]]>

Nu flytter staten igen

Tillidsrepræsentanterne spiller en central rolle, når der skal forhandles vilkår for de mange djøfere, der er berørt af regeringens flytteplaner. Læs mere om erfaringer fra første flytterunde og om, hvordan Djøf som forening kan håndtere medlemmernes meget forskellige holdninger og interesser, når det glæder flytning af statslige arbejdspladser.

Den 17. januar offentliggjorde regeringen Bedre Balance II, som endnu engang godt og grundigt flyttede rundt på statens arbejdspladser. 550 Djøf-arbejdspladser skal i løbet af de næste år flytte ud eller ind (alt efter temperament) i alle egne af Danmark.  Også SKAT flytter rundt på opgaver og arbejdspladser, så alt i alt kan mere end 1000 djøfere se deres arbejdsplads skifte adresse.

Tillidsrepræsentanter i centrum

Den 23. januar mødtes mange af de berørte tillidsrepræsentanter i Djøf. Allerede en lille uge efter udmeldingen var de blevet præsenteret for et utal af spørgsmål og problemstillinger fra deres medlemmer. Det er tydeligt, at både medlemmer og ledelse ser tillidsrepræsentanterne som en central og naturlig sparringspartner i en uvant situation. På Djøfs flyttesite finder du gode råd til tillidsrepræsentanter. Tag også fat i din sædvanlige kontaktperson og få konkret sparring i forhold til lige netop jeres situation.

Læs også en tillidsrepræsentantsberetning i: Hele den dag skiller sig bare ud på alle måder.

8 ud af 10 flytter ikke med

Fra første runde statslige flytninger ved vi, at kun 2 ud af 10 flytter med. Derfor vil det helt naturligt være en prioritet for Djøf at støtte op med rådgivning om vilkår og karrieremuligheder til de medlemmer, som ikke har mulighed for at flytte med jobbet. 

Incitamenter til fastholdelse

Innovationsminister Sophie Løhde har været ganske åben om, at regeringen ikke forventer – eller stræber efter -, at medarbejderne flytter med til det nye arbejdssted. Meget tyder dog på, at de lokale ledelser gerne ser, at bare nogle medarbejdere følger med og sikrer overlevering af erfaringer til de nye kollegaer.

En vigtig opgave for tillidsrepræsentanter og Djøf i samarbejde bliver derfor at sikre så gode vilkår for dem, der vil flytte med for en periode eller permanent.  Find inspiration til fastholdelsesincitamenter både hos Djøf og hos Moderniseringsstyrelsen.

Erfaringer fra Bedre Balance I

Siden regeringen i oktober 2015 annoncerede ”Bedre balance (I)”, har vi i Djøf opsamlet en masse erfaringer både via vores individuelle medlemsrådgivning, surveys og casestudier. Det betyder, at vi kan være skarpe på vilkår og muligheder.

Læs mere om erfaringerne i Djøfs undersøgelse fra 2016 og Rambølls erfaringsopsamling fra 2017.

Brug Djøf til sparring på, hvordan erfaringerne omsættes til handling i 2018. 


Læs også: Løhde og Løkke gentager fejl fra flytterunde I

En forening med mange holdninger

Djøf Offentligs formand Sara Vergo har mange gange forklaret Djøfs holdning til statslige flytninger, og hun har været helt ærlig omkring, hvor vanskeligt det er at holde balancen i en debat, der tydeligt afslører, at der selv indenfor Djøfs egne rækker er ret skarpe skel imellem medlemmerne. Nogle mister et job, som de har været dybt engagerede i, mens andre får nye og spændende karrieremuligheder.

Som faglig organisation har Djøf valgt at stå foran de medlemmer, som kanonen peger på, og holde arbejdsgiver fast på at tilbyde ordentlige vilkår for de medarbejdere, hvis job flytter. Som fællesskab har vi en interesse i, at den offentlige sektor både nu og i fremtiden tilbyder ordentlige arbejdsvilkår til vores medlemmer – lige meget hvor i landet de arbejder.