]]>

Mentor for selvstændige

Som mentor for en selvstændig eller iværksætter har du fokus på både virksomheden og mentees personlige udvikling.

”Skal jeg udvide min virksomhed? Skal jeg lave mere markedsføring? Er jeg parat til at ansætte personale?”

Ansøgningerne til mentorordningen for djøfere, der driver selvstændig virksomhed, fokuserer ofte snævert på at udvikle forretningen. Imidlertid er mentorsamtalen også en unik mulighed for at udvikle personen, der driver virksomheden. For i små virksomheder hænger virksomheden og personen tæt sammen.

Plads til personlig udvikling

Som mentor har du lyst til at dele ud af dine erfaringer med at gå vejen fra startup til at være virksomhedsejer, idet mentee ofte vil have et ønske om at få konkrete og jordnære råd til at udvikle forretningen.  

Det fortæller mentor for selvstændige djøfere Nicolai Wirenfeldt Asmussen. Han er grundlægger, direktør og ejer af tre virksomheder og er desuden dommer i Fonden for Entreprenørskab og Venture Cup.

Nicolai oplever, at det forretningsmæssige ønske om udvikling hænger meget tættere sammen med den personlige udvikling i rollen som selvstændig, end mentee ofte selv er bevidst om. Derfor spørger Nicolai også ind til fx work-life-balance:

”Det er særlig vigtigt for de nye selvstændige, for ofte får de ikke sparring på det personlige plan. Nyetablerede selvstændige kører ofte sig selv helt ned, fordi de er så tændte på deres virksomhed. Nogle gange vil det være work-life-balance, vi skal tale om, eller andre svære valg, de skal træffe, som hænger tæt sammen med personen bag virksomheden”. 

Nicolai har et hjerte, der banker for iværksætteri, og hans egne erfaringer med at bygge forretninger op fra bunden deler han gerne ud af som mentor i Djøf:

”Som mentor er den personlige sparring vigtig, for de selvstændige og deres virksomheder er to sider af samme sag. Jeg arbejder derfor ofte med, hvordan de kan sætte grænser for sig selv i forhold til deres virksomhed, så de fx ikke går ned med stress.”

Svarene kommer ofte af sig selv

At være mentor for en selvstændig er mere end at rådgive, om det skal være en A/S eller en I/S. For Nicolai er rollen som mentor meget mere end at dele ud af sin viden og erfaring: 

”Vi taler selvfølgelig også meget om virksomheden, forretningen, produkterne, kunderne og så videre, og dér kan jeg selvfølgelig godt blive revet med, for dér har jeg en viden. Jeg prøver dog at holde lidt igen, for ofte har mentee svarene selv, når bare de får tænkt sig lidt om.” 

Der eksisterer mange tilbud i Danmark til startups, så er mentorordningen ikke bare mere af samme skuffe?

”Det unikke ved Djøfs mentorordning er, at vægten er så meget på den personlige udvikling. Djøf udfylder en helt unik rolle i forhold til at sætte individet i centrum, mens andre ordninger fx i væksthusene og på universiteterne for det meste sætter produktudvikling og forretningsudvikling i centrum”, mener Nicolai Wirenfeldt Asmussen.

Det skæve match virker

I Djøf har vi mange års erfaring med at matche mentorer og mentees, der ikke nødvendigvis ligner hinanden. Det viser sig oftest, at ”det skæve match” på tværs af branche, uddannelse, erfaring og fag i de fleste tilfælde er allermest frugtbart.

Nye mentees søger intuitivt oftest en mentor, der ligner dem selv bare i en ældre og mere erfaren udgave, men det giver ikke nødvendigvis mentee det bedste udbytte af forløbet. Det kan Nicolai godt genkende:

”I kraft af min rolle som Djøf-mentor har jeg gjort mig den erfaring, at i praksis er det ofte nogle helt andre ting, der kan spille ind på, om man som mentor har noget at give mentee. Det kan fx være nogle særlige kompetencer, men det handler også meget om kemi.”

Djøf anbefaler nye mentees, der søger en mentor, at holde sig åben for et match, der indebærer, at mentor og mentee ikke nødvendigvis deler brancheerfaring eller har nøjagtig de samme faglige kompetencer som én selv. 


Er du selvstændig eller iværksætter?

Få en mentor som selv har erfaring med at drive egen virksomhed

Bliv mentor for en anden selvstændig djøfer

Inspiration og værktøjer til din forretningsudvikling