]]>

Studiementor samtaleguide

Mentee er hovedpersonen. Find den undersøgende stil frem, hold fokus på studielivet og forlad tanken om at være ekspert. Få det bedste ud af samtalerne med disse 6 gode råd og tips til både mentor og mentee i studiementorforløb.

Studiementor samtaleguide

Få det bedste ud af samtalerne med disse 6 gode råd til studiementorforløbet.

1. Der må godt være noget på spil

Emnet, som mentee kommer med til samtalen, skal være vigtigt og betydningsfuldt for mentee. Der må godt være noget på spil. Samtidig skal mentor have en klar fornemmelse af at kunne hjælpe mentee i forhold til problemstillingen.

Fokus er på at hjælpe mentee til selv at finde frem til realistiske mål og ikke mindst vejene til at realisere dem. 

2. Find fokus for samtalen

Der kan være forskel på, hvad mentor og mentee opfatter som det vigtigste i samtalen. Nogle gange er mentee ikke helt afklaret med, hvor den egentlige udfordring ligger. Mentor kan hjælpe med at skabe klarhed over situationen eller problemstillingerne ved at belyse forskellige perspektiver på problemstillingen.

Der kan være flere perspektiver i spil. Det kan handle om personlige perspektiver for udvikling, det kan handle om livet som studerende og det kan handle om relationerne til andre, da vi altid interagerer med andre mennesker.

Brug lidt tid på at afklare, hvad det lige præcis er for en del af udfordringen, som mentee helst vil arbejde med. 

3. En undersøgende samtale

Vi har alle prøvet at tale forbi hinanden fx ved, at den ene person fokuserer på problemerne, og den anden har øje for mulighederne. Vi hører heller ikke efter, hvis vi bliver optaget af at overbevise den anden part om vores synspunkt.

Undgå disse fælder ved løbende at afstemme, om I har det samme billede af situationen eller udfordringen, som er omdrejningspunktet for samtalen.

I mange situationer er vi hurtige til at give svar på tiltale, komme med et godt råd, vurdere eller konkludere. Det er ikke nødvendigvis målet i en mentorsamtale. I mentorsamtalen kan I med fordel skynde jer langsomt og være optaget af at undersøge og udforske elementerne i mentees udfordring.

Ofte vil det at tegne udfordringen være hjælpsomt, fordi I leder fokus væk fra jer selv og over på sagen.

4. Fra ord til handling

Hen mod slutningen af samtalen kan I afsøge, hvilke handlemuligheder samtalen kan føre til. Hvilke indsigter, handlinger og beslutninger er mentee kommet frem til? Afrund mødet ved at lade mentee opsummere, hvad I har talt om, hvilke indsigter mentee har gjort sig, og hvad næste skridt kan være.

 5. Klar rolledeling

Mentor har ansvaret for at holde tiden og samtalen på sporet. Mentee har ansvar for at tage initiativ til møder og beslutte, hvilke emner I skal tale om.

Mentee har ansvaret for at forberede sig og følge op på sine beslutninger.

6. Hold fokus på studielivet

Der kan opstå emner eller problemer, som mentor hverken kan eller skal tage sig af. Mentor vil som udgangspunkt gerne dele ud af sin viden og erfaring fra studielivet og stiller sig til rådighed som sparringspartner.

Mentorsamtaler i studiementorordningen har fokus på studielivet, så når andre emner berøres, så spørg, hvad det har af betydning for studielivet?

Husk at en studiementor er ikke det samme som en studievejleder. Er der spørgsmål, du som mentor ikke kan besvare, så henvis evt. til andre relevante personer. 

Tip til mentee

 • Udbyttet afhænger af din indsats: Jo mere du giver af dig selv, jo mere får du ud af samtalerne
 • Tal om det, du tænker, oplever og føler
 • I har begge tavshedspligt. Tal om, hvad fortrolighed betyder for dig
 • Forvent ikke at mentor har svar på alt. Mentor er din fortrolige sparringspartner, du kan spille bold op ad
 • Samtalerne kan skabe en større selvindsigt, så du ser problemet fra andre perspektiver
 • Du har selv ansvaret for at drive processen og følge op på samtalerne

Tip til mentor

 • Hold fokus på mentee og ikke dig selv
 • Forelsk dig ikke i en bestemt retning for samtalen
 • Jo mere, du involverer mentee i at reflektere over en given situation, jo større bliver udbyttet
 • Vær optaget af at lytte, for at forstå frem for at få ret eller kunne give svar
 • Forlad tanken om være ekspert. Deler du dine egne erfaringer, så lad mentee reflektere over, hvilke nye perspektiver, det kan give
 • Giv plads til mentees følelsesmæssige reaktioner
 • Respekter mentees og dine egne grænser
 • I har begge tavshedspligt. Tal om, hvad fortrolighed betyder for dig
 • Vær opmærksom på din følelsesmæssige involvering. Der er forskel på empati og sympati
 • Sig fra, hvis du synes, ’du kommer på dybt vand’, eller du står over for emner, du enten ikke ved noget om eller ikke mener hører til i en mentorrelation
 • Vær indstillet på at lære mere om dig selv gennem dine samtaler med mentee 

Lær mere

Mentee - forbered dig på: Det første møde 

Forbered dig på rollen som mentor

Få en mentor eller bliv selv mentor