]]>

Djøf Seniors netværk og arrangementer

Find aktuelle arrangementer for Djøf Seniors medlemmer og læs om de forskellige netværk, som du kan deltage i.

Tidspunkt
Titel
Målgruppe
Sted
Pris

Netværk

Bestyrelsen arbejder løbende på at udvikle og udbygge netværk for medlemmer af Djøf Senior i Djøf med henblik på at kombinere faglig og social kontakt med tidligere kolleger.

Har du et forslag til oprettelse af et netværk eller lignende i dit område, så er du velkommen til at kontakte Djøf Netværk på ana@djoef.dk. Her kan du også få nærmere oplysninger om grupperne under 'Tid til Eftertanke' nederst på siden.

Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalg Nordjylland

Netværket afholder sine møder privat hos deltagerne. Kontaktperson er Hans Jakob Jensen, som kan kontaktes på telefonnummer 61 65 86 28 eller hansjakobjensen4@gmail.com.

Aktivitetsudvalg Midtjylland

Kontaktperson er Jens Albertsen, som kan kontaktes på albertsen54@gmail.com.

Aktivitetsudvalg Sydjylland

Kontaktperson er Claus Gerner Rasmussen, som kan kontaktes på 74 42 30 44/51 25 52 66 eller rojumvej64@privat.dk.

Aktivitetsudvalg Fyn

Kontaktperson er Kirsten Thomsen, som kan kontaktes på telefonnummer 30 32 52 73 eller kirsten.thomsen122@gmail.com

Aktivitetsudvalg Sjælland

Kontaktperson er Jens Peter Sørensen, som kan kontaktes på jenspetersemail@gmail.com 

Aktivitetsudvalg Hovedstaden

Kontaktperson er Torben Conrad, som kan kontaktes på Torben.Conrad@gmail.com 

Tid til eftertanke

Idéen med netværket er at organisere en række diskussionsgrupper, som kan drøfte og bearbejde skiftende aktuelle temaer.

Arbejdsform og spilleregler er:

  • Netværket er åbent for alle medlemmer af Djøf Senior i Djøf.
  • Kommunikationen i netværket er baseret på mail.
  • Det samlede netværk mødes 1 gang årligt.
  • På netværksmøderne etableres emnegrupper med 3-10 deltagere, som selv fastlægger emne.
  • Emnegrupperne bearbejder normalt deres tema i løbet af 1 år.
  • Emnegrupperne kan mødes i Djøfs lokaler, eller de kan mødes privat.

Ideen er, at emnegrupperne opløses, når de har afsluttet deres arbejde, og deltagerne kan vælge sig ind i nye emnegrupper, men der er også grupper, som har eksisteret i flere år.

Kontaktperson er Elisabeth Kjeldsen, som kan kontaktes på telefonnummer 22 95 78 82 eller på com¤hotmail¤bethkjeldsen

Vigtig GDPR information

Når du melder dig til en temagruppe oplyser du dit navn og din mail så tovholderen efterfølgende kan komme i kontakt med dig og de øvrige tilmeldte. Planlægning af aktiviteter i gruppen foregår i privat regi og den behandling af personoplysninger, der kan forekomme sker dermed ikke under Djøfs dataansvar.

Hvis du har spørgsmål til gruppens aktiviteter eller andet kan du henvende til tovholderen.

God fornøjelse med aktiviteterne i grupperne. 

Tid til eftertanke i København

Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.

Målet er at drøfte aktier set fra et helikopterperspektiv. Udgangspunktet er markedets dynamik. Der investeres ikke i fællesskab.

Tovholder: Erling Gotenborg, erlinggotenborg@gmail.com

Gruppen er åben for flere deltagere.

Tovholder: Palle lenepalle@pallefix.dk

Udflugter til bygningsværker og gennemgang af den tilknyttede arkitekturhistorie, stilarter og historien bag. 
Grundet den store tilslutning til gruppen er der for tiden fire netværk i gang.

