]]>

Repræsentantskabet sendte OK24-resultatet godt på vej

Djøf Offentligs repræsentantskab besluttede på repræsentantskabsmødet den 15. marts at anbefale medlemmerne at stemme ”ja” til OK24-resultatet og lyttede til bestyrelsens årsberetning.

Medlemmerne anbefales at stemme ”ja” til OK24.

OK24

”Det er ikke bare godt nok, men er faktisk en hel del mere end det - både på den korte og lange bane”. Det var ordene fra formanden Johanne Nordmann til repræsentantskabet, da hun holdt OK24-talen og klart anbefalede repræsentantskabet at stemme ja til forhandlingsresultatet. 

Formanden synes, at vi med OK24-resultatet er kommet virkelig godt i mål med mange ting, og nævnte her løn- og pensionsforbedringer, bedre barselsregler og gode skridt i den rigtige retning om ny fleksibilitet, som hun var stolt af at have været med til at forhandle. 

Det er ikke nogen hemmelighed, at formanden gerne havde set, at vi var kommet længere i forhold til at løse udfordringen med arbejdspresset, men noterede sig glædeligt, at den massive opmærksomhed på arbejdspres op til OK24 har ført til konkrete initiativer og fået departementerne frem på banen på en måde, hun i hvert fald aldrig har set før. 

”Nu skal vi i fællesskab følge op på, at der lokalt bliver fundet løsninger, der letter på arbejdspresset, og at de nye leveregler kommer til at gøre en forskel i departementerne og inspirere til lignende initiativer i den offentlige sektor”, siger formanden.

Repræsentantskab kvitterede med et enstemmigt ja og takkede for den fine arbejdsindsats og det gode resultat. 

Efterfølgende har OK24-resultatet været i urafstemning blandt medlemmerne frem til den 5. april 2024, og nu venter vi på, det bliver den 15. april, hvor vi sidst på eftermiddagen kan melde det samlede afstemningsresultat fra Akademikerne ud.

Det klassiske møde

Et fast punkt på dagsordenen til repræsentantskabsmødet er bestyrelsens beretning. Her fortæller formanden, om året der er gået, og præsenterer de indsatser, bestyrelsen har haft fokus på det forgangne år i arbejdet for medlemmerne. 

Bestyrelsen valgte i beretningen i år primært at fremhæve tre temaer:  

  • Fagligheden, der er under pres. 
  • De store besparelser i kommuner, regioner og stat, der giver sig udslag i afskedigelser og et politisk behov for prioriteringer. 
  • Det betydelige arbejdspres, der har fyldt meget før og under overenskomstforhandlingerne. 

Du kan læse hele bestyrelsens beretning, hvor formanden også kommer ind på de politiske vinde og glædeligt fortæller om, at Djøf Offentlig har fået flere og mere tilfredse medlemmer. 

En propfyldt sal af repræsentanter, suppleanter, tillidsrepræsentanter og medlemmer lyttede med, og flere gik på talerstolen for at takke formanden og bestyrelsen for indsatsen og bringe væsentlige emner og pointer på banen.  

Næste repræsentantskabsmøde  

Næste ordinære repræsentantskabsmøde ligger fredag den 25. april 2025.