]]>

Det første møde mellem mentor og mentee

Afstem forventninger til hinanden på jeres første møde mellem mentor og mentee.

Det første møde med mentor

Første gang du mødes med din mentor er det vigtigt, at afstemme forventningerne til hinanden og til møderne. Brug tid på at lære hinanden at kende. Når I har tillid til hinanden bliver det nemmere at tale om udfordringer og det, der kan være svært.

Brug tid på at lære hinanden at kende. Vis interesse for din mentor og fortæl om dig selv.

Find fx 5 ting, I har til fælles. En anden metode er, at du fortæller om dig selv, mens mentor tegner din fortælling. Gør det simpelt med pile, streger og tændstikmænd. Byt derefter roller. 

Når I har tunet jer ind på hinanden, så tag fat, hvad du ønsker at få ud af møderne: Hvor ligger dine udfordringer, og hvordan forventer du, at din mentor kan hjælpe dig? Vær åben og ærlig fra starten, så får du det største udbytte af møderne. 

Lav nogle enkle og praktiske spilleregler sammen: 

  • Hvad forventer I af hinanden?
  • Hvor og hvornår skal I mødes?
  • Hvor lang skal tidsrammen for et møde være?
  • Hvordan kommunikerer I mellem møderne - fx ved afbud? 

Det er en god idé at læse guiden Rammer og spilleregler igennem før det første møde. 

Efter mødet 

Efter mødet har du forhåbentlig en energi på at mødes med din mentor igen. I kan aftale et nyt møde med det samme, men det er også ok at sove på det. Det er vigtigt, at du hurtigt følger op på mødet og giver besked om, du har lyst til at mødes igen, for at bevare momentum i jeres relation og din udvikling. Som mentee har du ansvaret for at aftale møder og følge op. 

Jo mere du investerer i at forberede dine møder med mentor, jo mere får du ud af det. Det er også op til dig at omsætte det, der kommer ud af møderne fx nye idéer eller beslutninger til handling. Til gengæld kan du forvente, at mentor opmuntrer og støtter dig hele vejen.

Rammer og spilleregler for Studiementor

Kom godt fra start på studiementorordningen.

Studiementor samtaleguide

Få det bedste ud af samtalerne med disse 6 gode råd til studiementorforløbet.