Gruppe 1
Gruppen er lukket for flere deltagere.
Tovholder: Gudrun Margrethe Møller, gudrunmoller@live.dk eller telefonnummer 21 94 67 05

Gruppe 2
Gruppen er åben for flere deltagere.
Tovholder: Elisabeth Hultcrantz, elisabethhultcrantz@hotmail.com

Gruppe 3 
Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.
Tovholder: Gunna Hofdahl, gunna2011@live.dk

Gruppe 4
Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.
Tovholder: Gunna Hofdahl, gunna2011@live.dk

Gruppe 5
Gruppen er åben for flere deltagere.
Tovholder: Gunna Hofdahl, Gunna Hofdahl

Gruppen er åben for flere deltagere. Vores formål er at se på nogle historiske udviklingstræk i Europa de seneste par århundreder og sammenhængen med tilsvarende udvikling i Danmark. Vi arbejder hver især med delemner af relevans for hovedtemaet, som vi formidler til hinanden, fortrinsvis i skriftlig form.

Vi holder et fastlagt månedligt møde, hvor vi diskuterer og giver sparring på hinandens arbejder samt eventuelt bidrager med yderligere litteratur og kilder.

Tovholder: Anne Maria Henriksen, henriksen-a@mail.dk 

Gruppen er åben for flere deltagere.

Følger universitetskurser, der er udbudt på nettet. E-Learning-gruppen prøver at udnytte de muligheder, som internettet i stort omfang åbner, til i fællesskab at knytte an til vederlagsfrit udbudte kurser (et ad gangen, hidtil alene engelsksprogede) og til at deltage i disse kurser, dels på egen hånd, dels gennem at mødes og i fællesskab bearbejde kursusmaterialet. Med forskellig deltagelse har e-Learning-gruppen indtil videre blandt andet været igennem kurser om 'Roman Art and Archaeology' og 'Introduction to Ancient Egypt and its Civilization'. Et igangværende kursus er 'Social Norms, Social Change, No I'.

Tovholder: Jens Fejø, jensfejoe@gmail.com

Gruppen er åben for flere deltagere.

Filmsocietetets medlemmer har ønske om at blive beriget gennem at mødes, at se film, at tale om og diskutere film, og i det hele taget at få det maksimale udbytte af film og filmsamvær. Gruppen er ikke fastgroet i traditioner.

Tovholder: Jens Fejø, filmsocietetet@gmail.com

Gruppen er åben for flere deltagere.

Finansgruppen diskuterer aktuelle temaer i samfundsudviklingen i ind- og udland. Især har gruppen fokus på økonomiske og politiske aspekter.

Gruppen lægger vægt på at få belyst sammenhænge og strukturer, uden at vi nødvendigvis søger enighed om en konklusion. Til hvert møde udsendes en dagsorden med avisartikler mm., der indeholder facts om de relevante emner.

Tovholder: Lone Abel, lone.abel@gmail.com

Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.

Mødes privat til middag og ser samt drøfter filmklassikere.

Tovholder: Jørgen Valerius, j.valerius@hotmail.com 

Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.

Tovholder: Hans Wallind, hans.wallind@gmail.com

Gruppen er lukket for flere deltagere.

Diskussion og debat inden for aktuelle IØP-emner. Fx Perspektiver for Ruslands økonomi og politiske udvikling. 

Tovholder: Ellen Margrethe Løj, ellenloej@gmail.com

Gruppen er åben for flere deltagere.

Gruppen har fokus på, hvordan vi både samfundsmæssigt og personligt kan gøre en indsats for at forbedre klodens klima og styrke den grønne omstilling til gavn for miljøet. Det gælder alt lige fra at finde en Djøf-vinkel på ansvarlige investeringer i fx pensionskasseregi til personlig miljørigtig adfærd i dagligdagen. Gruppen indhenter forskellige oplæg – eventuelt fra inviterede oplægsholdere – og drøfter herudfra perspektiver og mulige indspil udadtil fx til offentligheden.

Tovholder: Torkil Groving, torkil@mail.tele.dk

Netværket besøger kunstudstillinger, museer og gallerier, hvor vi ofte har en guide med, som fortæller om kunsten. Desuden mødes vi til koncerter og teaterforestillinger. Ofte er arrangementerne kombineret med cafebesøg før eller efter det pågældende arrangement. Netværkets aktiviteter besluttes ved to årlige fællesmøder.

Gruppe 1
Gruppen er lukket for flere deltagere.
Tovholder: Jytte Heje Mikkelsen, com¤gmail¤jhejemikkelsen

Gruppe 2
Gruppen er åben for flere deltagere.
Tovholder: Michael Jensen, com¤gmail¤mjensen47

Gruppen er lukket.

Netværket afholder sine møder i Djøf.

Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.

