]]>

Hvem repræsenterer dig og medlemmerne i Djøf Offentlig?

Djøf Offentlig har valgt nyt repræsentantskab, der skal varetage dine interesser sammen med bestyrelsen.

I efteråret 2023 er der valgt nye medlemmer til Djøf Offentligs repræsentantskab for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2025. Repræsentantskabet består af 70 medlemmer inklusive bestyrelsens 12 medlemmer samt 58 personlige suppleanter.

Repræsentantskabet er Djøf Offentligs øverste myndighed

Repræsentantskabsmødet er stedet, hvor repræsentanterne kan påvirke bestyrelsens arbejde for det kommende år til gavn for dig. Afhængig af overenskomstperioden godkender repræsentanterne kravene til de offentlige overenskomstforhandlinger, eller vurderer resultatet af overenskomstforhandlingerne. Repræsentantskabet fastsætter også dit bidrag til Djøf Offentligs forhandlingsfond, som understøtter dig ved en evt. konflikt.

Nye ansigter

Repræsentanterne kommer forholdsmæssigt fra Djøf Offentligs seks sektorer (statsadministrationen, kommuner, regioner, universiteter og forskningsområdet, undervisningsområdet, anklagemyndighed & domstole).

Ud af repræsentantskabets 70 medlemmer er der 21 nye ansigter. Bestyrelsen glæder sig til at byde nye og gamle repræsentanter og suppleanter velkommen i arbejdet for Djøf Offentligs medlemmer.

På listen kan du finde repræsentanten, som du skal kontakte, hvis du har noget på hjertet i forhold til repræsentantskabets rolle, arbejde og beslutninger.

Næste repræsentantskabsmøde

Næste ordinære repræsentantskabsmøde holdes den 15. marts 2024 i DGI-byen. På mødet vil repræsentantskabet udover de ordinære dagsordenspunkter med beretning og regnskab forhåbentligt også skulle tage stilling til et OK24-resultat.

Sæt kryds i kalenderen, hvis du ønsker at deltage. Du kan tilmelde dig her.

Du og alle Djøf Offentligs medlemmer – og ikke bare repræsentanterne og suppleanterne - er velkomne til at deltage i mødet og gå på talerstolen. Det er dog kun repræsentanterne, der har stemmeret på mødet.