]]>

Så meget arbejder djøferne hjemme

Læs med og bliv klogere på brugen af hjemmearbejde og djøfernes ønsker til (mere) hjemmearbejde.

I den private sektor arbejder godt under halvdelen (46%) hjemme en til to dage om ugen, men hver fjerde (26%) ønsker at arbejde mere hjemmefra. Samtidig oplever halvdelen (52%) af alle de adspurgte, at de er mere effektive hjemmefra end fra arbejdspladsen.

Effektivt hjemmearbejde

Adspurgt til hvordan hjemmearbejde påvirker effektiviteten, mener godt halvdelen (52%), at de er mere effektive hjemmefra, end når de er på arbejdspladsen, og hver femte (21%) oplever, at de er lige så effektive hjemme som når de er på arbejdspladsen. Godt hver tiende (12%) oplever, at de er mindre effektive, når de arbejder hjemmefra, og godt hver sjette (16%) mener, at det afhænger af opgavetypen. 

Hvis man sammenstiller antallet af hjemmearbejdsdage med oplevelsen af højeste effektivitet, tyder det på, at antal hjemmearbejdsdage har betydning for, hvor effektiv man er. 71% af dem, der arbejder hjemme over to dage om ugen oplever, at de er mest effektive hjemmefra, mens det kun er 36% blandt dem, der arbejder hjemme under en dag om ugen.

IT-virksomheder og Finans- og forsikringsbranchen arbejder hjemmefra

Der er stor forskel mellem brancherne på det private arbejdsmarked i forhold til, hvor meget der arbejdes hjemmefra. I advokatbranchen, er der  47% af medarbejderne som arbejder hjemmefra mindre end én dag pr. uge. Det samme gør sig kun gælde for 25% i Finans og Forsikrings branchen. Se det samlede overblik her:

Figur 13 Hvor mange dage om ugen arbejder du i gennemsnit hjemmefra? Opdelt på private brancher.

Figur

Der er stor forskel på, i hvilke brancher medarbejderne ønsker mere hjemmearbejde. I IT-branchen er det alene 14% som ønsker mere hjemmearbejde , hvor 35 % medarbejderne i Handels- og Transport virksomheder gerne så en mulighed for øget hjemmearbejde. Se det samlede overblik her:

Figur 14 Vil du gerne arbejde mere eller mindre hjemmefra end du gør nu? Opdelt på private brancher

Figur 

Læs om vores medlemmers brug af hjemmearbejde

Vi anbefaler

Inden du går ind til ledelsen for at undersøge muligheden for hjemmearbejde, er det vigtigt at være forberedt.

Det er væsentligt, at rammerne for hjemmearbejde både favner de medarbejdere, der ønsker at kunne mødes fysisk ind på arbejde, og de medarbejdere der ønsker øget brug af hjemmearbejde. Derudover skal aftaler kunne ændres, hvis behovet hos dine kollegaer ændrer sig.

Som tillidsrepræsentant bør du derfor:

  • Afdække dine kollegers ønsker og behov
  • Overveje – evt. sammen med dine kolleger - om der er opgaver der særligt egner sig/ikke egner sig til hjemmearbejde
  • Sikre muligheden for, at den enkelte kollegas behov og ønsker kan imødekommes
  • Overveje om det skal laves som en tidsbegrænset periode.