]]>

DeFacto

Højtuddannede er lokomotiv for iværksætteri

Danmark er opdelt, når det kommer til at starte egen virksomhed. Geografisk fører København og Sjælland an, og når man ser på uddannelse og branche, er de højtuddannede og kommunikation i front.

Af Peter Andersen

Iværksættere er vigtige for Danmarks fremtid. For når målet er vækst og nye arbejdspladser, er iværksættere en essentiel del af opskriften på at nå målet.

”Uden iværksættere vil Danmark have svært ved at holde næsen i vækstsporet,” siger Torben Bager, professor og direktør for IDEA Entrepreneurship Centre ved SDU.

I 2011 valgte 17.400 danskere at starte egen virksomhed. Den typiske iværksætter har en lang videregående uddannelse, bor i København og har startet virksomhed inden for information og kommunikation. Og det er et billede, der er blevet tydeligere i perioden 2005-2011. Det viser en ny analyse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på vegne af DeFacto.

Faktaark: Iværksætternes fortrop

Højtuddannede danner fortrop

Tendensen er klar, hvad angår uddannelsesniveau og iværksætteri. I 2011 var de højtuddannede overrepræsenteret blandt iværksættere med hele 49% i forhold til det samlede gennemsnit: Blandt højtuddannede er der 91 iværksættere for hver 10.000, og blandt hele arbejdsstyrken er der 61 iværksættere for hver 10.000.

De ufaglærte og personer med en mellemlang videregående uddannelse lå lavere end gennemsnittet med en underrepræsentation på henholdsvis 14 og 23%. Det svarer til, at der ville være 8.000 flere iværksættere om året, hvis alle blev iværksættere i samme grad som højtuddannede og 2.300 færre, hvis alle blev iværksættere i samme lave grad som ufaglærte.

Analysen viser desuden, at personer med lang videregående uddannelse også havde den største chance for at overleve med virksomheden fra 2008 til 2011 med en overrepræsentation på 38% i forhold til gennemsnittet.

”Verden i dag er blevet et sted, hvor du skal være bedre end de andre, hvis du vil drive en virksomhed. For at blive det har du behov for uddannelse og viden. Så derfor overrasker det mig heller ikke, at undersøgelsen viser dette. De tider, hvor man startede en virksomhed på sit glatte ansigt og uden uddannelse i bagagen, tror jeg, er ved at være forbi,” siger Christian Walther, formand, Dansk Iværksætter Forening.

Overordnet set er sandsynligheden, for at en virksomhed overlever, faldet en smule i perioden fra 2005 til 2008, fra 60 til 57%.

Iværksætteri flytter østpå

København og Sjælland er længst fremme, når det kommer til iværksættertrang. Iværksætterne er overrepræsenterede i disse områder i forhold til deres andel af arbejdsstyrken: Der ville være 8.300 flere iværksættere, hvis der var samme iværksættertrang i resten af landet som i København. Det er et billede, Christian Walther, formand for Dansk Iværksætter Forening, har set før:

”De virksomheder, som oftest bliver til vækstvirksomheder, er typisk dem, hvor der står højtuddannede bag, og som arbejder med et højt specialiseret produkt. De er typisk centreret omkring de store byer på Sjælland og København, så der vil væksten og iværksætteriet alt andet lige være størst,” siger han. Desuden pointerer han, at folk med iværksætterdrømme typisk prøver lykken der, hvor der i forvejen er andre iværksættere.

Det mønster genkender Torben Bager, professor og direktør for IDEA Entrepreneurship Centre ved SDU:

”De seneste år har der været et træk mod byerne, når det gælder iværksættere. De højtuddannede samler sig i de større byer, hvor de faglærte typisk spreder sig mere geografisk.”

Kommunikationsbranchen udvider

Der er stor forskel på udviklingen i iværksætterlysten i forskellige brancher. Der har været fremgang inden for både kommunikationsbranchen, hvor overrepræsentationen er gået fra 63 til 122%, og industrien, der har mindsket sin underrepræsentation fra 47 til 29%. Inden for begge brancher er det højtuddannede, der er iværksættere. Og der er brug for dem, mener Christian Walther:

”Vi lever i et konkurrencepræget samfund. Hvis du vil afsætte dine varer og budskaber, bliver du nødt til at ansætte nogle mennesker, der kan kommunikere dit budskab. Slaget et tabt for amatørerne.”

Iværksættere i fremgang

Djøf mener

Allan Luplau, formand for Djøf Privat:

Vores analyse viser, at de højtuddannede iværksættere kan være med til at trække os ud af krisen. Desuden ser vi andelen af iværksættere med en lang videregående uddannelse stige, hvilket skyldes, at der i dag efterspørges avanceret viden og høj faglighed. Vi bør dog få endnu flere højtuddannede til at prøve kræfter med iværksætterlivet. Det kræver, at regeringen tager initiativ til en holistisk iværksætterstrategi, hvor opstartsrådgivning, skattelovgivning, støtteordninger og lånemuligheder sammentænkes.

 

 

Torben Gross
Torben Gross, Pressechef
Telefon: 33 95 99 29