]]>

Djøf

Sektorudvalg

Djøf Offentligs medlemmer er opdelt i sektorer svarende til de interesser, som grupper af medlemmer har. Indenfor hver sektor nedsættes et sektorudvalg, som fungerer som rådgivende organ for Djøf Offentligs bestyrelse.

Tillidshverv  Navn Arbejdsplads  Mail   Arbejdstelefon
Formand Kassem Ibrahim 
Roskilde Kommune
dk¤Roskilde¤kassemi
20531872
Medlem Amarilla Jovana Mirilo Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

 
Medlem Andreas Skjoldborg Lorentzen 
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
dk¤kk¤E60A
 
Medlem Anne Balle Fromholt Hansen
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen
dk¤okf.kk¤zu68
 
Medlem Bobby Singh Bhatia
Fredericia Kommune
dk¤fredericia¤bobby.bhatia
 
Medlem Christina Vadstrup Petersen Aarhus Kommune, Borgmesterforvaltningen dk¤aarhus¤cvp  
Medlem Dorte Woldbye Dietz Hjørring Kommune dk¤frederikshavn¤fetr  
Medlem Lissie Lina Andréa
Faxe Kommune dk¤faxekommune¤lian
 
Medlem  Martin Olesen Viborg Kommune dk¤viborg¤mox  
Medlem
Merete Møller Skive Kommune dk¤skivekommune¤mern
 
Medlem Merete Lykke Aagaard Aalborg Kommune, Job og Velfærd
dk¤aalborg¤mela-fb
 
Medlem Mette Hvid Johannesen 
Aarhus Kommune, Børn og Unge
dk¤aarhus¤mhj
 
Medlem Morten Østergaard Christensen Brøndby Kommune dk¤brondby¤mochr  
Medlem
Ole Holdt
Brønderslev Kommune
dk¤99454545¤ole.holdt
 
Medlem Steen Iver Knudsen Aarhus Kommune, Børn og Unge dk¤aarhus¤skn  
Medlem Tania Karpatschof
Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen dk¤buf.kk¤LK71
 
Medlem Tommi Nielsen
Aalborg Kommune, Sundheds- og Kulturforvaltningen
dk¤aalborg¤tommi.nielsen  
Medlem Bjørn Sjøl Ballisager   Svendborg Kommune bjorn.ballisager@svendborg.dk  
Tillidshverv  Navn Arbejdsplads  Mail   Arbejdstelefon
Formand Henrik Engelbrecht Nielsen U/Nord Lyngby (u&f)
dk¤unord¤hen

Medlem Anni Grøndal UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole (u&f)
dk¤ucl¤anng
 
Medlem Dan Hansen Blom
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  (u&f)
dk¤zealand¤dabl
 
Medlem Henrik Madsen Tradium (u&f)
dk¤tradium¤hma
 
Medlem Henrik Mogensen
EUC Nord (u&f)
dk¤eucnord¤hm  
Medlem Malene Baune Jakobsen Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse (u&f)
dk¤scu¤mba
 
Medlem Maren Marie Egedorf
Københavns Professionshøjskole S/I (VIP / u&f)
dk¤kp¤maeg
 
Medlem Martin Wegge 
Erhvervsakademi Kolding (u&f)
com¤gmail¤mwegge
 
Medlem Morten Nilsson Niels Brock Copenhagen Business College (VIP / u&f)
dk¤niels.brock¤moni
 
Medlem
Niels Henrik Poulsen Rybners (u&f)
com¤gmail¤nhp2605  
         
Tillidshverv  Navn Arbejdsplads  Mail   Arbejdstelefon
Formand Caroline Adolphsen Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences  dk¤law.au¤ca

Medlem Bjarne Rerup Schlichter
Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences dk¤mgmt.au¤brs
 
Medlem Iver Poulsen  Syddansk Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
dk¤sam.sdu¤iverpov
 
Medlem Jesper Lindgaard Christensen
Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
dk¤business.aau¤jlc
 
Medlem Rikke Skovgaard Nielsen Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut dk¤sbi.aau¤rsn  
Medlem  Tine Fristrup Aarhus Universitet, Arts dk¤edu.au¤tifr  
Observatør
Adam Alexander Faust Spies  Djøf studerende dk¤faust-spies¤adam2
 
