]]>

OK24 - følg med i forhandlingerne

OK24 - følg med i forhandlingerne for stat, kommuner og regioner. Vi opdaterer, når der er nyt med betydning for akademikerne, og vi giver dig et overblik over hele processen.

I Djøf godkendes resultaterne af forhandlingerne i to spor:

  • Resultater for medlemmer af Djøf Offentlig sendes til vejledende urafstemning blandt medlemmerne af Djøf Offentlig
  • Resultater for medlemmer af Offentlige Chefer godkendes af Offentlige Chefers bestyrelse.

Resultater og afstemning for Djøf Offenlig

I den tekniske gennemgang kan du se resultaterne for både stat, kommuner og regioner.

 

 

Du kan også orientere dig i præsentationerne for hvert område og i forligsteksterne.

Afstemning og stillingtagen

Alle medlemmer af Djøf Offentlig stemmer om resultatet, og bestyrelsen anbefaler, at medlemmerne stemmer ja. Du får en mail om det 18. marts, og har vi ikke registreret din stemme 2. april, får du endnu en mail.

Afstemningen slutter 5. april kl. 12, og resultatet offentliggøres 15. april, når de forskellige fagforbund har stemt, og Akademikerne har formidlet den samlede stillingtagen videre

 

Nyheder om OK24

Hvornår udbetales OK24-lønforbedringer fra 1. april?

De offentlige arbejdsgivere arbejder på at kunne udbetale lønforbedringer fra 1. april med lønnen for april eller maj.

Djøf og Akademikerne har nu godkendt OK24-resultatet

Den vejledende urafstemning blandt Djøf Offentligs medlemmer sluttede 5. april. Resultatet var et klart ja til overenskomstresultatet. De akademiske organisationer har i fællesskab godkendt OK24-resultatet i dag den 15. april 2024.

Synlige lønløft til kommunale ledere, chefer og direktører og andre forbedringer

14. marts 2024 indgik Djøf og de øvrige cheforganisationer forlig med KL om fornyelse af den kommunale chefaftale for den næste 2-årige periode. Det samlede forlig ligger i forlængelse af forliget mellem Akademikerne og KL. Der er både gode lønelementer, et pensionsløft, en ny opsparingskonto og blandt andet bedre barselsregler i forliget.

Spørg os om OK24


Lønnen skal have et nøk opad, men vi har også brug for fleksibilitet og et godt arbejdsmiljø for, at vi fortsat kan præstere og skabe resultater.
Johanne_Nordmann
Johanne Nordmann, formand for Djøf Offentlig

Offentlige Chefer i Djøf går til OK24 med et ønske om lønforbedringer. Men vi har også stort fokus på chefernes ansættelsestryghed og arbejdsmiljø.
Hanne Fugl Eskjær
Hanne Fugl Eskjær, formand for Offentlige Chefer i Djøf