]]>

Faser i et langt mentorforløb

Vær opmærksom på din rolle som mentor ændrer sig i takt med mentees udvikling. Her er nogle opmærksomhedspunkter for et arketypisk forløb på 8-12 måneder.

Mentee har startet sin udvikling, allerede før I mødes første gang. Stille og roligt bygger i en tillid og fortrolighed op og med tiden kan du som mentor gradvist udfordre mentee. Til slut i et forløb handler det om at konsolidere og forankre indlæringen af forløbet. 

 
Faser i mentorforløb - den sidste faste

1. At etablere relationen

Det første møde mellem mentor og mentee er afgørende for resten af forløbet. For
at skabe fundamentet for en god relation gælder det om at opbygge tilliden mellem
jer fra start. At vise tillid skaber også tillid, så jo mere du giver af dig selv, jo mere får du igen.
Derfor handler det i starten om at etablere relationen mellem jer. Det første skridt er at
lære hinandens personlighed lidt bedre at kende. I jeres første samtale kan I fx undersøge, hvad I har tilfælles. Det kan fx være med arbejdslivet som omdrejningspunkt. Vær nysgerrig og vis interesse. 

Spørg fx:

 • Hvad fik dig til at melde dig til mentorprogrammet?
 • Hvad har bragt dig derhen, hvor du er nu i dit arbejdsliv? 
 • Lad os finde 5 ting, vi har tilfælles?

Se videoen Det første møde 

Kombinér ord og billeder

Denne øvelse er en god måde at indlede samarbejdet og skabe en samhørighed mellem jer:

 • Tegn fortællingen om den anden. Det kan fx være fortællingen om din karrierevej eller rolle i organisationen
 • Den ene person fortæller om sig selv, mens den anden tegner fortællingen
 • Mentee starter med at fortælle, mens mentor blot lytter og tegner
 • Byt derefter.

Gør det simpelt med mind map, streger, pile og tændstiksmænd. Det skal ikke være pænt. Den fælles opmærksomhed mod papiret kan løfte lidt af presset ved at have øjenkontakt og have fordelen af at sænke tempoet lidt i samtalen, hvilket gavner refleksionen og støtter hukommelsen.

 2. At sætte retning

Når I har opnået en god kontakt handler det om at sætte retning for mentorforløbet. Det gør I på det første møde. Her er det en fordel at skynde sig langsomt.

 • Som mentor er det vigtigt at lytte til mentee i starten
 • Forsøg at lære, hvordan verden ser ud i mentees øjne
 • Undersøg, hvad der ligger bag ordvalg
 • Anerkend mentees problemstillinger
 • Undgå at vurdere eller at hoppe for hurtigt til konklusioner
 • Brug undersøgende og afklarende spørgsmål 
 • Lad mentee selv formulere målsætninger eller indsatsområder.

Se videoen Samtalens forløb

3. At understøtte udvikling og udfordre tilpas

Efterhånden som jeres tillid bliver dybere får mentee mod til at forstå sig selv på nye måder. Her kan du hjælpe mentee til at forstå sin personlige drivkraft, ambitioner,
frygt og tankemæssige vaner. Når mentee er blevet klogere på sig selv, vil det også være nemmere for mentee at gøre alvor af sine beslutninger.

 • Vær sikker på, at mentee har viljen til at åbne sig og være ærlig over for sig selv
 • Husk, at det er mentee, der er på opdagelsesrejse
 • Undersøg fx sammenhængen mellem mentees værdier og handlinger i arbejdslivet (brug fx redskabet ’Værdiafklaring’)Udforsk årsager til påstande. Hvad er mentees egne antagelser, og hvad er andres underliggende værdier?
 • Du kan udfordre konstruktivt og med venlighed: Hjælp mig til at forstå, hvordan/hvorfor …?
 • Fortæl, hvordan du oplever mentee og hjælp mentee til at reflektere over, hvordan andre opfatter mentee
 • Giv mentee tid til at tænke over og bearbejde nye indsigter
 • Når indsigter, strategier og taktikker begynder at smelte sammen til en sammenhængende helhed for mentee, er mentee ofte parat til at ændre sin adfærd
 • Hjælp mentee til at visualisere visioner og langsigtede mål
 • Vær sikker på, at forandringen er vigtig for mentee, før I sætter mål
 • Føler mentee sig forpligtet til og har ejerskab til sine mål? Vær gerne den person, som mentee melder tilbage til
 • Vær opmuntrende, støttende og udtryk din tro på mentees evner til at nå sine mål

Se videoen Redskab til at afklare værdier


4. Den sidste fase: Modning

I den sidste fase af mentorforløbet kan du som mentor stille og roligt begynde at skrive dig selv ud af ligningen. Det kan du gøre ved at give mere plads til, at mentee selv stiller spørgsmål og finder svar. Mentee er parat til at bygge et bredere og mere komplekst billede af sig selv. På et tidspunkt topper mentees udvikling, og herefter handler det om, at mentee modnes og formes af de læringer, mentee har gjort sig undervejs i forløbet.

 • Din rolle er i den sidste fase af forløbet at styrke mentees selvtillid og tro på egne løsninger og handlinger
 • Lad mentee selv stille spørgsmål og finde svar
 • Styrk mentees tro på sig selv
 • Brug pauser aktivt til at skabe refleksion
 • Lad selv mentee beslutte sig for, hvad der skal gøres mere af, og hvad mentee vil tage afsked med.

Se videoen Den sidste fase

5. Det sidste møde: Afrund samarbejdet

Mentee er nu videre og det kan måske synes overflødigt at mødes, når mentee har nået sine mål. Det kan imidlertid være til gavn og læring for begge parter at afrunde samarbejdet ved se tilbage på, hvor I startede, hvad forløbet har ført med sig, og hvordan det peger ind i fremtiden.

I kan evaluere samarbejdet ved at tale om udbyttet af forløbet og give hinanden en feedback på samarbejdet.

Formålet med mødet er at italesætte læringer, opnåede kompetencer og resultater af samarbejdet.

Du finder to redskaber til at evaluere samarbejdet her

 

 


 

Lær mere

Artikel: Fra ord til handling 

Artikel: Mentee - fortsæt din udvikling