]]>

Afklar mentees kompetencer

I samtalen mellem mentor og mentee kan der være behov for at afklare, hvordan mentee bruger sine kompetencer i praksis.

Afklar mentees kompetencer

I samtalen mellem mentor og mentee kan der blive behov for at afklare mentees kompetencer. Med Kompetencestjernen kan I sammen belyse, hvordan mentee bruger sine kompetencer i praksis.

I Djøfs mentorprogram er mentees arbejdsliv omdrejningspunktet, så her vil samtalen let komme til at handle om mentees kompetencer. Her kan blive behov for at afklare: Hvilke kompetencer har mentee egentlig? Og bruges kompetencerne rigtigt i den konkrete sammenhæng? 

I samtalen kan I fx tage afsæt i modellen Kompetencestjernen for at tydeliggøre mentees kompetencer og hvilke relationer og sammenhænge, som mentees kompetencer anvendes i. Kompetencestjernen viser en række elementer, som har indflydelse på mentees resultater. 

I samtalen kan I sammen indkredse, hvad mentee trives eller ikke trives med, og hvordan aktuelle forandringer har påvirket mentees oplevelse af at være kompetent. Det kan fx være ved en ny leder, at være del af en fusionsproces, fysisk at skulle flytte til nye lokaler osv. 

Kompetencestjernen 

Start i stjernens spidser. Her kan mentor og mentee undersøge, hvad der skal til for, at mentee oplever sig selv som kompetent. Undersøg nu sammen, hvordan konteksten og relationerne påvirker mentees handlinger.

I samtalen mellem mentor og mentee kan der blive behov for at afklare mentees kompetencer. Med Kompetencestjernen kan I sammen belyse, hvordan mentee bruger sine kompetencer i praksis. 

Mentor kan med afsæt i ”Kompetencestjernen” udfordre mentees forståelse af egne kompetencer. Det kan fx være mentees måde at samarbejde på. Det kan fx være at tale om, at samarbejde kan have en anden betydning, end det mentee i første omgang selv ser.

Eksempler på spørgsmål

Hvordan har kulturen i organisationen betydning for din trivsel?

Hvad skal være kendetegnende for kulturen for, at du fungerer rigtig godt?

Hvordan fungerer du bedst med dine kolleger? 

Hvilken form for samarbejde og forventningsafstemning må der gerne være mellem jer?

Hvordan indgår kunder/borgere/medlemmer i din opgaveløsning? 

Hvordan kan man se det? Hvilke relationer fungerer du bedst med?

Lav selv spørgsmål til de 8 faktorer i stjernen og sørg for, at spørgsmålene både angår ”hvordan” og ”hvor vigtigt”.

 

Få feedback fra chef og kolleger

Ingen kender sig selv og sin virkning på omgivelserne til bunds. Vi har alle blinde punkter og ikke-erkendte kompetencer, som det er lærerigt at blive bevidste om. Som mentor kan du opfordre mentee til at bede om feedback fra chef og/eller kolleger. Det vil ofte give mentee nye erkendelser at få feedback af andre.

Du kan fx opmuntre mentee til at interviewe eller bede om skriftlig feedback fra forskellige kolleger og/eller chef. Interviewene bør sætte fokus på mentees styrker og ressourcer. 

Spørgsmålene kan være meget enkle:

  • Fortæl om 3 opgaver, hvor du synes, at mit bidrag er særligt kompetent – hvad er det, jeg gør?
  • Fortæl om 3 opgaver, hvor du oplever, at jeg kan bidrage på en bedre måde. Hvad gjorde jeg, og hvorfor virkede det ikke?
  • Hvis du skal give mig et godt råd, så du oplever mig mere kompetent i vores arbejdsrelation, hvad skal det så være?


Teksten er et bearbejdet uddrag af: Else Iversen og Pia Ravn Dyhr m.fl.: Mentorsamtalen. Metoder og cases til mentee og mentor, Djøf Forlag, 2016. 

 

Lær mere

Artikel: Tag toppen af tvivlen 

Artikel: Fold idéen om karriere ud

Video: Samtalens forløb