]]>

Djøf

Djøf Senior

Oversigt over Djøf Seniors bestyrelse, foreningens vedtægter og beretningen.

Bestyrelse

Djøf Seniors bestyrelse består af otte medlemmer: Formand, næstformand samt seks ordinære medlemmer.

Bestyrelsen vælges af Djøf Seniors repræsentantskab for en toårig periode. Valget finder sted i forbindelse med det ordinære repræsentantskabsmøde i marts/april måned i lige år. Djøf Seniors bestyrelse er valgt 29. april 2022. Næste valg finder sted den 15. marts 2024.

Referat af Djøf Seniors bestyrelsesmøde den 12.09.2023.

 

Repræsentantskab

Nyt navn - Djøf Senior

På repræsentantskabsmødet den 28. april blev det besluttet at ændre navn fra ”Pensionistforeningen i Djøf” til ”Djøf Senior”. Navneændringen trådte i kraft samme dag.

Beslutningsreferat fra mødet den 28. april 2023

Bestyrelsens beretning

Repræsentantskabet 

Djøf Seniors repræsentantskab er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af 20 medlemmer, som er valgt indtil udgangen af 2023.

Som repræsentant i Djøf Senior er man automatisk medlem af Djøfs repræsentantskab, som er Djøfs øverste myndighed.

Pensionistforeningens repræsentantskabsmøde 2023 (nu Djøf Senior) blev afholdt den 28. april.

Der blev afholdt elektronisk valg til Pensionistforeningens repræsentantskab (nu Djøf Senior) i november 2021, hvor det nye repræsentantskab blev valgt for perioden 1. januar 2022 -.31. december 2023.


Navn
Edel Bregnbæk
Elisabeth Kjeldsen
Henrik Piil
Jens Albertsen
Jens Thomsen
Kristian Hjulsager
Lars Frandsen
Lise Høxbroe
Marius Lyhne-Knudsen
Michael Lerche
Mirjam Gork-Jensen
Morten Ejrnæs
Niels Henrik Hoffmeyer
Ninna Würtzen 
Ole Qvist Pedersen
Sven-Karsten Topp
Søren B. Christensen
Torben Conrad
Torben Wallach
Torkil Groving

Mødeplan

 Tirsdag den 31. januar 2023 Bestyrelsesmøde
 Tirsdag den 28. februar 2023 Bestyrelsesseminar
 Tirsdag den 21. marts 2023 Bestyrelsesmøde
 Tirsdag den 18. april 2023 Bestyrelsesmøde
 Fredag den 28. april 2023 Repræsentantskabsmøde
 Tirsdag den 06. juni 2023 Bestyrelsesmøde
 Tirsdag den 12. september 2023 Bestyrelsesmøde
 Tirsdag den 24. oktober 2023 Bestyrelsesmøde
 Tirsdag den 05. december 2023 Bestyrelsesmøde

Arrangementer og netværk

Djøfs medlemmer i Djøf Senior er blandt landets mest engagerede og ressourcestærke, og at være en del dette netværk bidrager til et aktivt og udbytterigt seniorliv – med faglig og social udvikling og relations dannelse. Læs mere om Djøf Seniors netværk og se en oversigt over arrangementer.