]]>

Flere penge på klubkontoen og mere læsbare retningslinjer

Når du skal holde et klubarrangement, kan du søge om klubmidler. Det gør du på din egen side på djoef.dk under fanen tillidsrepræsentant.

Hvordan var det nu lige, det var med klubmidler og klubarrangementer? Læs her om størrelsen på midlerne og betingelserne for at kunne søge.

Tilskuddet er sat op

Fra den 1. januar 2022 er beløbet pr. Djøf Offentlig medlem pr. år sat op fra 350 kr. til 400 kr. Beløbet er sat ind på jeres klubkonto her ved årsskiftet og er baseret på medlemstallet i din klub pr. 31. december 2021.

På klubkontoen kan der også være midler overført fra sidste år.

Rammerne for brug af klubmidler

Klubmidlerne er tilskud til Djøf Offentliges medlemmer til lokale arrangementer.

Det kan være til faglige arrangementer, sociale arrangementer, netværksaktiviteter, honorering af foredragsholder og/eller til mad og drikke. De sociale arrangementer og netværksaktiviteterne skal have det formål at øge sammenhængskraften og styrke det faglige fællesskab og trivslen.

Beløbet til henholdsvis forplejning og/eller sociale arrangementer/netværksaktiviteter/foredragsholder kan for hver især maksimalt udgøre 450 kr. pr. medlem pr. arrangement. Det betyder, I kan bruge op til 450 kr. pr. medlem til forplejning og samtidig bruge op til 450 kr. pr. medlem til en aktivitet. Ja, det forudsætter selvfølgelig, at I har penge på klubkontoen. Men I kan ikke bruge flere penge på fx mad og drikke, selvom der er penge på klubkontoen til at dække større beløb.

Beløbene - både de 400 kr. og de 450 kr. - er fastsat af bestyrelsen for at kunne fastholde et rimeligt niveau på medlemskontingentet og for at sikre, at Djøf altid har midler nok til rådighed til en overenskomstkonflikt. Midlerne muliggør, at medlemmerne kan mødes og spise sammen, om det så er på en restaurant, som take away eller som en lettere forplejning.

Hvordan søger du om klubmidler?

Hvis I ønsker at holde et klubarrangement, kan du som tillidsrepræsentant få sparring om afholdelsen og søge klubmidler gennem Djøf. Du skal huske at ansøge om brug af midler senest 14 dage før, at I skal holde arrangementet.

Vi har også en række forslag til klubmødetemaer, så I kan afholde de klubmøder, der er relevant for jer. 

Når arrangementer er afholdt, skal du attestere alle originale regnskabsbilag og indscanne disse til Djøf sammen med afregningsblanketten. Du finder afregningsblanketten inde på samme side, når du logger dig ind på djoef.dk. Det er alene medlemmer af Djøf Offentlig, som kan få klubmidler. Derfor skal du også altid vedlægge en deltagerliste med navnene på Djøf Offentligs medlemmer. Du kan til enhver tid se, hvem der er registreret som medlem på din arbejdsplads, når du er logget ind som tillidsrepræsentant.

Forudsat at din ansøgning opfylder retningslinjerne for klubmidler, da vil Djøf herefter sørge for betaling af de tilsendte bilag til enten dig eller fx restaurant eller oplægsholder.

Retningslinjerne for hvad klubmidlerne kan bruges til er justeret og præciseret, så de gerne skulle fremstå lidt mere læsbare.