]]>

Djøf

Djøf Offentlig

Djøf Offentlig varetager interesserne for overenskomstansatte djøfere i stat, regioner og kommuner.

Bestyrelse

Djøf Offentligs bestyrelse består af 12 medlemmer. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. Den nuværende bestyrelse er valgt frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i marts-april 2022.

Læs referatet fra det seneste møde i Djøf Offentligs bestyrelse.

Læs her kodeks for Djøf Offentligs bestyrelse.

 

Fokusområder

Bestyrelsen har fastlagt Djøf Offentligs nye fokusområder, der gælder for bestyrelsesperioden 2022-2024. De udspringer af Djøfs strategi 2025.

Frem mod 2024 er fokus på at komme tæt på medlemmerne, få bestyrelsen tættere på medlemmerne, se på embedsmændenes arbejdsvilkår og maskinrum og at arbejde for det meningsfuld arbejdsliv.

Læs mere her om fokusområderne og de indsatser bestyrelsen vil sætte i gang frem mod 2024.

Repræsentantskab

Djøf Offentligs øverste myndighed er repræsentantskabet.

Det består af 70 repræsentanter fordelt mellem delforeningens 6 sektorer samt 58 personlige suppleanter.

Repræsentanterne vælges sektorvis og for 2 år ad gangen fra 1. januar i lige år til 31. december i ulige år. Alle delforeningens medlemmer kan stille op til valget.

Som repræsentant i Djøf Offentligs repræsentantskab er man automatisk også medlem af Djøfs repræsentantskab.

Læs mere om repræsentantskabet.

Valg til Djøf Offentlig repræsentantskab

I efteråret 2023 er der valg til Djøf Offentligs repræsentantskab. Du kan læse mere om valget her

Mødeplan

Her kan du se de planlagte møder i Djøf Offentlig:

2023  
 Mandag den 23. januar  Bestyrelsesmøde
 Mandag den 27. marts   Bestyrelsesmøde
 Mandag den 12. juni  Bestyrelsesmøde
 Mandag den 28. august  Bestyrelsesmøde
Mandag den 9. oktober   Bestyrelsesmøde
Mandag den 4. december   Bestyrelsesmøde
   
 2024  
 Mandag den 22. januar  Bestyrelsesmøde 
 Mandag den 4. marts  Bestyrelsesmøde
 Mandag den 3. juni  Bestyrelsesmøde
 Mandag den 16. september  Bestyrelsesmøde 
 Mandag den 28. oktober  Bestyrelsesmøde 
 Mandag den 9. december   Bestyrelsesmøde 

Sektorudvalg

Djøf Offentligs medlemmer er opdelt i sektorer svarende til de interesser, som grupper af medlemmer har. Indenfor hver sektor kan bestyrelsen nedsætte sektorudvalg, udvalg eller netværk, som fremmer medlemmernes interesser.

Sektorudvalg

Kommissorier for de nedsatte sektorudvalg.

Hvis du ønsker at blive medlem af et sektorudvalg, udvalg eller netværk, kan du kontakte sektorens bestyrelsesmedlemmer.

Kontaktpersoner

Ann Louise Steengaard
Ann Louise Steengaard, Chefkonsulent
Telefon: 33 95 98 84
Jeanette Blume
Jeanette Blume, Bestyrelseskoordinator
Telefon: 33 95 98 48