]]>

Gør din mentorprofil attraktiv

Din mentorprofil har afgørende betydning for matchet mellem mentee og dig. Her får du 3 konkrete råd til at gøre din mentorprofil helt skarp og fremme det rette match med nye mentees.

Gør din mentorprofil attraktiv

I Djøf matcher vi mentorer og mentees ved hjælp af et digitalt matchsystem. På baggrund af mentee’s kriterier og ønsker vises relevante mentorprofiler i anonymiseret form. Det er dog stadig en menneskelig proces, idet en kommende mentee vil læse flere mentorers profiltekster og herefter vurdere, om du vil være det rette match for ham/hende.

Profilteksten skal derfor så vidt muligt afspejle, hvem du er som mentor. Her kan du gøre dig interessant for nye match, skabe forudsætningerne for et godt match og starte en afstemning af forventninger til hinanden.

Kommende, nye som erfarne mentorer kan læse med her. 

Følg disse 3 anbefalinger, der vil gøre din mentorprofil (mere) attraktiv.

1. Overskrift: Brug nøgleord, der fortæller om din erfaring

Erfaringen er din valuta: Brug ord, der beskriver din erfaring inden for bestemt fag/branche som ofte er afgørende for at vække en potentiel mentees interesse. Her er et dårligt eksempel på en overskrift, der er så bred, at den bliver ligegyldig: 

 • Sparring om karriere

De gode eksempler rummer derimod 2-3 nøgleord, der fortæller noget om lige præcis dig og din erfaring: 

 • Forretningsudvikling, Strategi og Mennesker 
 • Selvstændig kommunikationsrådgiver med mange års erfaring fra bureau 
 • Erfaren leder fra både privat og offentlig sektor sparrer om forandringsledelse
 • Ledelse, strategisk kommunikation og politisk interessevaretagelse
 • Har selv prøvet de fleste lederroller fx projekt-, personaleledelse og ledelse af ledere/topledelse

Overskriften er særlig vigtig, hvis du er kaffemødementor. Her har en mentee nemlig kun denne linje at vælge dig ud fra.

2. Brødteksten: Skriv personligt om din erfaringsbaggrund 

Er du mentor på de længere forløb har du 1000 anslag til brødteksten at arbejde med – dem er der god grund til at bruge, så du får en ’tyk’ fortælling om dig selv frem.

Det ’tynde’ eksempel er skrabet, bruger generaliserede vendinger og er upersonligt, se eksempel:  

 • "Mere end 15 års erfaring med økonomi og administration. Har arbejdet i både privat og offentlig sektor og på flere forskellige niveauer. Har erfaring med stillingsskift mellem organisationer og sektorer, men også inden for samme organisation. Megen erfaring med organisationsændringer og udskiftning i ledelsen."

Omvendt viser den gode profiltekst personlighed i tone, ordvalg og et indhold, der er ladet med netop din erfaring og gerne en flig af din personlige udviklingshistorie. 

Undgå cv-opremsning

Åbn i stedet for et vindue ind til din karrierevej eller udviklingshistorie. Tænk det som billederne i en filmtrailer. Her er et uddrag af to forskellige, men levende, personlige eksempler. I første eksempel er flettet små smagsprøver ind på, hvilke brancher denne mentor har bevæget sig i:

 • "Energi, entusiasme og engagement har budt mig på eventyr i salg, IT- og bankbranchen samt uddannelsesverden. Jeg er vant til at arbejde på tværs af brancher, men nyder livet i finansbranchen. Jeg har lavet flere brancheskift/karriereskift og er lykkedes med det. Jeg har også truffet svære valg undervejs i mit arbejdsliv, som jeg som mentor trækker på."

Eller: 

 • "Gennem min karriere har jeg lært at målrettede karriereplaner og arbejdslivets uforudsigelighed fint kan gå op i en højere enhed, at karriere og familieliv sagtens kan kombineres, at gode netværk er meget vigtige, at selv fejldispositioner på sigt leder til udvikling og spændende muligheder."

Hvad brænder du for?

Fortæl gerne, hvilke arbejdsmæssige/faglige emner, du brænder for, hvad du er drevet af eller hvad du kan sparre omkring. Det giver mentee en idé, om I har noget til fælles eller om du har noget mentee gerne vil opnå fx: 

 • "Jeg er optaget af at skabe forbindelser mellem mennesker og styrke samspil omkring kerneopgaven. Samspil mellem de forskellige lederlag er vigtigt og i det hele taget fokus på at løfte refleksionsniveauet hos ledere er centralt for mig."

Og her er et andet godt eksempel:  

 • "Jeg interesserer mig for, hvordan organisationer fungerer, hvordan man opnår det gode arbejdsliv og finder sin rette hylde."

3) Hvad er vigtigt for dig i samarbejdet?

Beskriv din tilgang som mentor i et par linjer fx som denne mentor for ledere:

 • "Det er vigtigt for mig, at mentorsamtalen er en ligeværdig dialog. Jeg går åbent ind i samtalen med mine styrker og svagheder, som menneske, leder og mentor."

Og her et eksempel på en jobsparringsmentor, der vækker tillid i første linje:

 • "Som mentor har jeg dyb respekt for det, du skal præstere i dit jobsøgningsforløb. For mig svarer det til en langvarig maraton, der skal løbes på trætte ben. Jeg tror derfor på, at der meget at hente ved at bruge eliteidrættens værktøjer til motivation og håndtering af svære mål og nye muligheder."

Disse er også eksempler på et personligt, direkte sprog, der allerede her giver mentee en fornemmelse af og forventning til, hvem han/hun kan møde.

Resumé

Brug nøgleord, der viser din erfaring i overskriften. 

Brødtekst: En personlig fortælling

 • Hvad er din erfaring,
 • Hvad er du optaget af?
 • Hvad er vigtigt for dig i samarbejdet? 

Du finder din mentorprofil på Mit Djøf.

Husk at du også altid kan justere dine ønsker til emner, du gerne vil matches ud fra. Vi anbefaler, at du genbesøger og eventuelt opdaterer din mentorprofil en gang om året.  

 


 

Lær mere

I læringsrummet for mentorer finder du flere artikler, der kan klæde dig på til samtalerne som mentor.

Vil du også være mentor i Djøf?

Bliv klogere her på mentorordningen og hvem du kan blive mentor for. 

Skal der ske ændringer i dit arbejdsliv?

Djøf har over 800 mentorer i alle studie- og arbejdslivets faser. Vi har helt sikkert også en mentor, der matcher dig