]]>

Nye ansættelsesformer på arbejdsmarkedet

Djøf har fået Oxford Research til at lave en kvalitativ analyse af nye ansættelsesformer. Det handler fx om freelancere, løst tilkoblede medarbejdere, projektmedarbejdere.

Overordnet skelnes der mellem tre typer af atypisk beskæftigelse for højtuddannede:

  • Tidsbegrænset ansættelse (ofte projektansat)
  • Selvstændige (med eget CVR; freelance eller iværksætter)
  • Beskæftigede via en digital arbejdsplatform (ofte som rådgiver)

Analysen undersøger de forskellige typers kendetegn, udfordringer og behov. Går du og overvejer, om du skal kombinere forskellige former for arbejde/ansættelse, er der god viden at hente i rapporten, der viser nogle narrativer på, hvordan arbejdslivet kan se ud med en ”atypisk” ansættelse.

Undersøgelsen peger også på, at der er stor interesse for de digitale platforme, som udbyder opgaver. Men udbuddet af opgaver er fortsat begrænset, når det gælder høj indtjening og klassiske djøf-lignende udviklingsopgaver som organisationsudvikling eller strategisk arbejde.

Rapporten kan læses her.

Størstedelen af Djøfs medlemmer er fastansatte lønmodtagere på fuldtid. Undersøgelsen viser dog, at der er medlemmer, som aktivt vælger en eller flere af ovenstående arbejdsformer, og at de stortrives i det. Andre er nødsaget til at tage en atypisk beskæftigelse i en periode, men foretrækker egentlig en fastansættelse.

Hvad gør Djøf?

Oxford Research anbefaler, at Djøf følger udviklingen – og faktisk gør vi mere end det.

Djøf Business Community har nu eksisteret i mere end 1½ år. De står for arrangementer, beta-testning af nye prototyper, videndeling m.m. Der er knap 900 medlemmer i communitiet, som du finder på Facebook.

Derudover har vi indgået samarbejde med en række virksomheder, så medlemmer kan få rabat på flere af de værktøjer, som er nødvendige for at drive en virksomhed, eksempelvis regnskabsprogrammer og kontrakthåndtering. På samme vis har vi indgået samarbejde med Bech-Bruun og oprettet en retshjælp for selvstændige.

Vi arbejder på skabeloner for standardkontrakter, som selvstændige kan anvende; rådgiver om prissætning af rådgiverydelser og har indgået en vilkårsaftale med Worksome, som sikrer brugerne af platformen fornuftige vilkår.

Derudover arbejder Djøf politisk på at sikre løst koblede medarbejderes kompetenceudvikling, pension og ordentlige arbejdsvilkår, så de matcher det øvrige arbejdsmarked.

Kontraktklausuler

På det private arbejdsmarked kan medarbejdere have kontraktklausuler, som forhindrer en bibeskæftigelse. Men senest om tre år mister arbejdsgiverne retten til at forhindre en ansat i at arbejde i fritiden. Det står klart, efter der i sommers blev vedtaget et nyt EU-direktiv på arbejdsmarkedsområdet. I øjeblikket er det udbredt at skrive forbud mod bijob ind i ansættelseskontrakter. Det betyder, at det ikke er en mulighed for mange privatansatte medlemmer.