]]>

Djøf

Advokatbranchens tabuer – Tid til forandring

Tiden er moden til, at vi sammen finder løsninger på de ansatte advokater og advokatfuldmægtiges behov for mere fleksibilitet og bedre work life-balance i advokatbranchen.

Advokatbranchens tabuer

Advokatbranchen er en attraktiv branche at gøre karriere i for de mange unge, talentfulde jurister, som uddannes hver år. Men i de seneste år har flere undersøgelser vist, at advokatbranchen står over for en række udfordringer, som skal løses nu og her, hvis advokatbranchen fortsat skal være en attraktiv branche.
 
De unge advokater og advokatfuldmægtige vil være med til at gøre en forskel på jobbet og for klienterne, de vil udvikle sig, og de vil blive endnu dygtigere. Men det store og konstante arbejdspres, som mange udsættes for i advokatbranchen for hver eneste uge, er ikke uden konsekvenser hverken for den enkelte medarbejder eller for advokatkontorerne.
 
Mange lider af arbejdsrelateret stress og angstsymptomer grundet det store og konstante arbejdspres, og en stor del af de unge advokater efterspørger bedre work-life-balance. Det kan ses ved, at flere advokater giver udtryk for, at de potentielt ønsker at forlade advokatbranchen til fordel for jobs i det øvrige private erhvervsliv, hvis ikke advokatkontorerne kan imødekomme ønsket om balance og tilbyde den fleksibilitet, som efterspørges.
 
Alle disse konklusioner og mange andre viser brancherapporten Fremtidens Jurist 2022, som udgives hvert år af Karnov Group i samarbejde med Djøf Advokat. 

Talks og paneldebat

I forlængelse af offentliggørelsen af Fremtidens Jurist 2022 inviterede Djøf Advokat og Karnov Group til dialogaften den 26. januar 2023 under titlen ’Advokatbranchens Tabuer – Tid til forandring’, hvor vi i fællesskab havde fokus på at finde løsninger på advokatbranchens udfordringer og tabuer.
 
Aftenen bød på inspirerende talks efterfulgt af en paneldebat, hvor der åbent blev talt om, hvordan vi som branche kan løse udfordringerne med den mentale trivsel, behovet for mere fleksibilitet og en række andre vigtige emner.

Interview om rapporten: Fremtidens jurist 2022 med formand for Djøf advokat Rasmus Thingholm og PR manager i Karnov Gitte Trier.

Jens Näsström fortæller om observationer og tendenser, når det kommer til produktivitet og work-life balance i advokatbranchen.

Daniella Gabris fortæller om sit sygdomsforløb med arbejdsrelateret stress, og hvordan fasttidskontrakt gør, at hun forsat kan arbejde i advokatbranchen.

Jakob Skram-Jensen fortæller, hvordan en mere tillidsbaseret ledelsestilgang kan skabe store resultater for advokatvirksomhederne, de ansatte og klienterne.

Mikkel Severin fortæller om emotionel intelligens (EQ), og hvordan det får de bedst performende virksomheder til at adskille sig fra resten.

Paneldebat om blandt andet personaleledelse og fleksibilitet med Martin Lavesen, Anne Katrine Schjønning, Katja Paludan, Jakob Skram-Jensen og Rasmus Thingholm.

Mere fra Djøf advokat

Du kan se udvalgte arrangementer fra Djøf advokat, og blandt andet blive klogere samspillet mellem embedsmænd og politikere, og om advokatundersøgelser giver mening.