]]>

Rammer og spilleregler for Djøfs lange mentorforløb

Hvad er rammerne og de etiske spilleregler og hvordan er ansvaret fordelt mellem mentor og mentee? Forbered dig før dit første møde med disse guidelines for Djøfs lange mentorforløb.

Rammer for Djøfs lange mentorforløb

 • Et mentorforløb er en privat relation mellem mentor og mentee formidlet af Djøf
 • Mentorforløbet består af min. 5 møder over en periode på 8-12 måneder
 • Et møde anbefales at vare 1.5 time
 • Vi afslutter automatisk mentorforløbet efter 12 måneder - ønsker I gensidigt at fortsætte med at mødes, aftaler I det blot indbyrdes
 • Efter forløbets afslutning modtager I begge en skriftlig evaluering
 • Djøf yder ikke transportgodtgørelse, idet mentorordningen er baseret på frivillighed

Som mentee har du ansvar for

Som mentor har du ansvar for

Det første møde

 • Brug det første møde til at afstemme forventninger til forløbet og lære hinanden lidt at kende
 • Forud for det første møde forbereder mentee sig på, hvad der er målet med forløbet og ønsker til emner – undersøg i fællesskab ønskerne på det første møde 
 • Tal om, hvad fortrolighed betyder for jeres relation 
 • Aftal, hvordan I arbejder bedst før, under og efter møderne - mentee kan fx sende dagsorden forud for møderne og resumé efterfølgende
 • Aftal, hvor tit I mødes, og hvordan I kommunikerer, hvis møder skal flyttes eller aflyses
 • Aftal, om I har kontakt mellem møderne og hvordan I kontakter hinanden (mail/sms/telefon)
 • Følg hurtigt op efter det første møde og giv hinanden besked om, hvorvidt I ønsker at fortsætte mentorforløbet
 • Ønsker en af jer mod forventning ikke at fortsætte forløbet, gives først besked til den anden part og derefter orienteres Djøfs mentorteam dk¤djoef¤mentor 

  Se videoen: Det første møde med tip til at komme godt fra start 

 De etiske spilleregler

 • Fortrolighed og tillid er centralt for mentorforløbet 
 • Mentee må ikke benytte mentor som reference til jobsøgning eller benytte mentors netværk
 • Kontakt os, hvis der opstår problemer i mentorrelationen, som du ikke selv kan håndtere
 • Du kan altid stoppe samtalen om et emne, hvis du, som mentor/mentee vurderer, at etik, kompetence, eller fortrolighed er i fare for at blive brudt
 • Begge parter kan til enhver tid vælge at afbryde forløbet. Husk at give hinanden besked og at orientere os på dk¤djoef¤mentor
 • Begge parter er altid velkomne til at kontakte Djøfs mentorteam for at få supervision dk¤djoef¤mentor

Lær mere

Er du mentor? Rollen som mentor

Er du mentee? Forberedelser før du søger en mentor

Få en mentor eller bliv selv mentor i Djøf