]]>

Bryd med formen i mentorsamtalen

Bryd med formen i mentorsamtalen og find nye vinkler på sagen.

Bryd med mødeformen i mentorsamtalen

Efter et par møder har I nok fundet rutinen i mentormøderne. Det er måske blevet en vane at mødes samme sted, at have den sammen rytme i det, der bliver talt om: Hvordan går det? Hvad er der sket siden sidst og siden du sendte mig dagsordenen? Hvad fylder lige nu?…

Mentorsamtaler handler om udvikling og har I modet til også at ændre rammer, indhold og form, vil I finde nye vinkler og erkendelser på de temaer, I taler om.

Det kan måske lyde nemmere sagt end gjort. Timing er vigtig. Forudsætningen er, at der er tilstrækkelig tillid mellem jer, til at kunne gøre noget andet, end det I plejer. 

Start fx med disse simple greb:

Placér jer ved siden af hinanden

Leg med at ændre måden, I sidder i lokalet på. Ofte har vi tendens til at sætte os over for hinanden for at få god øjenkontakt. Men det kan også være hæmmende idet blikket på den måde er fanget af samtalepartneren. 

Prøv i stedet at sætte jer ved siden af hinanden – eller at sætte jer skråt over for hinanden på hjørnet af den ene bordende. Det tillader jer at lade blikket og tankerne vandre, og det bliver lettere at lytte til sig selv. 

Gå en tur

En gåtur sammen kan forløse samtaler på en helt anden måde end mødelokaler. En park, en sø, en atriumgård eller et terræn, der er egnet til gåtur, kan bruges. I kan fx aftale at næste møde starter der, hvis vejret er indbydende nok. 
 

Forhold jer åbne 

Skal I have det fulde udbytte af at bryde formen med en gåtur, så er det vigtigt at have en åben indstilling til dét, der møder jer. Har I på forhånd besluttet jer for at være skeptiske, så bliver det svært at få det fulde udbytte af gåturen. 

Holder I derimod sanserne åbne og reflekterer I over indtrykkene, så er det muligt at aktivere nogle dybere lag i bevidstheden. Det kan fx være at vække erindringer om tidligere oplevelser, der har en betydning for dét, I taler om.

Find inspiration i omgivelserne

Brug oplagte symboler og metaforer, hvor I går, til at støtte samtalens udvikling. Et eksempel: I går tur i en park, hvor der er en sø. Søen kan bruges som metafor for et spejl:

Hvad er det søen spejler? 
Hvad er det mentor spejler i mentee?  

Der er en bro over den sø, i går langs: 

Hvilken overgang symboliserer broen? 
Hvilken forandring er i gang? 
Hvad er du på vej væk fra og henimod?

For nogle af os kan bevægelse i det fysiske åbne for helt andre erkendelser, end det talte sprog gør. For andre kan det falde svært at lave koblingen. Gør det her helt eksplicit, hvad symbolet dækker over for dig selv og spørg din samtalepartner: Hvad vækker det her af tanker?

Båndene bliver stærkere

Når I bryder med formen på jeres møde, har I taget i mod en anden måde at erkende på. Det kan også være med til at styrke relationen mellem jer. 

Der er masser af andre måder at bryde rammen på. Når I bryder med formen, så undersøg, hvilken virkning, det har på jer, og hvad det gør ved samtalen. Og når I mødes igen, så start med at afstemme formen på mødet. På den måde holder I også momentum i udviklingen af jeres relation.


Lær mere

Artikel: Kroppen taler altid med

Artikel: Lyt for at lære

Artikel: Erfaring er guld værd