]]>

Djøf

Djøfs uddannelsespolitik

Uddannelse har afgørende betydning for såvel det enkelte menneskes liv som samfundets vækst og velstand. Djøf har derfor formuleret nogle uddannelsespolitiske principper, som kan læses her.

Uddannelsespolitikken er en helt central arena for Djøf. Ikke kun fordi tusindvis af Djøfs medlemmer har deres daglige gang på de mange uddannelsesinstitutioner rundtom i landet, men også fordi fri og lige adgang til uddannelse er nøglen til fremtidens vækst og dannelse.

I Djøfs optik udgår danske uddannelsessystem et solidt fundament for den enkeltes muligheder for at udfolde sin personlige frihed og skabe værdi for samfundet i bred forstand. Det sker på baggrund af en lang og stolt uddannelsestradition, hvor kernen er fri og lige adgang til uddannelse.

Djøfs syv principper

Samtidig er uddannelsesområdet under stadig bevågenhed og mødes af mange forskellige ønsker fra såvel studerende, politikere og arbejdsgivere. Det er derfor vigtigt for Djøf også i de kommende år at præge debatten med konstruktive
bidrag, der bidrager til, at Danmark også fremover har et levedygtigt og vidensbaseret uddannelsessystem. Det sker med afsæt i Djøfs overordnede tilgang til Djøfs uddannelsespolitik, som er opbygget i disse syv principper:

  • Fri og lige adgang til uddannelse af høj kvalitet.
  • Det betaler sig at investere i et godt studiemiljø.
  • Øg fleksibiliteten i uddannelsernes struktur.
  • Løft uddannelseskvaliteten.
  • Skab bedre rammer for forskning.
  • Undervisning og praksis skal spille sammen.
  • Der skal være ret og pligt til efteruddannelse i hele arbejdslivet.

De enkelte principper beskrives nærmere her.