]]>

Et repræsentantskabsmøde på distancen

Intet er normalt for tiden. Derfor blev repræsentantskabsmødet i år afviklet skriftligt. Læs bestyrelsens beretning, de økonomiske konsekvenser af krisen.

Et usædvanligt repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmødet i Djøf Privat er en stor dag for bestyrelsen og for repræsentanterne. Dagen hvor vi møder hinanden, drøfter året der gik, og året der kommer. Det er her, vi fysisk viser vores fællesskab og sammenhængskraft. Men sådan skulle det ikke være i år.

Forsamlingsforbuddet gjorde, at vi i år måtte afvikle repræsentantskabsmødet i Djøf Privat uden fysisk fremmøde, men i stedet skriftligt i usædvanlige omgivelser på Djøfs læringsportal Triggerz. Her havde repræsentantskabet over flere dage mulighed for at se materiale og læse bestyrelsens beretning og have en skriftlig debat.

Det gav selvsagt en hel anden oplevelse og måde at kommunikere på, men bestyrelsen gjorde sig umage for at skabe de bedste rammer for en god debat, inden mødet afsluttede med elektroniske afstemninger den 24. april for repræsentantskabsmedlemmerne.

Formandens beretning

I sin formandsberetning takkede Henrik Funder alle jer for jeres store arbejde – ”Jeg vil gerne takke alle tillidsrepræsentanter, suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter for jeres store arbejde for fællesskabet på arbejdspladsen og for at varetage medlemmernes interesser derude.”

Henrik Funder kom også ind på det glædelige ved, at valget af årets TR faldt på det private område, og Corona-krisens bud efter tillidsrepræsentanterne og det arbejde, den har medført, var også en del af formandens beretning. Om alt det og hvad der i øvrigt har fyldt for Djøf Privat i årets løb kan du læse her i beretningen.

Også Djøfs formand Henning Thiesen takkede i sin beretning for det store arbejde, tillidsrepræsentanterne yder for at sikre et sammenhold og gode vilkår til kollegerne på arbejdspladserne.

Ny strategi

Djøfs kommende strategi for perioden frem mod 2022 blev vedtaget på Djøfs repræsentantskabsmøde samme dag. Den indeholder en ny strategiretning om det gode arbejdsliv.