Medlemmerne skal have gode IT-kompetencer. Emnerne ligger indenfor rammerne af digitalisering og anvendelse af ny teknologi.

Tovholder: Torben Reiff, reiff@mail.dk

Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.

Tovholder: Jørgen Valerius, j.valerius@hotmail.com

Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.

Der bliver arbejder bredt, idet vi arbejder med noveller, digte, romaner, 
essays, erindringer med mere.

Tovholder: Michael Hart-Hansen, michael@hart-hansen.eu

Gruppen er åben for flere deltagere.

Det danske velfærdssamfund er under pres. Vi lever i et af verdens rigeste og lykkeligste samfund, men der er tunge skyer. Samfundskontrakten mellem politikere og vælgere knager, mens landet gynger gennem oprørte vande af intolerance og populisme både nationalt og internationalt. Ulighed i økonomi og muligheder er et tilbagevendende emne. Og så er der flere myter i spil end nogensinde.

Gruppen byder på spændende diskussioner. 

Tovholder: Peter Krygell, peterkrygell@hotmail.com eller telefonnummer 30 64 54 24

Gruppen er åben for flere deltagere.

Sybaritter er betegnelsen for beboerne, som efter sigende levede i overflod og vellevned i den græske koloni i Sybaris.

Tovholder: Michael Lerche, lerche@email.dk eller telefonnummer 22 87 90 52

Tid til eftertanke i Aarhus

Gruppen er åben for flere deltagere.

Vi følger og diskuterer aktiemarkedet og parallelt dykker vi ned i det gode liv.

Tovholder: Henning Vestergaard, henningkurtvestergaard@gmail.com

Gruppen er åben for flere deltagere.

Skrivegruppen har som sin primære opgave at animere og inspirere det enkelte medlem af gruppen til skrivning af en faglitterær tekst.

Derudover er der mulighed for at gruppen kan lære at give konstruktiv kritik af skriftlige produkter i alle former; fra Facebook til flaskepost. 

Tovholder: Klaus Bertelsen, klausbertelsen@stofanet.dk.

Gruppen er åben for nye medlemmer.

Vi ser en film en gang om måneden i biografen Øst for Paradis, Aarhus. Vi er bredt interesseret i film og holder af at have et forum at drøfte dem i.

Tovholder: Ulla Bertelsen, com¤gmail¤ub8270

Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.

Gruppen har eksisteret i knap et par år. Den mødes ca- hver 6. uge for at diskutere en aktuel samfundsvidenskabelig bog. Gruppen har 8 medlemmer og er lukket for yderligere tilgang. Men vi
hjælper gerne nye grupper igang

Tovholder: Jens Albertsen, albertsen54@gmail.com.

Gruppen er åben for flere deltagere.

Gruppen blev etableret på netværksbasaren med 7 medlemmer. Tanken er socialt samvær, hvor vi mødes privat over en hyggelig middag og diskuterer aktuelle begivenheder med afsæt i vores samfundsvidenskabelige baggrund.

Tovholder: Jens Albertsen, albertsen54@gmail.com.

Gruppen er åben for flere deltagere.

Den offentlige sektor står overfor store udfordringer i de kommende år, blandt andet som følge af væsentlige forskydninger i alderssammensætningen. Finansieringen af de offentlige velfærdsydelser er under pres, og det er et åbent spørgsmål om der kan skaffes tilstrækkeligt med arbejdskraft til at sikre borgerne de ydelser de har behov for.

Tovholder: Mogens Jensen

Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.

Teatre, teaterforestillinger og eventuelt gæstespil – det skal forstås bredt og repertoiret vil være blandet. Vi vil ligeledes forsøge at enes om at se stykker på de små scener i Aarhus og eventuelt i Midtjylland.

Tovholder: Eva Olesen, com¤gmail¤verdensfarer

Tid til eftertanke Sønderborg

Gruppen er åben for flere deltagere.

Gruppen er primært en boggruppe, der diskuterer relevante bøger med tilknytning til administration og planlægning. Vi drøfter forvaltningsmæssige problemstillinger. Og i første omgang tager vi fat i Dybvad-rapporten.

Tovholder: Claus Gerner Rasmussen clausgerner@mail.dk

Spar penge med gode rabatter

Som medlem af Djøf får du adgang til mange stærke rabatordninger. Få rabat på alt fra forsikringer, ferieboliger, delebiler til dine dagligvarer og nyheder.

Se alle rabatordninger