]]>

Djøf

Offentlige Chefer i Djøf

Offentlige Chefer i Djøf er den delforening, der varetager interesserne for chefer og tjenestemænd ansat i stat, regioner og kommuner.

Bestyrelse

Offentlige Chefers bestyrelse består af 10 medlemmer: En formand, to næstformænd samt syv ordinære medlemmer.

Bestyrelsen vælges som udgangspunkt af Offentlige Chefers repræsentantskab for en toårig periode. Valget finder sted i forbindelse med det ordinære repræsentantskabsmøde i marts/april måned i lige år. Offentlige Chefers bestyrelse er valgt pr. den 15. marts 2024.

Seneste referat af Offentlige Chefers bestyrelsesmøde

Repræsentantskab

Offentlige Chefers repræsentantskab er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af 30 medlemmer, som er valgt indtil udgangen af 2025.

Som repræsentant i Offentlige Chefers repræsentantskab er man automatisk medlem af Djøfs repræsentantskab, som er Djøfs øverste myndighed.

Repræsentantskabsmødet blev senest afholdt fredag den 15. marts 2024 i DGI-byen (seneste referat og beretning følger snarest).

Referat af seneste repræsentantskabsmøde i Offentlige Chefer

Formandens beretning fra seneste repræsentantskabsmøde

Offentlige Chefers repræsentantskab 

Mødeplan

2024

 
25. januar Bestyrelsesmøde
15. marts Konstituerende bestyrelsesmøde
 29. maj Bestyrelsesmøde
 23. august Bestyrelsesmøde
 25.-26. oktober Bestyrelsesseminar
 16. december Bestyrelsesmøde

 2025

 
 30. januar Bestyrelsesmøde
 11. marts Bestyrelsesmøde

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Winnie Vesterbæk
Winnie Vesterbæk, Bestyrelseskoordinator
Telefon: 33 95 99 68
Nanna Lindstrøm Hessel
Nanna Lindstrøm Hessel, Chefkonsulent
Telefon: 33 95 96 43