]]>

Arrangement

Djøf Offentligs repræsentantskabsmøde 2024

Er du medlem af Djøf Offentlig, er du velkommen til at deltage i Djøf Offentligs ordinære repræsentantskabsmøde.

Hvad handler arrangementet om?

På det ordinære repræsentantskabsmøde fremlægger Djøf Offentligs bestyrelse ved formanden en mundtlig beretning samt orienterer om regnskaber, fastsætter bidrag til forhandlingsfonden og vælger revision. Repræsentantskabet tager også stilling til resultaterne af OK24.

Djøf Offentlig holder repræsentantskabsmøde fra kl. 10.30-13.00 efterfulgt af frokost. Før mødet er der mulighed for at netværke med kaffe og en croissant fra kl. 10.00.

Alle Djøf Offentligs medlemmer kan deltage i repræsentantskabsmødet og har taleret, men alene repræsentantskabets medlemmer er stemmeberettigede. Ved repræsentantskabsmedlemmets forfald vil den personlige suppleant i repræsentantskabet, ved deltagelse, blive stemmeberettiget.

Djøfs repræsentantskabsmøde

Djøfs repræsentantskabsmøde finder sted samme dag fra kl. 14.30.

Alle Djøf Offentligs medlemmer kan overvære Djøfs repræsentantskabsmøde, men her er alene repræsentantskabets medlemmer stemmeberettigede.

Du kan tilmelde dig Djøfs repræsentantskabsmøde her.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle