]]>

Djøf

Offentlige Chefers repræsentantskab

Offentlige Chefers repræsentantskab består af 30 medlemmer, som er valgt indtil udgangen af 2023.

Oversigt over medlemmerne af Offentlige Chefers repræsentantskab pr. 01.01.2022 - 31.12.2023 

Tidligere Kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe
Fredericia Kommune

Chefkonsulent i Kultur, Plan og Fritid Bent Thomsen
Aabenraa Kommune

Administrationschef Christian Henrik Lomholt Hestbæk
Københavns Universitet
Chefkonsulent Gitte Henchel Madsen
Københavns Universitet 

Ambassadør Hanne Fugl Eskjær
Udenrigsministeriet

Statsadvokat Jens-Christian Bülow
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

Direktør Jens Hjul-Nielsen
Bornholms Regionskommune

Centerchef Jesper Kløvborg Laustsen
Region Nordjylland, HR
Afdelingschef Julie Grunnet Wang
Social- og Ældreministeriet 
Kontorchef Katrine Nissen
Miljø- og Fødevareministeriet  
Direktør Lars Bregnehøj
Syddansk Erhvervsskole 
Statsadvokatassessor Line Scharf
Statsadvokaturen i København

Direktør Malene Møller Nielsen
Behandlingsrådet

Rektor Marianne Munch Svendsen
Falkonergården gymnasium og HF

Sektionschef/major Michael Hørning
Forsvarsministeriet

Landsdommer Mikael Sjöberg
Østre Landsret
Professor Morten Broberg
Københavns Universitet
Chefkonsulent Nathalie Skovgaard
Rigspolitiet

Kommunaldirektør Niels Nybye Ågesen
Vejle Kommune

Kontorchef Peder Juhl Madsen
Rigsrevisionen
Direktør Rasmus Vanggaard Knudsen
Københavns Kommune

Centerchef Rikke Reiter
Helsingør Kommune

Sekretariatschef Sofie Munk
Københavns Kommune

Kommunaldirektør Steen Vinderslev
Furesø Kommune

Områdechef Steffen Westergård Andersen
Danmarks Akkrediteringsinstitution

Økonomi- og administrationschef Søren Grotkær
Horsens Kommune
Retsassessor Teresa Lund Tøgern
Retten i Odense

Direktør Thomas Fredenslund
Styrelsen for IT og Læring

Ambassadør Thomas Winkler
Udenrigsministeriet