Observatør Ole Helmersen (DM)
CBS
dk¤cbs¤oh.msc
 
Tillidshverv  Navn Arbejdsplads 
Formand Karen Moestrup Jensen
National Enhed for Særlig Kriminalitet
Medlem Stig Paulsen National Enhed for Særlig Kriminalitet
Medlem Catherina Hjelm Parastatis 
Retten i Glostrup
Medlem Janus Stenspil Kærgaard Midt- og Vestjyllands Politi
Medlem Marie Sølve Gravsen Retten i Roskilde 
Medlem Nina Palesa Bonde Københavns Byret Domhuset
Medlem Pernille Tinndahn Bøndergaard Procesbevillingsnævnet 
Medlem Casper Nørgaard Petersen Østjyllands Politi
Suppleant  Line Elena Laustsen Københavns Byret Domhuset
Tillidshverv  Navn Arbejdsplads  Mail   Arbejdstelefon
Formand Anne Otto Hansen
Region Sjælland, Psykiatri
dk¤regionsjaelland¤aoh  58 53 60 47
Medlem Charlotte Bielefeld
Region Hovedstaden, Herlev og Gentofte Hospital
dk¤yahoo¤charlottebielefeld  
Medlem Christina Carlsen Danske Regioner dk¤regioner¤cca  
Medlem Hans Bo Kristensen
Region Midtjylland, Psykiatri og Social
dk¤ps.rm¤hans.kristensen  
Medlem Jonas Svane Jakobsen
Region Syddanmark, Regional udvikling
dk¤rsyd¤jsj  
Medlem Jørgen Mathow-Juhl Region Hovedstadens Psykiatri
dk¤regionh¤joergen.mathow-juhl
 
Medlem Katrine Gimm
Region Midtjylland, Hospitalsenhed Midt 
dk¤midt.rm¤Katrine.Gimm  
Medlem Lewanda Skræm
Region Sjælland, Regionshuset
dk¤regionsjaelland¤lews  
Medlem Lone Rasmussen
Region Syddanmark, Stabsorganisationen
dk¤rsyd¤Lone.rasmussen  
Medlem
Peter Hansen
Region Midtjylland, Koncernøkonomi
dk¤stab.rm¤peter.hansen  
Medlem Sarah Borup Jørgensen Region Nordjylland, Økonomi dk¤rn¤sbj  
Observatør Frederik Treney Behandlingsrådet dk¤behandlingsraadet¤ftr  
Tillidshverv  Navn Arbejdsplads  Mail   Arbejdstelefon
Formand Marie Skovgaard Henriksen Digitaliseringsstyrelsen dk¤digst¤msh
+45 22567058
Medlem Alexander S. Memedi
Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet
   
Medlem Anne Hedegaard Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
   
Medlem Arne Madsen
Statsforvaltningen, afdeling Nykøbing F

 
Medlem Christa Hector Knudsen Kirkeministeriet - Departementet
 
Medlem
Henriette Nielsen Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 
Medlem
Kristine Marie Kærgaard
Statens It

 
Medlem  Lars Rosenørn-Dohn
Rigsrevisionen


Medlem Line Astrid Pedersen Skattestyrelsen    
Medlem Mads Fløe Holm
Ankestyrelsen

 
Medlem
Mads Bielefeldt Stjernø
Erhvervsstyrelsen

  
Medlem Mark Ulrik Meyenburg Jensen
Banedanmark    
Medlem Morten Søndergaard Thomsen Skatteankestyrelsen    
Medlem Per-Martin Petersen Rigspolitiet    
Medlem Per Schøler Skattestyrelsen    
Medlem Rasmus Gustav Mæng Dorph Udenrigsministeriet    
Medlem Onno Juhl-Vollers Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur    
Medlem Søren Kristensen Danmarks Statistik
 
Medlem Søren Rudolf Kristensen Ankestyrelsen     
Medlem  Trine Hasselström Fødevarestyrelsen    
Medlem  Ulrik Brandt
Beredskabsstyrelsen 
 
Observatør Adam Faust Spies Djøf studerende
 
Observatør Mette Udsen Øvrige institutioner under Forsvarsministeriet