]]>

Djøf

Offentlige Chefer i Djøf

Offentlige Chefer i Djøf er den delforening, der varetager interesserne for chefer og tjenestemænd ansat i stat, regioner og kommuner.

Bestyrelse

Offentlige Chefers bestyrelse består af 10 medlemmer: En formand, to næstformænd samt syv ordinære medlemmer.

Bestyrelsen vælges som udgangspunkt af Offentlige Chefers repræsentantskab for en toårig periode. Valget finder sted i forbindelse med det ordinære repræsentantskabsmøde i marts/april måned i lige år. Offentlige Chefers bestyrelse er valgt pr. den 29. april 2022.

Seneste referat af Offentlige Chefers bestyrelsesmøde

Repræsentantskab

Offentlige Chefers repræsentantskab er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af 30 medlemmer, som er valgt indtil udgangen af 2023.

Som repræsentant i Offentlige Chefers repræsentantskab er man automatisk medlem af Djøfs repræsentantskab, som er Djøfs øverste myndighed.

Repræsentantskabsmødet blev afholdt fredag den 29. april 2022 i DGI-byen. 

Referat af seneste repræsentantskabsmøde i Offentlige Chefer

Formandens beretning fra seneste repræsentantskabsmøde

Offentlige Chefers repræsentantskab 

Mødeplan

2023

 
2. februar Bestyrelsesmøde
7. marts Bestyrelsesmøde
 28. april Repræsentantskabsmøde
 22. juni Bestyrelsesmøde
 25. august Bestyrelsesmøde
 27.-28. oktober Bestyrelsesseminar
 14. december  Bestyrelsesmøde

2024

 
25. januar Bestyrelsesmøde

 

 

Kontaktpersoner

Winnie Vesterbæk
Winnie Vesterbæk, Bestyrelseskoordinator
Telefon: 33 95 99 68
Anja Katrine Søndergaard Elsby
Anja Katrine Søndergaard Elsby, Politisk konsulent
Telefon: 36 91 91 26