagssexismen

- Bare tænk på, hvor mange systemer vi allerede har ændret: Vi ryger ikke indendørs. Vi skal have sikkerhedssele på, når vi kører bil. Derfor kan vi også ændre vores adfærd, når det gælder sexisme. Det handler om, at vi i en periode er bevidste om at ændre adfærd. Så vil den langsomt indlejre sig over tid. Bare det at åbne for debatten i organisationen gør, at der bliver rapporteret masser af sager. Derfor skal sexisme ud i det åbne!

For sexisme bidrager også til at skabe et arbejdsmiljø, som er karakteriseret af frygt og det, som Sara Louise Muhr og hendes medforfattere i bogen kalder for ’skyggeorganisering’.

- Vi har alle set eksempler på, at vi godt ved, hvem den nye medarbejder ikke skal være alene med, eller hvornår man ikke skal lukke døren bag sig. Kollektivt skaber sexisme – ligesom mobning og chikane – frygt, og individuelt skaber det stress, depression, udbrændthed og dermed også nedsat performance. Men også en frygt for at rapportere det, man oplever, fordi det netop er usynligt. Og tabuiseret.

Derfor, understreger Sara Louise Muhr, handler bestræbelserne på at komme sexismen til livs hverken om, at kvindesagen skal genrejses på arbejdspladsen, eller at mænd skal have lov til at have kalendere med nøgne kvinder hængende. Det handler om, at alle skal have det godt på arbejdspladsen.

- Det handler om at skabe et bedre arbejdsmiljø – større trivsel og mindre personaleomsætning, fordi det bliver et rarere sted at arbejde. Det handler for eksempel om at kunne sige højt, at man som mand faktisk ikke synes, det er fedt at have nøgne kvinder hængende på væggen – uden at blive gjort til grin.

Lær at genkende hverdagssexismen

Hvordan kan ledere arbejde med at komme sexisme til livs?

- Det er ikke nok at sige, at ’hos os har vi nul-tolerance over for sexisme’. Lederne skal træne at kunne se gråzonerne – få øje på hverdagssexismen. Hvis de gør det, træner de også evnen til at vurdere situationen i øjeblikket og for eksempel sige: ’Den adfærd accepterer vi ikke her.’ For de fleste ved jo godt, hvornår noget ikke er okay. At bare fordi en kvindelig medarbejder har en kort nederdel på, betyder det ikke, at man godt må klappe hende i røven, siger Sara Louise Muhr.

Betyder det, at alle skal gå æggeskaller og være bange for at sige eller gøre noget forkert?

- Nej. Vi skal bare lade være med at gøre noget på bekostning af andres køn. Det kræver relationel forståelse – ligesom med flirt. Hvis to kollegaer er bevidste om, at nu flirter de med hinanden, er det helt i orden. Men mange gange er flirt ikke flirt. Hvis det ikke er gensidigt, er det chikane. Man kan for nemheds skyld holde sig til disse to regler: Hvis du er i tvivl … så lad være. Og hvis du har et magtforhold som leder, chef, direktør … så lad være! Brems dig selv. Vi ved også, at medarbejderne kigger på lederne, så hvis de ændrer adfærd, siver det ud i organisationen.

Hvad hvis lederne selv er en del af problemet?

- Så må nogle andre skille sig af med den leder, for så er det en giftig kultur, hvor sexismen kommer oppefra. Ofte er det i praksis nogle fra bunden, medarbejdere, som tager teten. Der er en kraft i kollektivet, som gør, at man sammen kan gå til for eksempel bestyrelsen, en tillidsrepræsentant eller en anden leder og forklare, hvad der foregår. Gå til pressen. Eller kollektivt sige op, siger Sara Louise Muhr.

Fem spørgsmål, du som leder bør reflektere over

Når du som leder skal afklare din egen rolle og evaluere dine ansattes arbejdsmiljø i et sexisme-perspektiv, kan du bruge disse spørgsmål som hjælp til at reflektere:

 1. Forstår jeg den betydning eller indvirkning, sexisme har på mine ansatte og organisationen som helhed?
 2. Hvor er ansvaret placeret i organisationen: Hvad er min rolle som leder, hvis jeg skal sikre et ikke-sexistisk arbejdsmiljø for mine ansatte?
 3. Har jeg de rette kompetencer og færdigheder til at lede ansatte igennem en sexismekonflikt? Og hvis ikke, ved jeg så, hvor jeg skal bede om råd og vejledning?
 4. Hvilke værdier har jeg som leder? På hvilke måder er lighed, inklusion og forebyggelse af sexisme relateret til disse værdier?
 5. Hvor god er jeg selv til at sige fra over for sexisme, når den finder sted? Hvad siger jeg, hvis jeg bliver vidne til sexistisk adfærd?

Kilde: ’Sexisme på arbejde – Genkend, forebyg og håndtér’ af Jo Krøjer, Sara Louise Muhr, Mie Plotnikof, Eva Sophia Myers, Anna Franciska Einersen, Sorcha MacLeod, Ana Maria Munar og Lea Skewes.

Om Sara Louise Muhr

Sara Louise Muhr

Sara Louise Muhr er ph.d. og professor i diversitet og ledelse på CBS, hvor hun forsker i ledelsesidentitet, kultur og HR, herunder køn, etnicitet, high performance-kulturer og work-life-balance. Hun har publiceret over 70 bøger, artikler med videre. Hun er nyudnævnt akademisk co-director for CBS Leadership Centre, sidder i CBS’ bestyrelse, er forperson for Kulturministeriets Forskningsudvalg og er desuden en efterspurgt konsulent og oplægsholder. Aktuel med blandt andet bøgerne 'Sexisme på arbejde' samt  'Den inkluderende leder' (med Poornima Luthra), der udkommer 1. marts hos Djøf Forlag. 

Arrangementer

Arrangementer og netværk for dig, der er leder eller overvejer at gå ledervejen

Se alle arrangementer