]]>

Udvikling i et langt mentorforløb

Læs, hvad der typisk kendetegner faserne i mentorforløb på 8-12 måneder.

Mentee er startet en udvikling allerede da ansøgningen om en mentor blev skrevet. Din interesse for, hvad der sket indtil nu og hvad mentees ønsker går i retning af, er afgørende for, at I får etableret fundamentet for en stærk relation, der skal udvikle sig igennem forløbet. I vil bygge tillid og fortrolighed op, og med tiden kan du som mentor gradvist udfordre mentee mere. Mentee vil muligvis selv efterspørge at blive udfordret. Til slut i et forløb handler det om at konsolidere og forankre læringer af forløbet.

Her ser vi nærmere på, hvad der kendetegner faserne i typisk mentorforløb på 8-12 måneder, og du får idéer til, hvordan du kan understøtte mentee i sin udvikling.

Fase i langt mentorforløb

Fase 1: At etablere relationen

Det første møde mellem mentor og mentee er afgørende for resten af forløbet. For
at skabe fundamentet for en god relation gælder det om at opbygge tilliden mellem
jer fra start. At vise tillid skaber også tillid, så jo mere du giver af dig selv, jo mere får du igen.

Derfor handler det i starten om at etablere relationen mellem jer. Det første skridt er at
lære hinandens personlighed lidt bedre at kende. I jeres første samtale kan I fx undersøge, hvad I har tilfælles. Det kan fx være med arbejdslivet som omdrejningspunkt. Vær nysgerrig og vis interesse. 

Spørg mentee og fortæl om dig selv fx:

 • Hvad fik dig til at melde dig til mentorprogrammet?
 • Hvad har bragt dig derhen, hvor du er nu i dit arbejdsliv?

Fase 2: At sætte retning

Nu handler det at sætte retning, men lad være at hoppe for hurtigt til målsætninger. Det kan være en fordel at skynde sig langsomt. Som mentor er det vigtigt at lytte til mentee:

 • Forsøg at lære, hvordan verden ser ud i mentees øjne
 • Undersøg, hvad der ligger bag ordvalg
 • Anerkend mentees problemstillinger
 • Undgå at vurdere eller at hoppe for hurtigt til konklusioner
 • Brug undersøgende og afklarende spørgsmål
 • Lad mentee selv formulere langsigtede målsætninger.

Fase 3: At udvikle og udfordre tilpas

Efterhånden som jeres tillid bliver dybere får mentee mod til at forstå sig selv på nye måder. Her kan du hjælpe mentee til at forstå sin personlige drivkraft, ambitioner, frygt og tankemæssige vaner. Når mentee er blevet klogere på sig selv, vil det også være nemmere for mentee at gøre alvor af sine beslutninger. Når indsigter, strategier og taktikker begynder at smelte sammen til en sammenhængende helhed for mentee, er mentee ofte parat til at ændre sin adfærd.

 • Vær sikker på, at mentee har viljen til at være ærlig over for sig selv
 • Undersøg fx sammenhængen mellem mentees værdier og handlinger i arbejdslivet
 • Udforsk årsager til påstande. Hvad er mentees egne antagelser, og hvad er underliggende værdier?
 • Du kan udfordre konstruktivt og med venlighed: Hjælp mig til at forstå…? Hvad er dit mål med? Hvorfor vælger du…?
 • Hjælp mentee til at reflektere over, hvordan andre opfatter mentee og mentees handlingerGiv mentee tid til at tænke over og bearbejde nye indsigter mellem møderne
 • Hjælp mentee til at visualisere visioner
 • Vær sikker på, at forandringen er vigtig for mentee, før I sætter konkrete mål
 • Afklar hvad der gør at mentee føler ejerskab til sine mål
 • Vær den person, som mentee melder tilbage til
 • Vær opmuntrende, støttende og udtryk din tro på mentees evner.

Fase 4: Modning

I den sidste fase af mentorforløbet kan du som mentor stille og roligt begynde at skrive dig selv ud af ligningen. Det kan du gøre ved at give mere plads til, at mentee selv stiller spørgsmål og finder svar. Mentee er parat til at bygge et bredere og mere komplekst billede af sig selv. På et tidspunkt topper mentees udvikling, og herefter handler det om, at mentee modnes og formes af de læringer, mentee har gjort sig undervejs i forløbet.

Din rolle er i den sidste fase at styrke mentees selvtillid og tro på egne løsninger og handlinger

 • Lad mentee selv stille spørgsmål og finde svar.
  Du kan fx sige til mentee: Hvilket spørgsmål vil jeg stille dig nu?
 • Styrk mentees tro på sig selv
 • Brug pauser aktivt til at skabe refleksion
 • Lad selv mentee beslutte sig for, hvad der skal gøres mere af, og hvad mentee vil tage afsked med.

Fase 5: Afrund samarbejdet

Mentee er nu videre og det kan måske synes overflødigt at mødes, når mentee har nået sine mål. Det kan imidlertid være til gavn og læring for begge parter at afrunde samarbejdet ved se tilbage på, hvor I startede, hvad forløbet har ført med sig, og hvordan det peger ind i fremtiden. I kan evaluere samarbejdet ved at tale om udbyttet af forløbet og give hinanden en feedback på samarbejdet. Formålet er at italesætte læringer, opnåede kompetencer og fejre resultaterne af jeres samarbejde.

Få mere inspiration til at se tilbage og evaluere forløbet.