]]>

Djøf

Offentlige Chefers repræsentantskab

Offentlige Chefers repræsentantskab består af 30 medlemmer, som er valgt indtil udgangen af 2023.

Oversigt over medlemmerne af Offentlige Chefers repræsentantskab pr. 01.01.2022 - 31.12.2023 

Kommunaldirektør Anne Velling Christiansen 
Mariagerfjord Kommune
Chefkonsulent i Kultur, Plan og Fritid Bent Thomsen
Aabenraa Kommune
Afdelingschef for implementering og cheflønsforhandler Caroline Thrane
Region Syddanmark

Administrationschef Christian Henrik Lomholt Hestbæk
Københavns Universitet

Teknisk direktør Ellen Hvidt Thelle
Egedal Kommune

Chefkonsulent Gitte Henchel Madsen
Københavns Universitet 

Ambassadør Hanne Fugl Eskjær
Udenrigsministeriet

Direktør Jens Hjul-Nielsen
Bornholms Regionskommune

Økonomichef Karsten Lund Jørgensen 
Folketingets Administration

Rektor Kristian Jacobsen  
Sorø Akademi
Direktør Kristoffer Böttzauw
Energistyrelsen 
Afdelingschef Julie Grunnet Wang
Social- og Ældreministeriet 
Kontorchef Katrine Nissen
Miljø- og Fødevareministeriet  
Direktør Lars Bregnehøj
Syddansk Erhvervsskole 
Statsadvokatassessor Line Scharf
Statsadvokaturen i København
Stabschef Lisa Dissing Vibe-Pedersen
Fyns Politi

Direktør Malene Møller Nielsen
Behandlingsrådet

Skatteministeriets Funktionsleder, cheflønsforhandler og formand for chefklubben Martin Drejer 
Skatteforvaltningen

Rektor Marianne Munch Svendsen
Falkonergården gymnasium og HF

Landsdommer Mikael Sjöberg
Østre Landsret
Professor Morten Broberg
Københavns Universitet
Direktør Rasmus Vanggaard Knudsen
Københavns Kommune

Centerchef Rikke Reiter
Helsingør Kommune

Kommunaldirektør Steen Vinderslev
Furesø Kommune

Områdechef Steffen Westergård Andersen
Danmarks Akkrediteringsinstitution

Økonomi- og administrationschef Søren Grotkær
Horsens Kommune
Retsassessor Teresa Lund Tøgern
Retten i Odense

Direktør Thomas Fredenslund
Styrelsen for IT og Læring

Ambassadør Thomas Winkler
Udenrigsministeriet