]]>

Rammer og spilleregler for Djøfs jobsparringsforløb

Hvad er rammerne og de etiske spilleregler og hvordan er ansvaret fordelt mellem mentor og mentee? Forbered dig før dit første møde med disse guidelines for Djøfs jobsparringsforløb.

Der sker noget særligt, når to mennesker afsætter tid og kræfter til sparring i et fortroligt og fordomsfrit rum.

Forudsætningen for et godt forløb er, at I gensidigt afstemmer forventninger til hinanden. Når I mødes første gang, kan I med afsæt i disse spilleregler tage en snak om, hvad der er vigtigt for jer i forløbet. På den måde opnår I størst muligt udbytte af forløbet.

Alle mentorer er frivillige og stiller sig til rådighed som sparringspartner og deler deres tid og erfaring med mentee.

Rammer for jobsparringsforløbet

 • Et mentorforløb er en personlig relation mellem mentor og mentee formidlet af Djøf, hvor begge er medlemmer af Djøf 
 • Forløbet kan vare op til 4 måneder. I mødes 3-4 gange, hvert møde varer cirka 1-1 ½ time. Ønsker I begge perioden udvidet, gives besked til Djøf
 • I aftaler indbyrdes, hvor og hvornår I mødes
 • Et møde kan foregå telefonisk, som videomøde eller med fysisk fremmøde
 • Mentee tilpasser sig mentors ønsker om mødeform, hyppighed og fleksibilitet i forhold til forløbets varighed
 • Når forløbet er afsluttet modtager begge parter en evaluering 
 • Djøf yder ikke transportgodtgørelse, idet mentorprogrammet er baseret på frivillighed.

Som mentee har du ansvar for

 • at tage kontakt til mentor for at aftale tid og sted for første møde
 • at sende en dagsorden til mentor forud for mødet
 • at møde forberedt op til mentormøderne
 • at afsætte den fornødne tid mellem møderne til refleksion og handling
 • at tilpasse dig mentors tidsramme og ønsker til mødested.

Som mentor har du ansvar for

 • at styre samtaleprocessen på mødet
 • at sikre en gensidig forventningsafstemning. 

Det første møde

Det første møde er på flere måder et afklarende møde, hvor I dels lærer hinanden at kende og dels indgår aftaler om, hvordan I vil samarbejde i forløbet og undersøger forventninger, ønsker og mål med forløbet.

Brug det første møde til, at:  

 • afklare, om I er et godt match 
 • lære hinanden lidt at kende personligt og professionelt
 • undersøge mentees ønsker og mål med forløbet
 • blive enige om, hvad fortrolighed betyder og hvordan I opretholder den
 • aftale, hvor, hvornår og hvor tit I mødes
 • aftale, hvordan I kommunikerer mellem møder (mail/sms/telefon) fx hvis møder skal flyttes eller aflyses
 • aftal også, om I har kontakt mellem møderne
 • tal om, hvordan I samarbejder bedst før, under og efter møderne - mentee kan fx sende dagsorden forud for møderne og et resumé efterfølgende.

De etiske spilleregler

Fortrolighed og tillid er centralt for begge parter i mentorforløbet. 

 • Skulle I på første møde finde ud af, at etikken kompromitteres; fx I er for tæt på hinandens private eller professionelle relationer, så tal åbent om det. Djøf kan eventuelt hjælpe mentee med et nyt match.
 • Mentee kan ikke forvente at benytte mentor som reference til jobsøgning eller benytte sig mentors netværk i jobsøgning.
 • Du kan altid stoppe samtalen om et emne, hvis du som mentor/mentee vurderer, at etik, kompetence, eller fortrolighed er i fare for at blive brudt
 • Kontakt Djøf, hvis der opstår problemer, som du ikke selv kan håndtere
 • Begge parter kan til enhver tid vælge at afbryde forløbet. Giv besked til den anden part og til Djøf på mentor@djoef.dk
 • Mentor har altid mulighed for at få supervision af Djøfs mentorteam. Kontakt mentor@djoef.dk 

Lær mere

Er du mentor? Rollen som mentor

Er du mentee? Forberedelser før du søger en mentor

Få en mentor eller bliv selv mentor i Djøf