]]>

Djøf

Djøfs erhvervspolitik

Vi har otte vækstdrivere der skal være pejlemærker for at styrke Danmarks vækst og konkurrenceevne. Læs mere om Djøfs erhvervspolitik 2017.

Den globale konkurrence og den teknologiske udvikling forandrer i disse år det private jobmarked. Der har i de sidste ti år været en stor efterspørgsel på akademisk arbejdskraft på trods af et fald i den generelle beskæftigelse. Efterspørgslen er specielt rettet mod de samfundsvidenskabeligt uddannede, der står for godt halvdelen af den akademiske jobvækst i den private sektor.

Det er Djøfs ambition at bidrage til en diskussion om økonomisk vækst og jobskabelse i den private sektor. En diskussion, der er knyttet til et tæt samspil med en veldrevet offentlige sektor og en fremsynet uddannelsessektor.

Otte pejlemærker  

For Djøf handler det i høj grad om at sikre, at de rette kompetencer fortsat er til stede i de danske virksomheder. Dette er i sig selv et afgørende element i fremtidens vækstformel. Derudover skal virksomhederne have optimale rammevilkår, der gør dem i stand til at øge produktiviteten og konkurrere i en verden præget af globaliseringen og teknologiens rivende udvikling.

Djøfs erhvervspolitik bygger på otte vækstdrivere, hvor vi vil arbejde for at:

  • flere virksomheder ansætter akademikere
  • der kommer et styrket fokus på rekrutteringen af de rette kompetencer i alle ledelseslag i de danske virksomheder
  • akademikere kompetenceudvikles, herunder med særligt fokus på digital forretningsforståelse
  • flere akademikere starter egen virksomhed.
  • Danmark fastholder et stort fokus på uddannelse og forskning, og at der sker en større udveksling af forskningsbaseret viden mellem erhvervslivet og uddannelsessektoren
  • fastholde og udbygge Danmarks position som førende IT-nation
  • samarbejdet mellem den offentlige og den private sektor samt mobiliteten mellem de to sektorer styrkes
  • fortsætte arbejdet med at fjerne uhensigtsmæssigt bureaukrati til skade for samfundet og virksomhederne.

Dette er de politiske pejlemærker, som Djøf vil navigere efter i de kommende år. Pejlemærker, der løbende vil blive understøttet af konkrete erhvervspolitiske udspil fra Djøf.

Læs Djøfs erhvervspolitik 2017